Dinsdag van de eerste week van de advent in jaar B

Posté par diaconos le 1 décembre 2020

Jesaja 25:1

Jezus verheugde zich met vreugde onder de werking van de Heilige Geest

# De Heilige Geest wordt binnen het christendom beschouwd als de Geest van God. Samen met God de Vader en de Zoon van God vormt de Heilige Geest de Heilige Drie-eenheid. Volgens de algemene opvatting werd deze leer officieel vastgesteld op het Concilie van Nicea in 325, maar de ideeën hieromtrent leefden al langer binnen de christelijke gemeenschap. De Heilige Geest wordt doorgaans gesymboliseerd in de vorm van een duif of een vuurvlam. De Heilige Geest voert Gods hoofddoelstelling uit om een vredesrelatie tussen mensen en God en tussen de mensen op te bouwen. De Heilige Geest in relatie tot Jezus Van de Heilige Geest wordt ook geloofd dat hij in het leven van Jezus Christus werkzaam was om hem te helpen bij zijn werk op aarde. De Heilige Geest speelde een rol in: De geboorte van Jezus. Volgens de Evangeliën werd Jezus niet op een natuurlijke manier verwekt, maar door de Heilige Geest. Hij werd geboren uit de maagd Maria. De Apostolische geloofsbelijdenis zegt dat Jezus « ontvangen » is van de Heilige Geest.Het ontvangen van zijn roeping bij zijn doop. Hem toerusten in zijn werk. Jezus’ werk ving aan nadat hij gedoopt was. In de Evangeliën wordt beschreven dat er een duif op Jezus neerdaalde waardoor deze in staat was zijn werk te doen.

Uit het Evangelie van Jezus Christus volgens de heilige Lucas

In datzelfde uur verheugde Jezus zich met vreugde onder de werking van de Heilige Geest en zei : « Vader, Heer van hemel en aarde, ik prijs u, want wat u voor de wijzen en geleerden verborgen hebt gehouden, hebt u aan de kleintjes geopenbaard. Ja, Vader, u wilde het zo in uw goedheid. Alles is mij door mijn vader gegeven. Niemand weet wie de Zoon is behalve de Vader; en niemand weet wie de Vader is behalve de Zoon en hij aan wie de Zoon hem wil openbaren.  » (Lk 10, 21-24)

De verheerlijking van Jezus

In datzelfde uur, …gaven deze woorden de oorzaak aan van deze opwinding van vreugde die Jezus heeft ervaren. De plaats die door Lukas aan deze uitstorting van Jezus’ ziel werd toegewezen, was de ware. Mattheus en Mt 11, 28 volgden met een ontroerende uitnodiging aan vermoeide en bezwaarde zielen. Hoewel Jezus de vreugde van zijn discipelen slechts met wijsheid heeft goedgekeurd, heeft hij zich er volledig mee verbonden ; maar zijn vreugde had oneindig veel hogere motieven, want zijn blik drong door tot in de diepte van deze eerste successen van zijn heerschappij en de triomfen die daarop volgden.

Terwijl het Evangelie ons vaak vertelt over het verdriet en de tranen van Jezus, is dit zowat de enige plaats waar hij tot ons spreekt over zijn vreugde en zelfs over zijn blijdschap. Een variant zegt : « Hij verheugde zich in de Heilige Geest », dat wil zeggen, het zou de Geest van God zijn geweest die Jezus heeft geïnspireerd met deze levendige beweging van vreugde. Ondanks het gezag van Tischendorf en andere critici, die zich baseerden op Codex Sinaiticus, B, C, D, Itala en Syriac, was het waarschijnlijk dat de les van de ontvangen tekst de voorkeur had. Het betekent dat het in de diepe intimiteit van zijn geestelijk wezen was dat Jezus deze vreugde beleefde.

Deze woorden : en zich wenden tot zijn discipelen, ontbreken in Codex Sinaiticus, B, D, Itala ; maar ze werden bevestigd door A, C, kapitalen, versies, en Tischendorf behield ze. Verschillende moderne critici, waaronder M. Godet, schrapten ze.

In het evangelie van Matteüs richtte Jezus zich tot zijn discipelen, die blij waren de instructies die Hij hen in zijn gelijkenissen gaf te horen en te begrijpen, terwijl ze voor anderen een gesloten brief bleven. Hier wilde hij hen laten voelen hoe gelukkig ze waren om dit meest briljante moment van zijn bediening mee te maken en er zelf actief aan deel te nemen. Hij richtte zich dus in het bijzonder tot hen en als met een lage stem, want alleen zij moesten deze woorden in hun hart ontvangen.

Aan de profeten die volgens Matteüs na deze evangelische openbaringen verzuchtte, voegde Lucas toe : vele koningen. Dus een David, die hen in de geest van de profetie zag, Salomo, Hezkia en andere vrome vorsten, die over Gods volk regeerden naar zijn woord.

Diaken Michel Houyoux.

Links naar andere christelijke websites

◊ Door Charles Haddon Spurgeon : klik hier om het artikel te lezen → Te dier ure verheugde zich Jezus in de Geest 

◊ Visie Magasine : klik hier om het artikel te lezen → Bijbelstudie over Jezus’ verheerlijking op de berg

Jesus Film (Nederlands)

Image de prévisualisation YouTube

 

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 

Passion Templiers |
CITATIONS de Benoît XVI |
La pastorale Vauban |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | chrifsossi
| La Mosquée de Méru
| Une Paroisse virtuelle en F...