• Accueil
  • > Catéchèse
  • > Er is nog geen persoon opgestaan die belangrijker is voor Jan de Doper

Er is nog geen persoon opgestaan die belangrijker is voor Jan de Doper

Posté par diaconos le 10 décembre 2020

Prodromos

# Johannes de Doper is een belangrijk figuur in zowel het Christendom als de Islam # Historisch gezien werd zijn bestaan bevestigd door een passage van Flavius Josephus, hij was een Joodse prediker ten tijde van Jezus van Nazareth. Volgens Johannes lokaliseerde het Evangelie de activiteit van de Baptisten aan de oevers van de Jordaan en in Bethanie aan de andere kant van de Jordaan. Jezus heeft er een tijdje gewoond en er zijn eerste apostelen gerekruteerd. De Synoptische Evangeliën synchroniseerden het begin van de activiteit van Jezus met de gevangenschap van Johannes. Het publiek van Johannes de Doper groeide gestaag, zozeer zelfs dat Herodes Antipas vreesde dat hij een revolutie zou ontketenen. In de synoptische evangeliën werd de Doopsgezinde ter dood gebracht omdat hij kritiek had op het huwelijk van Antipas met een rostrum. In het christendom is Johannes de Doper de profeet die de komst van Jezus van Nazareth aankondigde. Hij doopte hem aan de oever van de Jordaan. Voorloper van de Messias, wordt hij in de synoptiek gepresenteerd als het delen van vele eigenschappen met de profeet Elia. De Kerk heeft van hem een heilige gemaakt en heeft twee feesten aan hem opgedragen: 24 juni, die zijn geboorte herdenkt, en 29 augustus, die de herinnering aan zijn onthoofding viert.

Uit het Evangelie van Jezus Christus volgens de heilige Mattheus

In die tijd zei Jezus tegen de menigte : « Amen, ik zeg u : onder de vrouwen is niemand groter geworden dan Johannes de Doper; en toch is het minste in het koninkrijk der hemelen groter dan hij. Vanaf de tijd van Johannes de Doper tot nu toe is het koninkrijk van de Hemel aan geweld onderhevig geweest, en gewelddadige mannen hebben getracht het te grijpen. Alle Profeten, evenals de Wet, hebben voorspeld aan Johannes. En, als je het begrijpt, hij is het, de profeet Elia, die zal komen. Hij die oren heeft, laat hem horen ! « (Mt 11, 11-15)

Hij die oren heeft, laat hem horen !

Degenen die uit vrouwen geboren zijn, zijn allemaal mannen, maar deze Hebreeër drukt het idee uit van de zwakke, sterfelijke, zondige man. De man geboren uit een vrouw ! Zijn leven is kort, altijd rusteloos.  Niemand onder de mannen van het Oude Verbond was groter dan Johannes de Doper.  Maar dat is de absolute superioriteit van dit koninkrijk van de hemel, dat door de Zoon van God op aarde is gevestigd, dat hij die in zichzelf minder is dan de voorloper, groter is dan hij.

De reden hiervoor is dat de geheel nieuwe relatie waarin de zondige mens met God ingaat door zijn gemeenschap met Jezus Christus, door zijn verzoening door middel van het offer van het kruis door de wedergeboorte die de Heilige Geest in hem werkt, specifiek verschilt van de relatie die de rechtvaardige of zelfs de profeten van het Oude Testament met God onderhielden. Dit betekent niet dat Johannes de Doper geen aandeel moet hebben gehad in de volheid van dit koninkrijk van God, maar Jezus markeert hier op absolute wijze het diverse karakter van de twee verbonden op aarde, en toch behoorde Johannes nog tot het Oude Testament.

Deze woorden behoren nog steeds tot het vertoog dat Jezus gaf in de lofprijzing van Johannes. Het was aan hem, aan zijn machtige prediking van berouw, dat hij die diepe religieuze behoeften toeschreef die de mensen naar hem toe trokken en die velen ertoe brachten het koninkrijk van de hemel met een soort moreel geweld te grijpen.

Laten we denken aan de menigte die zich om Jezus heen verzamelde, die hem nauwelijks tijd gaf voor een maaltijd, die hem vaak dwong zich terug te trekken in de woestijn om wat rust te vinden; laten we ook denken aan de dorst naar vergeving die de tollenaars en zondaars die ondanks alle obstakels naar hem toe kwamen, kwelde; laten we denken aan de harde omstandigheden die Jezus bij de toegang tot het koninkrijk plaatste en aan het heilige geweld dat hij van zijn volgelingen eiste :  « Als je rechteroog je doet struikelen, ruk het dan uit en werp het van je af ; want het is winstgevend voor je dat een van je leden omkomt, en dat je hele lichaam niet in de hel wordt gegooid. En indien uw rechterhand u doet struikelen, snijdt ze af, en werpt ze van u af; want het is nuttig voor u, dat een van uw leden vergaat, en dat uw gehele lichaam niet in de hel geworpen wordt. « (Mt 5:29-30)

Het was met een intieme vreugde dat Jezus deze woorden moest uitspreken. Zij begrepen hem niet, degenen die zijn gedachte hoorden als een klacht of een berisping tegen vermeende vijanden die zijn koninkrijk schonden door vervolging of tegen anderen die de voortgang ervan verhinderden door valse ijver. Alle profeten en de wet profeteerden tot Johannes; er was deze Elia die kwam.

Diaken Michel Houyoux

Links naar andere christelijke websites

◊  Hij behield zijn vreugde :  Klik hier om het artikel te lezen →  Johannes deDoper: Hij behield zijn vreugde

◊ Obby Vossema  :  Klik hier om het artikel te lezen →  Horen en luisteren – AMEN

Johannes de Doper

Image de prévisualisation YouTube

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 

Passion Templiers |
CITATIONS de Benoît XVI |
La pastorale Vauban |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | chrifsossi
| La Mosquée de Méru
| Une Paroisse virtuelle en F...