Derde adventszondag in jaar B

Posté par diaconos le 12 décembre 2020

Onder u is wat u niet weet

 https://www.maranatha.it/Festiv2/avvento/avvB3w.jpg

# Gaudetezondag (Latijn Dominica Gaudete) is de derde zondag van de advent, een van de tijden van het liturgisch jaar van de katholieke kerk van de Latijns-Romeinse rite. De term Gaudete is het begin van de mis op deze zondag, genomen uit de Brief aan de Filippijnen 4:4-6; Johannes XXIII’s missal luidt: « Gaudete in Domino semper: iterum dico, gaudete. Modestia vestra nota sit omnibus hominibus : Dominus enim prope est. Nihil solliciti sitis: sed in omni oratione et obsecratione cum gratiarum actione petitiones vestræ innotescant apud Deum « . In de gewone vorm van de Romeinse rite is de ingangsantifoon, die korter is en identiek aan de tekst van een antifoon van het middeleeuwse repertoire, « Verheug je altijd in de Heer: ik herhaal, Verheug je, de Heer is nabij ». In ieder geval is het referentiepunt voor het liturgische gezang van de viering in de gewone vorm van de Romeinse rite de Graduale Romano, die de inleidende antifoon weerklinkt in zijn melodische en tekstuele intimiteit. De hele zondagse viering staat in het teken van de naderende kerstvreugde: de derde zondag is in feite de helft van de advent.

WEES ALTIJD VROLIJK

# Voordat geluk kan worden gemeten, moet er duidelijkheid zijn over wat er onder « geluk » moet worden verstaan. Ten eerste moet er een onderscheid worden gemaakt tussen toevalsgeluk en levensgeluk. Hoewel het toevallige geluk een impact heeft op het levensgeluk, is het niet de focus van het geluksonderzoek. Geluk kan worden omschreven als het doel en de zin van het leven, omdat uiteindelijk alle andere doelen alleen maar neerkomen op het eigen geluk of het geluk van anderen. De socioloog Gerhard Schulze maakt een onderscheid tussen twee soorten geluk. Met « geluk 1″ bedoelt hij vrijheid van lijden en gebrek. « Geluk 2, » het mooie leven, bouwt voort op dit. Het eerste soort geluk is dus slechts het voorstadium, de mogelijkheid om echt geluk te bereiken, want men zou met Schulze kunnen vragen: waar leeft men voor, zo niet voor het mooie leven ? Observatie is ongeschikt als methode om het geluk te meten, omdat de beoordeling van het geluk van andere mensen niet onafhankelijk is van de eigen stemming. Ook het afleiden van de staat van geluk van een persoon uit zijn objectieve levensomstandigheden levert geen bruikbare resultaten op, aangezien verschillende mensen onder dezelfde omstandigheden verschillende niveaus van geluk geven. Daarom is de meest voorkomende methode om te vragen.

                                                                                                                            ♦  ♦ ♦

Vreugde wordt geassocieerd met de bevrediging van een wens, met het succes van een project dat voor ons belangrijk is. Het is een staat van tevredenheid en welzijn die zich manifesteert door vrolijkheid en een goed humeur. Het verhoogt onze energie, motivatie en zelfvertrouwen.

Vreugde is wanneer een vader zijn kind in zijn armen neemt en hem dicht omhelst, wanneer ze beiden hardop lachen en hun ogen in elkaar oplichten. Vreugde is wanneer de bruid teder in de armen van haar vriendje rust, in stilte en liefde; het is ook wanneer de kinderen thuiskomen van school en, onder het genot van een plakje brood en een glas melk, vol vertrouwen hun dag vertellen aan hun moeder die met liefde naar hen luistert.

Vreugde is wanneer we, na het ervaren van grote angst, plotseling rust vinden voor een nieuw begin. Vreugde is wanneer ons hart, moe van verdriet en pijn, troost en troost vindt in de mensen die we liefhebben en die van ons houden. En weer vreugde als we een kind of iemand die armer is dan wij een cadeautje geven en hun ogen zien stralen.  Hoe mooi is het om deze momenten te beleven !

Als er de vreugde van de mensen is, is er ook de vreugde van God zelf. God die ons zijn Zoon stuurt om ons te redden.  God’s vreugde is om ons te vergezellen op al onze manieren, gelukkig of ongelukkig, goed of slecht, en ons nooit te verlaten. God’s vreugde is altijd om ons in Zijn huis te verwelkomen, en nog meer als we van ver weg terugkomen, van zo ver weg dat we Hem soms bijna vergeten.

De christelijke vreugde is vooral gebaseerd op ons geloof in onze God, die ons liefheeft en ons te allen tijde redt. Christelijke vreugde is weten dat God in het diepst van ons hart woont en dat we met Hem kunnen spreken waar we willen, wanneer we willen, over wat we willen ; Christelijke vreugde is het ontdekken van Jezus in ieder mens, zelfs in het ergste : « In je midden is degene die je niet kent » (Joh 1, 26b).

Heer, help ons u te herkennen waar u zich verstopt. Help ons, Heer, om uw verborgen aanwezigheid niet te verliezen. Wanneer je Jezus ontdekt in de onderduik, altijd aanwezig, zul je een bron van vreugde hebben ontdekt die niemand of niets kan wegnemen. Durf onze vreugde te uiten in de aanwezigheid van Christus onder de mensen van vandaag. Durf te zoeken naar eenvoudige woorden die onze vreugde, ons geloof uitdrukken aan de mensen om ons heen. Woorden die uit het hart komen.

In de tweede lezing nodigt de Apostel Paulus ons uit om te rusten en ons te verblijden bij elke gelegenheid, en om ons te helpen stelt hij ons een aantal nuttige en noodzakelijke houdingen voor: wees gelukkig, bid voortdurend, geef dank, wees altijd voorzichtig met het kiezen van wat goed is en vermijd verleidingen. De Heer blijft ons liefhebben en als Hij ons in deze houding vindt, kan Hij ons volledig heiligen, kan Hij ons vullen met het leven van zijn Heilige Geest. Dan kunnen we ook met Jezus zeggen : « De Geest van de Heer is op mij… Hij heeft mij gezonden om goed nieuws te brengen aan de armen ! » (È 61, 1)

Laten we vandaag de dag de vreugde van de armen van de Heer delen en moge de God van de hoop u vreugde en vrede geven in het geloof. (Rom 15, 13) Laten we naar buiten gaan om de ander te ontmoeten en onze ogen te openen voor zijn licht, want er is iemand onder ons die je niet kent. Wie is deze persoon ?

Diaken Michel Houyoux

Links naar andere christelijke websites

◊ Dionysius parochie : klik hier om het artikel te lezen →   Jaar Bderde zondag van de Advent

◊ Pastoor Michel Hagen  : klik hier om het artikel te lezen → Preek op de derde zondag van de Advent jaar B

Ons lijden en Gods liefde – raadsel of geheim?

Image de prévisualisation YouTube

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 

Passion Templiers |
CITATIONS de Benoît XVI |
La pastorale Vauban |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | chrifsossi
| La Mosquée de Méru
| Une Paroisse virtuelle en F...