• Accueil
  • > évangiles
  • > Zaterdag van de eerste week van de gewone tijd – Oneven jaar

Zaterdag van de eerste week van de gewone tijd – Oneven jaar

Posté par diaconos le 16 janvier 2021

Ik ben niet gekomen om de rechtvaardigen te roepen, maar de zondaars

Matteüs 9:13

# Matteus is een Joodse figuur die verbonden is met Galilea en voor het eerst verschijnt in de synoptische evangeliën, waar hij ofwel Mattheus ofwel Levi wordt genoemd. Hij wordt daar beschreven als een tollenaar, die Jezus riep om een van zijn twaalf apostelen te worden. Voor moderne historici is het gepast om de apostel Matteüs te scheiden van de evangelieschrijver, die volgens Matteüs zou zijn. Dit boek is waarschijnlijk samengesteld in de jaren tachtig, waarschijnlijk uit een versie van het Evangelie volgens Marcus waaraan de woorden van Jezus zijn toegevoegd uit wat geleerden de Q-bron noemen. De apostel Mattheus wordt vergeleken met Levi, zoon van Alphaeus.

Er is geen informatie over de apostel Mattheus in de recente geschiedschrijving over het ontstaan van het christendom. Hij verschijnt alleen in het Nieuwe Testament. Matthew is een publican (belastingontvanger) in Capernaum, misschien wel verantwoordelijk voor de tol van Herodes. Hij moet een hogere opleiding hebben dan de vissers van het meer, Peter en Andrew of James en John, de zonen van Zebedee. Maar vanwege zijn beroep wordt hij gefronst door de andere Joden. De burgers worden gezien, zo niet als verraders, dan toch als agenten van de Romeinse bezetting.

lwf0003web.gif

Uit het Evangelie van Jezus Christus volgens de heilige Marcus

In die tijd ging Jezus weer naar buiten bij de zee, en alle mensen kwamen naar hem toe, en hij leerde hen. Toen hij voorbij kwam, zag hij Levi, de zoon van Alphaeus, op het belastingkantoor zitten. En hij zei tegen hem: Volg mij. « De man stond op en volgde hem. Toen Jezus nu aan tafel zat in Levi’s huis, kwamen er veel mensen (dat wil zeggen, belastinginners) en veel zondaars die met Jezus en zijn discipelen kwamen en gingen zitten, want velen volgden hem.
Toen de schriftgeleerden van de groep Farizeeën zagen dat hij met de zondaars en de tollenaars aan het eten was, zeiden ze tegen zijn discipelen: « Hoe! Hij eet met belastinginners en zondaars! »
Toen Jezus dit hoorde, zei hij tegen hen: « Het zijn niet de gezonde mensen die de dokter nodig hebben, maar de zieken. Ik ben niet gekomen om de rechtvaardigen te roepen, maar de zondaars.  » (Mk 2, 13-17)

Roeping van Levi

Jezus keerde terug naar de zee, omringd door de menigte. En toen hij Levi, de zoon van Alphaeus, zag passeren bij het tolkantoor, zei hij tegen hem : « Volg mij. » En hij is hem gevolgd. Toen Jezus nu met zijn discipelen aan tafel zat in het huis van Levi, waar veel tollenaars en zondaars waren, zeiden de schriftgeleerden en Farizeeën tegen de discipelen : « Waarom eet Hij met zulke mensen ? »

Jezus antwoordde hen dat het juist de zieken waren die een arts nodig hadden, en de zondaars die Hij was gekomen om te roepen. Degene die Marcus en Lucas Levi noemden, werd in het Evangelie van Matteüs Matteüs genoemd. Alleen Marcus alleen al noemde Levi’s vader Alphaeus. En Levi maakte een groot feest in zijn huis : « En het geschiedde, zoals Jezus aan tafel in het huis zat, zie, vele mensen (dat wil zeggen, tollenaars) en vele zondaars kwamen en gingen met hem en zijn discipelen zitten. « (Mt 9, 10)

Alleen Mark bewaarde dit belangrijke detail dat veel van de aanwezige tollenaars en zondaars zich om hem heen verzamelden waar ze zijn woord konden horen. Zij volgden deze menigte van Jezus’ discipelen en de tollenaars die naar het huis van Levi kwamen. Het spektakel voor hun ogen lokte hun kritiek uit.

Zo’n gevoel onder deze trotse mensen, doordrenkt met hun eigen gerechtigheid, in de oosterse zeden van eten en drinken met iemand, duidde op een mate van vertrouwdheid en intimiteit die deze daad niet impliceert in onze ideeën. En toch zat Jezus niet alleen met deze tollenaars en zondaars aan tafel, maar hij koos ook een van zijn apostelen uit hun midden en gaf daarmee blijk van zijn macht op een stralende manier.

Diaken Michel Houyoux

Links naar andere christelijke websites

Oude Sporen : klik hier om het artikel te lesen →  De roeping van Levi, de zoon van Alfeüs – Oude Sporen

◊ François Malan : klik hier om het artikel te lesen →    Die Evangelie volgens Lukas: Die roeping van Levi .

 Woorden van Jezus – Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen.

Image de prévisualisation YouTube

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 

Passion Templiers |
CITATIONS de Benoît XVI |
La pastorale Vauban |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | chrifsossi
| La Mosquée de Méru
| Une Paroisse virtuelle en F...