Derde zondag in de gewone tijd – Jaar B

Posté par diaconos le 21 janvier 2021

Jezus begint discipelen te maken | Het leven van Jezus

Jezus begint discipelen te maken

 Omzetten en geloven in het Evangelie

# De instelling van de twaalf apostelen is een episode in het leven van Jezus die in de drie synoptische evangeliën verschijnt: Matteüs 10, 1-4, Marcus 3, 13-19, Lucas 6, 12-16, maar niet in het Evangelie volgens Johannes. Het gaat over de eerste selectie van de twaalf apostelen onder de leerlingen van Jezus. Het heil is een geestelijk begrip dat « bevrijding en bevrijding » betekent. De gelovige die het heil bezit wordt zo verlost en bevrijd van de zonde, de ontevredenheid en de eeuwige verdoemenis (de hel). Hij geniet van een relatie met God en heeft zo toegang tot het paradijs. Soteriologie is een vakgebied van de theologie dat de verschillende doctrines van het heil bestudeert.

Sommige auteurs hebben geprobeerd de verschillende heilstheologieën te verwoorden. Aangezien het Christus is die de mensheid redt, zal een opvatting van verlossing dus gevolgen hebben voor een begrip van de mysteries van Christus: de soteriologie beïnvloedt de christologie. Bernard Sesboüé stelde een soortgelijk model voor, maar in navolging van Aulen onderscheidde hij een verlossing die van God komt en een verlossing die door de mens komt. Verschillende teksten uit het Nieuwe Testament benadrukken het centrale belang van de eeuwige verlossing. Andere uitdrukkingen worden gebruikt om het heil aan te duiden, zoals « eeuwig leven » of « Koninkrijk van God ».

lwf0003web.gif

Uit het Evangelie van Jezus Christus volgens de heilige Marcus

Na de arrestatie van Johannes de Doper vertrok Jezus naar Galilea om het Evangelie van God te verkondigen; hij zei : « De tijd is vervuld: het koninkrijk van God is nabij. Bekeer je en geloof in het Evangelie.  »  Toen hij langs het Meer van Galilea ging, zag Jezus Simon en Andreas, Simons broer, hun netten in de zee werpen, want zij waren vissers.
Hij zei tegen hen : « Kom achter mij aan. Ik zal jullie vissers van mannen maken. »  Onmiddellijk verlieten ze hun netten en volgden ze hem. Jezus ging iets verder en zag Jakobus, zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes, die in de boot de netten aan het repareren waren. Onmiddellijk riep Jezus hen. Dus lieten ze hun vader Zebedee en zijn werkers in de boot achter, en gingen ze achter hem aan.  (Mk 1, 14-20)

Roeping van de eerste discipelen

John’s gevangenschap bracht Jezus terug naar Galilea. Toen hij langs het meer liep, riep Jezus Simon en Andreas, en daarna James en Johannes om hem te volgen. Ze lieten hun vader Zebedee achter bij de arbeiders. Marcus vatte de prediking van Jezus Christus samen als: het Evangelie van God, dat wil zeggen het goede nieuws van het heil waarvan God de auteur is : « PAUL, Dienaar van Christus Jezus, geroepen om apostel te zijn, bestemd voor het Evangelie van God, voor alle geliefden van God die in Rome zijn.  » (Rm 1, 1)

De tijd die werd vervuld was de grote tijd die door God werd bepaald, aangekondigd door de profeten, gehoopt en begeerd door de gelovigen van het Oude Verbond, de tijd van het heil : « Maar toen de volheid van de tijd kwam, zond God zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet van Mozes ». (Gal 45,4)  Toen begon Jezus het koninkrijk of het koninkrijk van God op aarde te stichten : « Wees bekeerd, want het koninkrijk van de hemel is nabij.  » (Mt 3, 2)

De manier om dit spirituele rijk te betreden is voor de zondige mens om zich te bekeren of te bekeren.  Deze dubbele ervaring van onze ziel: het diepe en pijnlijke gevoel van de zonde, en het geloof van het hart dat alle schatten van genade die het evangelie biedt omarmt, is meestal gelijktijdig; het is één en hetzelfde werk van Gods Geest daarin. Alleen Mark heeft deze rijke en volledige samenvatting van de prediking van Jezus Christus bewaard, die het zaad van alle leerstellingen van het Evangelie bevat.

« En onmiddellijk riep Jezus hen en liet Zebedee hun vader achter in de boot met de werklieden, zij volgden hem.  » Alleen Mark behield dit kenmerk, dat de twee zonen van Zebedee hun vader in de boot met de arbeiders achterlieten.

Diaken Michel Houyoux

Links naar andere christelijke websites

◊ Geloofstoerusting.nl  : klik hier om het artikel te lezen→  We moeten eerst discipelen zijn, voor we discipelen kunnen maken 

◊ Kerk in Herent  klik hier om het artikel te lezen→ Derde zondag door het jaar (B)

De roeping van de discipelen Petrus en Johannes

Image de prévisualisation YouTube

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 

Passion Templiers |
CITATIONS de Benoît XVI |
La pastorale Vauban |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | chrifsossi
| La Mosquée de Méru
| Une Paroisse virtuelle en F...