Derde zondag van de Veertigdagentijd in Jaar B

Posté par diaconos le 3 mars 2021

Vernietig dit heiligdom, en in drie dagen zal ik het oprichten

 Derde zondag van de Veertigdagentijd in Jaar B dans Carême

Jezus drijft de kooplieden uit de tempel

# De Tweede Tempel in Jeruzalem is de Tempel die herbouwd werd op de fundamenten van de Eerste Tempel, bekend als de Tempel van Salomo, die verwoest en geplunderd was tijdens de belegering van Jeruzalem in 586 v. Chr. De bouw van de Tweede Tempel begon na de gevangenschap van de Judeeërs in Babylon, tijdens de Perzische periode onder gouverneur Zerubbabel. Zerubbabel begon met de bouw van de Tempel van Jeruzalem in 538 v. Chr. De tempel van Zerubbabel werd in 417 v. Chr. voltooid onder Darius II. Daarna werd hij onder Herodes I de Grote vanaf 20 v. Chr. gerestaureerd en uitgebreid.

Vanwege de enorme uitbreiding van het bedehuis door Herodes, wordt het soms de Tempel van Herodes genoemd. De Tweede Tempel werd het culturele en spirituele centrum van het Jodendom en de plaats van de rituele offers, de korbanot, tot de verwoesting ervan in het jaar 70 door de Romeinen aan het einde van de Eerste Joods-Romeinse Oorlog. Volgens de Joodse traditie werden beide tempels op dezelfde datum verwoest, 9 Av volgens de Hebreeuwse kalender. De steunmuur van de voorgevel van de tempel staat er nog steeds: de « Klaagmuur » is er een fragment van. Essentiële elementen die in de eerste tempel werden beschreven, konden niet worden vervangen.

                                                                                                      lwf0003web.gif

Uit het Evangelie van Jezus Christus volgens de Heilige Johannes

Toen het Joodse Pascha naderde, ging Jezus naar Jeruzalem. In de tempel vond hij de handelaren in ossen, schapen en duiven, en de geldwisselaars. Hij maakte een zweep met koorden en dreef hen allen uit de tempel, tezamen met de schapen en de ossen, en wierp het geld van de wisselaars op de grond, gooide hun toonbanken omver en zei tot de handelaren in duiven : « Neem dit hier weg.

Maak van het huis van mijn Vader geen handelshuis. » Zijn discipelen herinnerden zich dat er geschreven staat: De liefde voor je huis zal mijn kwelling zijn. Sommige Joden vroegen hem : « Welk teken kun je ons geven om dit te doen ? » Jezus antwoordde hun : « Vernietig dit heiligdom, en in drie dagen zal ik het oprichten. »

De Joden antwoordden : « Het heeft zesenveertig jaar geduurd om dit heiligdom te bouwen, en in drie dagen zullen jullie het oprichten ! » Maar hij had het over het heiligdom van zijn lichaam. Toen hij uit de dood opstond, herinnerden zijn discipelen zich, dat hij dit gezegd had, en zij geloofden het geschrift en het woord, dat Jezus gesproken had.

Toen hij in Jeruzalem was voor het Pesach-feest, geloofden velen in zijn naam, omdat zij de tekenen zagen die hij deed. Maar Jezus vertrouwde hen niet, want Hij kende hen allen en had geen getuigenis over de mens nodig, want Hijzelf wist wat in de mens is. (Joh 2, 13-25)

God geeft Zichzelf vrijelijk !

Nadat Jezus Zijn eerste wonder had verricht te Kana in Galilea, ging Hij naar Jeruzalem en ging naar de tempel om te bidden en de blijde boodschap te verkondigen die Hij op aarde was komen brengen. Maar hoe verbaasd was Hij toen Hij zag dat de tempel van God, Zijn tempel, gevuld was met kooplieden en handelaars van allerlei soort !

God, in de persoon van Jezus, komt in Zijn eigen huis, en wat vindt Hij daar ? Mensen die bidden ? Levieten die hun dienst uitvoeren ? Nee, dat zijn ze niet ! Maar veel kooplieden, smokkelaars, mensen die maar om één ding schijnen te geven : geld inzamelen voor hun leven op aarde, in plaats van te bidden dat de Vader hen welkom heet in Zijn woonplaats in de Hemel ! De wereld op zijn kop, zouden we zeggen !

Hij maakte een zweep met koorden en dreef hen allen uit de tempel, samen met hun schapen en ossen ; hij wierp het geld van de wisselaars op de grond, gooide hun toonbanken omver en zei tot de handelaars in duiven : « Haal dit hier weg. Maak het huis van mijn Vader niet tot een huis van verkeer. « (Joh 2, 15-16)

Een vergissing die vermeden moet worden, zou zijn te denken dat Jezus, door de verkopers uit de tempel te verdrijven, een gewelddadige minachting toont voor de handel en de handelaars. De voorbedachte rade van Christus (hij moest touwen vinden, een zweep maken, wat tijd kost) betekent iets heel anders : het is de hele cultus van de Tempel, de hele godsdienst die een handel geworden is, een onderhandelen, een verhaal van « geven, geven ». En dit is wat Jezus met geweld bestrijdt.

In de tempel kwamen mensen offers brengen. De rijken offerden bijvoorbeeld een os, een stier; de minder rijken offerden een lam en de armen een paar duiven. Maar deze offers waren gebaren uit eigenbelang: men gaf om te ontvangen. Men hoopte dat men dankzij dit offer Gods hulp zou ontvangen voor deze of gene zaak, of voor gezondheid, of voor een ander verzoek.

Zijn we verder gegaan dan dat ? Niet zo zeker ! In werkelijkheid denken wij maar al te vaak dat wij iets moeten verdienen, en dat God niets gratis geeft ! Jezus is gekomen om ons iets essentieels te openbaren : God geeft vrijelijk. Hij geeft zich zelfs vrijwillig, zonder enige verdienste van onze kant. Wij moeten overgaan van de godsdienst van « Geven, geven » naar de godsdienst van het verwelkomen van genade, het verwelkomen van de vrije gave van God.

De grote zekerheid van de hele Bijbel is dat God wil dat de mens gelukkig is, en Hij geeft hem de middelen daartoe, een heel eenvoudig middel : het is voldoende te luisteren naar het Woord van God dat in de Wet geschreven staat en ernaar te leven (Eerste lezing). De weg is uitgestippeld, de geboden zijn als wegwijzers aan de kant van de weg, om onze blik te waarschuwen voor mogelijk gevaar : « Het gebod van de Heer is duidelijk, het verheldert de blik ». (Psalm 18)

Het is in de relatie met God dat het geloof wordt beleefd, want de verrijzenis, tenslotte, het is overal waar twee of drie in de naam van Christus bijeen zijn dat wij opnieuw ontdekken dat wij niet kunnen controleren, noch onderhandelen, noch kopen wat zin geeft aan ons leven. Ons geloof moet geleefd worden in overgave en totaal vertrouwen in God.

Diaken Michel Houyoux

Links naar andere christelijke websites

◊ Kerk in Herent: klik hier om het artikel te lesen →  Derde zondag in de veertigdagentijd (B)

◊ Kom en zie !  : klik hier om het artikel te lesen → Derde zondag van de veertigdagentijd / Preken B

     Hoe je de hedendaagse farizeeërs kunt onderscheiden ?

 Image de prévisualisation YouTube

 

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 

Passion Templiers |
CITATIONS de Benoît XVI |
La pastorale Vauban |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | chrifsossi
| La Mosquée de Méru
| Une Paroisse virtuelle en F...