Vierde zondag in de paastijd – Jaar B

Posté par diaconos le 21 avril 2021

Prière à Jésus le Bon Pasteur - rennes.catholique.fr

De Goede Herder is een van de woorden waarmee Jezus zichzelf identificeert (Joh 10,11 [archief]). Het is een van de zeven woorden Ik ben… die alleen in het Evangelie volgens Johannes voorkomen en verwijst naar een aspect van Jezus’ zending : degene die verzamelt, leidt, zoekt (de verlorenen) en zijn leven geeft voor anderen. Hij voedt zijn schapen of brengt de verloren schapen terug. Het iconografische thema van de Goede Herder werd op grote schaal gebruikt, eerst in de Oudgriekse kunst, waar het werd toegepast op de kriophorus Hermes, maar ook op de offerdragers, en vervolgens in de Romeinse kunst, waar het vooral werd gebruikt in een funeraire context, volgens formules die volledig waren geïnspireerd door de ontluikende christelijke kunst1 . Van dit thema wordt gezegd dat het Sumerische prototypes had2. De christelijke iconografie beeldt Christus eerst af als het « Lam Gods », gedragen door Johannes de Doper, en vervolgens wordt Jezus de Goede Herder die de verloren schapen bijeenbrengt. Hij wordt traditioneel afgebeeld met een verband om, gekleed in exomid, en met een staf, een melkkan (mulctra) of een syrinx in de hand. Dit thema heeft veel christelijke kunstenaars geïnspireerd.

lwf0003web.gif

Uit het evangelie van Jezus Christus volgens Johannes

In die tijd zei Jezus: « Ik ben de goede herder, de ware herder, die zijn leven geeft voor zijn schapen. De huurling-herder is niet de herder, de schapen zijn niet van hem: als hij de wolf ziet komen, laat hij de schapen in de steek en vlucht; de wolf grijpt ze en verstrooit ze. Deze herder is een huurling, en de schapen tellen voor hem niet echt mee.  Ik ben de goede herder; ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken; en ik geef mijn leven voor mijn schapen.
Ik heb andere schapen, die niet van deze kudde zijn; ook deze moet Ik leiden. Zij zullen naar mijn stem luisteren; er zal één kudde zijn en één herder. Daarom heeft de Vader mij lief: omdat ik mijn leven afleg om het weer te ontvangen. Niemand kan het van mij afnemen, ik geef het uit mijzelf. Ik heb de macht om het te geven, ik heb ook de macht om het weer te ontvangen: dit is het gebod dat ik van mijn Vader heb ontvangen.  (Joh 10,11-18)

Ik ben de Goede Herder

  » Ik ben de Goede Herder, de ware Herder, de ware herder geeft zijn leven voor zijn schapen. « (Joh 10,11)  Gedurende zijn hele leven gaf Jezus zichzelf. Gedurende zijn hele aardse bestaan is hij nooit opgehouden met geven en van zichzelf te geven. Wij zien dit in zijn dagelijks leven in Nazareth, in zijn prediking, in zijn dienst aan zijn leerlingen en in zijn welkom aan allen die met hun nood en leed op zijn pad kwamen.

De goede herder is ook degene die zijn schapen kent en van hen houdt. Voor Christus, de herder van de hele mensheid, zijn wij zijn kostbaarste bezit. Jezus vraagt ons elkaar lief te hebben zoals Hij ons heeft liefgehad. Dat betekent dat wij ook de tijd moeten nemen om de mensen op onze weg en degenen die aan ons zijn toevertrouwd te leren kennen.

Wij kunnen niet echt houden van hen die wij niet willen leren kennen of die wij opzettelijk negeren. Het is door persoonlijk contact en geduldige dialoog dat wij de mensen in nood beter kunnen begrijpen en de tijd die wij besteden om hen en de Heer te leren kennen is een kostbare tijd die met liefde wordt gegeven.

Laten wij medewerkers zijn van Christus, de herder van de mensheid. Hij is het die ons roept en zendt. Op een dag zullen wij rekenschap moeten afleggen van deze verantwoordelijkheid die ons is toevertrouwd. De goede herder is ook degene die zijn kudde bijeenbrengt: wanneer hij naar de bergen gaat, is het belangrijk dat de kudde bijeen blijft; haar veiligheid staat op het spel.

Door ons dit te zeggen, spreekt Jezus tot ons over deze verdeelde wereld waarin wij leven. Christus heeft zijn Kerk daar geplaatst. Hij wil dat zij verenigd en solidair is. « Ik heb andere schapen, die niet van deze kudde zijn; ook deze moet ik leiden. Zij zullen naar mijn stem luisteren: er zal één kudde zijn en één herder.  « Jezus rekent op ons om deel te nemen aan dit werk van samenkomst.

Laten wij Jezus aanschouwen in zijn liefde voor zijn Vader en voor de hele mensheid, laten wij Hem aanschouwen in zijn gehoorzaamheid, in zijn armoede, in zijn mededogen met iedere man en vrouw, vooral met de armsten, de uitgeslotenen, de gemarginaliseerden, zij die het meest lijden. Laten we onze ogen op hem richten: hij kent ons beter dan wij onszelf kennen.  Laten wij op onze beurt met Jezus, de Goede Herder, onze volledige beschikbaarheid bevestigen om dag na dag de wil van de Vader uit te voeren.

Moge deze eucharistie, die wij deze zondag vieren, in ons het verlangen aanwakkeren om te leven zoals Jezus, de Goede Herder! Mogen wij meer en meer lijken op deze Jezus, die nooit ophoudt zijn leven te geven voor allen! Laten we luisteren naar de roep, zijn roep door de noden van onze broeders en zusters die tot ons roepen.

Hoe groot en heerlijk is de liefde waarmee de Vader ons vervult in zijn Zoon, de Goede Herder. Hij wilde dat wij kinderen van God genoemd zouden worden, geliefde kinderen van God. (2e lezing) Laten we op deze zondag, waarop we worden uitgenodigd om te bidden voor roepingen, onze ogen opheffen naar Jezus, de Goede Herder, en met vertrouwen en aandrang bidden dat hij zijn Kerk herders zal geven die ernaar streven om mensen beter te leren kennen, van hen te houden, en die begaan zijn met hen die nog niet in de Kerk zijn.

Diaken Michel Houyoux

Links naar andere christelijke websites

◊ Kerk in Herent : klik hier om het artikel te lesen →  vierde paaszondag (B)
◊ Hagen preken   : klik hier om het artikel te lesen →  Preek op de vierde zondag van Pasen door het jaar 

Een opmerking schrijven

   Jezus is de goede herder | Johannes 10:1-21 | Laurens Heijboer

Image de prévisualisation YouTube

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 

Passion Templiers |
CITATIONS de Benoît XVI |
La pastorale Vauban |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | chrifsossi
| La Mosquée de Méru
| Une Paroisse virtuelle en F...