VIe zondag van Pasen Jaar B

Posté par diaconos le 7 mai 2021

Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor degenen die je liefhebt

VIe zondag van Pasen Jaar B dans La messe du dimanche

 # Op 11 juli 2017 introduceerde paus Franciscus het aanbieden van het leven als een van de zaken in het proces van zalig- en heiligverklaring. Het motu proprio ontleent zijn titel aan de woorden van Jezus opgetekend in het Evangelie volgens Johannes: « er is geen grotere liefde dan zijn leven af te leggen voor wie men liefheeft » (Joh 15,13). Zeker, het heldhaftig offeren van het leven, ingegeven en gedragen door de naastenliefde, drukt een ware, volledige en voorbeeldige navolging van Christus uit, en daarom verdient het de bewondering die de gemeenschap der gelovigen gewoon is te reserveren voor hen die vrijwillig het martelaarschap van bloed hebben aanvaard of die de christelijke deugden op heldhaftige wijze hebben uitgeoefend.

Maiorem hac dilectionem (Latijn voor  » [Er is] geen grotere liefde « ) is een apostolische brief in de vorm van een motu proprio die op 11 juli 2017 door paus Franciscus is uitgegeven. Het introduceert het  » aanbieden van het leven  » als een van de gevallen in de procedure van zalig- en heiligverklaring. Het gaat om christenen die  » vrijwillig en vrijelijk hun leven hebben aangeboden voor anderen en in deze intentie hebben volhard tot de dood « .

lwf0003web.gif

Uit het Evangelie van Jezus Christus volgens de Heilige Johannes

09 Zoals de Vader mij heeft liefgehad, zo heb ik u liefgehad. 10 Als jullie mijn geboden bewaren, zullen jullie in mijn liefde blijven, net zoals ik de geboden van mijn Vader heb bewaard en in zijn liefde blijf. 11 Dit heb ik u gezegd, opdat mijn blijdschap in u zij en opdat uw blijdschap vol zij. 12 Dit is mijn gebod : Hebt elkander lief, gelijk ik u liefgehad heb. 13 Groter liefde heeft niemand dan deze, dat hij zijn leven aflegt voor hen die hem liefhebben.

14 Jullie zijn mijn vrienden als jullie doen wat ik jullie opdraag. 15 Ik noem jullie geen knechten meer, want een knecht weet niet wat zijn meester doet ; ik noem jullie vrienden, want alles wat ik van mijn Vader heb gehoord, heb ik aan jullie bekend gemaakt. 16 Jullie hebben mij niet uitgekozen, maar ik heb jullie uitgekozen en jullie verantwoordelijk gemaakt, opdat jullie heengaan en vrucht dragen en jullie vrucht blijft. Wat jullie de Vader dan ook vragen in mijn naam, hij zal het jullie geven. 17 Dit gebied Ik u : hebt elkander lief. » (Joh 15, 9-17)

God is liefde

 » God is liefde.  «  Deze drie woordjes onthullen ons de ware aard van God. God is liefde, allereerst in zijn eigen goddelijke natuur die bestaat uit drie personen die nooit ophouden met elkaar te communiceren, die niets anders doen dan elkaar liefhebben. God heeft ons naar zijn beeld en gelijkenis geschapen. Wij zijn wezens die gemaakt zijn om lief te hebben en bemind te worden. De tragedie is juist wanneer deze liefde ontbreekt, wanneer zij slecht wordt gegeven of slecht wordt ontvangen. De media staan vol met deze liefdesverhalen die slecht beginnen of slecht eindigen…

Jezus liet ons, als een testament, twee grote bevestigingen na: « Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb Ik u liefgehad en Heb elkander lief zoals Ik u heb liefgehad ». Wat een immense waarheid! Wat een enorm geluk! Daarom kan Jezus tot zijn leerlingen zeggen : « Heb elkander lief », heb elkander lief met de liefde die jullie van de Vader ontvangen en die Ik jullie heb getoond door mijn woorden, mijn daden en mijn hele leven, inclusief mijn dood en verrijzenis.

Hoe elkaar lief te hebben ?

Op dit gebied bestaan er geen kant-en-klare recepten. De evangeliën tonen ons de liefde van de Heer voor de mensheid: zijn liefde is universeel, dat wil zeggen, zij wordt aan iedereen aangeboden zonder enige uitsluiting. Wanneer wij werkelijk liefhebben en wanneer wij weten dat wij geliefd zijn, groeien wij en voelt de ander zich gesetteld in het leven. Het is aan ons om hetzelfde te doen !

Laten we zien hoe de liefde van God komt: de Vader houdt van Jezus, Jezus houdt van ons en wij, op zijn verzoek (Evangelie), dat weerklank vindt in Johannes (Tweede lezing), proberen elkaar lief te hebben. Wij proberen dat te doen op Gods manier, zoals God zelf en zijn Zoon dat met ons hebben gedaan. Dat betekent elkaar overvloedig liefhebben, zoals Jezus deed, zelfs tot het punt van het geven van je leven als dat nodig is.

Liefhebben tot op het punt van het geven van je leven. « Dit is mijn lichaam dat gegeven wordt, mijn bloed dat vergoten wordt; doe dit ter nagedachtenis aan mij, doe dit zoals ik het doe! « De maat van de liefde is te geven zonder maat. Hebt elkander lief…. . Wie ben ik om lief te hebben ? Voor wie ben ik verantwoordelijk? Wie verwacht iets van mij ? Wat is mijn houding tegenover de mensen rondom mij, mijn familie, mijn collega’s op het werk ?

De apostel Petrus (eerste lezing) was de eerste die, samen met de Joden die hem vergezelden, verbaasd was toen hij zag dat de centurio van het koninklijk leger op zijn knieën viel en dat zelfs de heidenen de gave van de Geest in overvloed ontvingen. God geeft zonder gemeenheid, grootmoedig, overvloedig en nodigt ons uit hetzelfde te doen.

Wij zijn geroepen, met wat we zijn en waar we zijn, om te geven, om onszelf te geven en te vergeven… en om opnieuw te beginnen zonder ooit te stoppen. Moge ons hart de maat zijn van Gods hart ! En moge onze hand, indien mogelijk, dezelfde zijn ! We zullen nooit spijt hebben dat we goed zijn geweest, zelfs te goed. Maar wij zullen er altijd spijt van hebben dat wij onze hand en ons hart hebben gesloten, terwijl anderen ze hebben geopend om van ons te ontvangen. « Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb Ik u liefgehad… Heb elkander lief zoals Ik u heb liefgehad ».

Diaken Michel Houyoux

Links naar andere christelijke websites

◊ Dionysius parochie : klik hier om het artikel te lesen →  6e zondag van Pasen, jaar B

◊ R.K. Parochie Sint Maarten  : klik hier om het artikel te lesen →  6e zondag van Pasen (B)

  Een revolutie van liefde

Image de prévisualisation YouTube

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 

Passion Templiers |
CITATIONS de Benoît XVI |
La pastorale Vauban |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | chrifsossi
| La Mosquée de Méru
| Une Paroisse virtuelle en F...