Feest van de Hemelvaart van Jezus

Posté par diaconos le 12 mai 2021

Jezus werd opgenomen in de hemel en zat aan de rechterhand van God

Feest van de Hemelvaart van Jezus dans fêtes religieuses 1-62-38fb416993881089dfb9f912186b281c2d5d65df57e1ff8b808c4f2d178faa

# Hemelvaart is een christelijk feest dat gevierd wordt op de veertigste dag na Pasen2. Het markeert de laatste ontmoeting van Jezus met zijn leerlingen na zijn verrijzenis en zijn tenhemelopneming. Het geeft uitdrukking aan een nieuwe wijze van Christus’ aanwezigheid, die niet meer zichtbaar is in de aardse wereld, maar aanwezig blijft in de sacramenten. Het kondigt ook de komst van de heilige Geest tien dagen later aan en de vorming van de Kerk op het Pinksterfeest. Tenslotte is het een voorafbeelding van het eeuwige leven voor de christenen.

Hemelvaart is een essentieel onderdeel van het christelijk geloof: het wordt uitdrukkelijk vermeld in zowel de Geloofsbelijdenis van de Apostelen als in de Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopolitaan en wordt daarom gedeeld door katholieken, orthodoxen (de Hemelvaart van de Heer is een van de Twaalf Grote Feesten), protestanten en de gelovigen van de antikatholieke kerken. Donderdag van Hemelvaart is in verschillende landen een officiële feestdag. Voor de orthodoxen is het 28 mei en 10 juni. In de christelijke theologie markeert Hemelvaartsdag het einde van Jezus’ fysieke aanwezigheid op aarde na zijn dood en verrijzenis. Het symboliseert een nieuwe wijze van Christus’ aanwezigheid die geheel innerlijk, universeel en tijdloos is. Hij is aanwezig in de Eucharistie..

                                                                                                lwf0003web.gif

Uit het evangelie volgens Marcus

16 Wie gelooft en zich laat dopen, zal gered worden; wie weigert te geloven, zal veroordeeld worden. 17 Dit zijn de tekenen die hen die gelovig worden, zullen vergezellen: in mijn naam zullen zij demonen uitdrijven; zij zullen in nieuwe tongen spreken; 18 zij zullen slangen oppakken, en als zij dodelijk gif drinken, zal het hun niet deren; zij zullen zieken de handen opleggen, en de zieken zullen gezond worden. « 

19 Toen de Heer Jezus tot hen gesproken had, werd hij opgenomen in de hemel en ging zitten aan de rechterhand van God. 20 Wat hen betreft, zij gingen uit en verkondigden overal het evangelie. De Heer werkte met hen en bevestigde het woord door de tekenen die ermee gepaard gingen.  (Mc 16,15-20)

Wie gelooft en zich laat dopen, zal gered worden

Geloof, de voorwaarde voor redding ; ongeloof, de oorzaak van veroordeling, is het grote beginsel van het hele Evangelie in zijn toepassing op de mens : « Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven ; wie in de Zoon niet gelooft, zal het leven niet zien, maar de toorn van God zal op hem blijven. »  Als Marcus de doop aan het geloof heeft toegevoegd, dan is dat omdat dit woord in de plaats komt van het gebod om te dopen, waarvan Mattheüs melding maakt

Dit symbool zal slechts bijdragen tot de zaligheid voor zover het wordt toegediend aan hen die geloven. Geloof, de voorwaarde voor redding; ongeloof, de oorzaak van veroordeling, dat is het grote beginsel van het hele Evangelie in zijn toepassing op de mens : « Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; wie in de Zoon niet gelooft, zal het leven niet zien, maar de toorn van God zal op hem blijven.  « (Johannes 3, 36)

Als Marcus de doop aan het geloof heeft toegevoegd, dan is dat omdat dit woord in de plaats is gekomen van het bevel tot dopen waarvan Mattheüs melding maakte (Mt 28, 9). Dit symbool draagt echter slechts bij tot de zaligheid in de mate waarin het wordt toegediend aan hen die geloven.  Veel van deze wonderen leken vreemd aan de nuchterheid die de Evangeliën kenmerkt. Niets toont dit beter aan dan de behoefte van sommige exegeten om deze gaven, die zij niet letterlijk konden begrijpen, in geestelijke zin te verklaren.

Het uitdrijven van demonen was een macht die de apostelen bij tijd en wijle daadwerkelijk uitoefenden; Jezus had ze hun positief toegekend. Het spreken in nieuwe tongen is het spreken in tongen die niet op natuurlijke wijze zijn aangeleerd. Het is dus niet de gave van het spreken in tongen in een toestand van extase. Het grijpen van slangen was een herhaling van de belofte van Jezus, die voor Paulus op Malta gebeurde; Jezus gaf zijn volk de kracht om alle gevaren te trotseren.

De gave om zieken te genezen werd dikwijls door de apostelen uitgeoefend : « En het geschiedde, dat de vader van Publius in bed lag, ziek door koorts en dysenterie. Paulus ging naar hem toe en bad, legde hem de handen op en genas hem.  « (Handelingen 28, 8)

Diaken Michel Houyoux


Links naar andere christelijke websites

◊ Kerk : click hier om het artikel te lesen →Van Hemelvaart tot Pinksteren

◊ God ist kennis : click hier om het artikel te lesen →  Wat zegt de Bijbel over Pinksteren – EZBB

  Overweging Hemelvaart parochievicaris Ad van der Helm

Image de prévisualisation YouTube

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 

Passion Templiers |
CITATIONS de Benoît XVI |
La pastorale Vauban |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | chrifsossi
| La Mosquée de Méru
| Une Paroisse virtuelle en F...