Feest van de Hemelvaart van Jezus

Posté par diaconos le 13 mai 2021

Feest van de Hemelvaart van Jezus dans fêtes religieuses 1-62-38fb416993881089dfb9f912186b281c2d5d65df57e1ff8b808c4f2d178faa

#Himmelfahrt ist ein christliches Fest, das am vierzigsten Tag nach Ostern2 gefeiert wird. Sie markiert die letzte Begegnung Jesu mit seinen Jüngern nach seiner Auferstehung und Himmelfahrt. Sie drückt eine neue Art der Gegenwart Christi aus, die nicht mehr in der irdischen Welt sichtbar ist, sondern in den Sakramenten gegenwärtig bleibt. Sie kündigt auch das Kommen des Heiligen Geistes zehn Tage später und die Gründung der Kirche an Pfingsten an. Schließlich ist es eine Vorahnung des ewigen Lebens für Christen.

Christi Himmelfahrt ist ein wesentlicher Bestandteil des christlichen Glaubens: Sie wird sowohl im Apostolischen Glaubensbekenntnis als auch im Nizäno-Konstantinopolitanischen Glaubensbekenntnis ausdrücklich erwähnt und wird daher von Katholiken, Orthodoxen (die Himmelfahrt des Herrn ist eines der Zwölf Großen Feste), Protestanten und den Gläubigen der antikatholischen Kirchen geteilt. Der Himmelfahrtsdonnerstag ist in mehreren Ländern ein offizieller Feiertag. Für die Orthodoxen ist es der 28. Mai und der 10. Juni. In der christlichen Theologie markiert der Himmelfahrtstag das Ende der physischen Anwesenheit Jesu auf der Erde nach seinem Tod und seiner Auferstehung. Sie symbolisiert eine neue Art der Gegenwart Christi, die ganz und gar innerlich, universell und zeitlos ist. Er ist in der Eucharistie gegenwärtig.

                                                                                                           lwf0003web.gif

Uit het evangelie van Marcus

16 Wie gelooft en zich laat dopen, zal gered worden; wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. 17 Dit zijn de tekenen, die hen, die gelooven, zullen vergezellen: in mijn naam zullen zij duivelen uitdrijven; in nieuwe tongen zullen zij spreken; 18 slangen zullen zij oppakken, en als zij dood vergif drinken, zal het hun niet deren ; op zieken zullen zij de handen leggen, en de zieken zullen gezond worden. « 

19 Toen de Heer Jezus tot hen gesproken had, werd hij opgenomen in de hemel en ging zitten aan de rechterhand van God. 20 En zij gingen uit en predikten overal het evangelie. De Heer werkte met hen en bevestigde het woord door de tekenen die ermee gepaard gingen.  (Marcus 16, 15-20)+

Zij die geloven en gedoopt worden, zullen gered worden

Geloof, de voorwaarde voor redding; ongeloof, de oorzaak van verdoemenis, is het grote beginsel van het hele Evangelie in zijn toepassing op de mens : « Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; wie in de Zoon niet gelooft, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.  » Als Marcus de doop toevoegt aan het geloof, is dat omdat dit woord in de plaats komt van het bevel tot dopen, waarover Mattheüs spreekt

Dit symbool draagt slechts bij tot de zaligheid voorzover het wordt toegediend aan hen die geloven. Geloof, de voorwaarde voor redding; ongeloof, de oorzaak van verdoemenis, dit is het grote beginsel van het hele Evangelie in zijn toepassing op de mens: « Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; wie in de Zoon niet gelooft, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.   « (Johannes 3, 36)

Toen Marcus de doop toevoegde aan het geloof, was dat omdat dit woord het door Mattheüs genoemde bevel om te dopen verving (Mt. 28, 9). Dit symbool draagt echter slechts bij tot de zaligheid voorzover het wordt toegediend aan hen die geloven.  Veel van deze wonderen leken vreemd aan de nuchterheid die de Evangeliën kenmerkt. Niets toont dit beter aan dan de behoefte van sommige commentatoren om deze gaven, die zij niet letterlijk konden begrijpen, in geestelijke zin uit te leggen.+

Het uitdrijven van demonen was een macht die de apostelen bij tijd en wijle daadwerkelijk uitoefenden; Jezus had die macht hun naar behoren verleend. Spreken in nieuwe tongen is spreken in tongen die niet van nature geleerd zijn. Het is dus niet de gave van het spreken in tongen in een toestand van extase. Het nemen van slangen was een herhaling van Jezus’ belofte die voor Paulus in Malta gebeurde; Jezus gaf Zijn volk de kracht om alle gevaren te trotseren.

De gave om zieken te genezen werd dikwijls door de apostelen uitgeoefend : « En het geschiedde, dat de vader van Publius in bed lag, ziek van koorts en dysenterie. Paulus ging naar hem toe en bad en legde zijn handen op hem en genas hem.   « (Handelingen 28, 8)

Diaken Michel Houyoux

Links naar andere christelijke websites

◊ Jezus (Nederland) : klik hier om et artikel te lesen →  Wat is Hemelvaart ? 

◊ Orthodoxe informatiebron  : klik hier om et artikel te lesen → Hemelvaart

   De Schatkamer – over 13 mei, Hemelvaart

                                                                                 Image de prévisualisation YouTube

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 

Passion Templiers |
CITATIONS de Benoît XVI |
La pastorale Vauban |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | chrifsossi
| La Mosquée de Méru
| Une Paroisse virtuelle en F...