Pinksteren – Jaar B

Posté par diaconos le 20 mai 2021

De Geest der waarheid zal u in alle waarheid leiden

 kr 13c

# Pinksteren is een christelijk feest dat de uitstorting viert van de Heilige Geest, een geschenk van Jezus, en de geboorte van de Kerk. Het valt op de vijftigste dag na Pasen (vandaar de naam), op een zondag, dat wil zeggen aan het eind van de zevende week na Pasen, en is dus een verplaatsbaar feest, afhankelijk van de datum van Pasen. Het viert eerst het begin van de oogst en vervolgens, in een tweede fase, het geven van de wet. Pinksteren is ook de oude Griekse naam voor het Joodse feest Sjavoeot, dat een feest van dankzegging is.

In het Jodendom is Sjavoeot, of het Wekenfeest, dat in het Oudgrieks Πεντηκοστή (Pinksteren) wordt genoemd, een van de drie feesten, die Sjalosj regaliem (drie bedevaarten) worden genoemd, waarmee de feesten van i bedevaart – naar Jeruzalem – worden aangeduid. De zeven weken komen overeen met de periode van de Omer, een periode van rouw ter herinnering aan de tegenslagen van het volk Israël, die eindigt met het feest van Lag Ba Omer, en Sjavoeot wordt verondersteld een vreugdevolle viering te zijn van het geven van de Tora.

lwf0003web.gif

Uit het evangelie van Jezus Christus volgens de heilige Johannes

In die tijd zei Jezus tegen zijn discipelen: Wanneer de Voorspraak komt, die Ik van de Vader tot u zenden zal, zal Hij, de Geest der waarheid, die van de Vader komt, voor Mij getuigen. En ook jullie zullen getuigen zijn, want jullie zijn vanaf het begin bij mij geweest. Ik heb u nog vele dingen te zeggen, maar gij kunt ze nu niet verdragen. Wanneer hij komt, de Geest der waarheid, zal hij u in alle waarheid leiden. Want wat hij zegt, komt niet uit hemzelf, maar wat hij hoort, zal hij zeggen; en wat er gebeurt, zal hij u bekendmaken.

Hij zal Mij verheerlijken, want wat van Mij is, zal Hij ontvangen en aan u bekendmaken. Alles wat de Vader heeft, is van Mij; daarom heb Ik tot u gezegd: « De Geest ontvangt wat van Mij komt en maakt het u bekend. (Joh 15:26-27; 16:12-15)

Hij zal jullie alles doen begrijpen wat Ik tot jullie gezegd heb !

Hij zal u alles doen begrijpen wat Ik tot u gezegd heb !  « Indien iemand Mij liefheeft, die zal mijn woord bewaren, en mijn Vader zal hem liefhebben, en wij zullen tot Hem komen en bij Hem blijven. « Wie Mij niet liefheeft, zal mijn woorden niet bewaren » (Joh 14,23-24a). Dit is de enige manifestatie waartoe God besloten heeft: hij komt wonen in de harten van hen die hem verwelkomen en in hem geloven. Hij zal alleen als werkelijk aanwezig worden herkend door hen die Hem werkelijk liefhebben !

 » Indien iemand mij liefheeft, zullen wij tot hem komen »: Christus bevestigt dat hij nu aanwezig is door hen die hem liefhebben, door ware gelovigen, in wie hij leeft. Tussen mensen die elkaar liefhebben, is er een luisteren, een dialoog, een spreken, een communiceren.  « Het woord dat gij hoort is niet het mijne, maar dat van de Vader die Mij gezonden heeft »  (Joh 14, 24b)

Hier openbaart Jezus ons een van de grondslagen van het ware christelijke leven: de meditatie van het Woord als sacrament van Gods aanwezigheid. In deze afscheidsrede, op de avond van Witte Donderdag, spreekt Jezus over een woord dat men trouw is, een woord dat men leeft, dat wil zeggen, een woord dat men in praktijk brengt. Het Woord van Jezus is niet iets, het is iemand: sinds Jezus weg is, is er een ander die hem komt vervangen, gezonden door de Vader in Jezus’ naam: het is de heilige Geest.

De heilige Geest voegt niets toe aan Jezus, zoals Jezus niets toevoegt aan de Vader: zij zijn drie die één zijn! De Heilige Geest is degene die al het leven van God meedeelt aan de mensheid. Het is de Heilige Geest die de Kerk zal helpen om geleidelijk het geschenk van God, geopenbaard in Jezus Christus, te begrijpen. En ook vandaag is de heilige Geest aan het werk : « Ik ben altijd bij u », zei Jezus.

De Kerk heeft nog veel te begrijpen, te ontdekken en te beleven, en dat geldt des te meer voor ieder van ons.  Het is belangrijk te begrijpen dat het Pinksterfeest (eerste lezing) niet alleen voor de apostelen was: de sterke wind werd ook gevoeld door een schare mannen en vrouwen in Jeruzalem: ieder hoorde de wonderen van God verkondigd worden in zijn eigen taal. (Handelingen 2, 5-11)

 Wil een mens in het woord van een ander het Woord van God herkennen, dan moet er de werking van de Heilige Geest zijn. « Het is dezelfde heilige Geest die in onze geest bevestigt dat wij kinderen van God zijn » (2e lezing) (Rom 8,16).

Het Pinksterfeest is niet alleen het feest van de geboorte van de Kerk door de krachten die aan de apostelen werden gegeven, maar het is ook het feest van de vernieuwing van de wereld door de werking van de heilige Geest die geleidelijk heel de mensheid tot het inzicht brengt in Jezus’ boodschap : « De heilige Geest, die de Vader in mijn naam zal zenden, zal u alles leren en u herinneren aan alles wat ik u gezegd heb » (Joh. 14, 26) Laten wij bidden tot de heilige Geest om ons te leren het Evangelie vandaag te verstaan en te leven.

Diaken Michel Houyoux

Links naar andere christelijke websites

◊ Kerk un Herent : klik hier om her artikel te lesen → pinksteren (B)

◊ Dionysiusparochie : klik hier om her artikel te lesen → Pinksteren, jaar B

   Ann Staelens : « Een actuele boodschap van priester Philippe »

Image de prévisualisation YouTube

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 

Passion Templiers |
CITATIONS de Benoît XVI |
La pastorale Vauban |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | chrifsossi
| La Mosquée de Méru
| Une Paroisse virtuelle en F...