Veertiende Zondag in de Gewone Tijd – Jaar B

Posté par diaconos le 1 juillet 2021

N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie ? | Don Bosco Salesian Portal

ls hij niet de zoon van de timmerman ?

# Jozef is een joodse figuur die voor het eerst voorkomt in het Evangelie volgens Mattheüs en in het Evangelie volgens Lucas: deze passages zijn waarschijnlijk later toegevoegd en worden de zuigelingsevangeliën van Jezus genoemd (Mt 1,18 en Lc 2,3). Josephus komt ook voor in een latere tekst, het Evangelie van Jacobus, samengesteld in het midden van de tweede eeuw; deze versie is in sommige opzichten onverenigbaar met die van de canonieke Evangeliën.

Volgens de Synoptische Evangeliën, en vervolgens volgens christelijke auteurs en vooral de Kerkvaders, is Jozef een verre afstammeling van Abraham en koning David (Mt 1,1-17) uit de stam van Juda. Hij was verloofd met Maria toen zij zwanger werd door toedoen van de Heilige Geest. Vervolgens trouwde hij met Maria en werd, door het kind te aanvaarden, de adoptiefvader van Jezus, die aldus behoorde tot zijn geslacht, dat van David.

De Synoptische Evangeliën leggen de nadruk op dit punt, omdat voor hen Jezus « de Messias, de zoon van David » is. Jozef wordt voorgesteld als een  » rechtvaardig man  » die Maria en haar kind aanvaardde na de boodschap van de Engel des Heren (God). Controversiële Joodse teksten zoals de gecensureerde passages van de Talmoed of de Toledot Yeshu stellen Jezus voor als buitenechtelijk geboren.

In Mt 13,55 wordt van Jozef gezegd dat hij een « timmerman » was, hoewel het niet duidelijk is of deze term in zijn oorspronkelijke betekenis moet worden opgevat of als een « wijze man ». Jozef wordt voor het laatst genoemd tijdens de pelgrimstocht van de familie naar Jeruzalem, wanneer Jezus, twaalf jaar oud, in de tempel wordt aangetroffen (Lc 2, 41-50).

De christelijke traditie en sommige historische critici hebben hieruit afgeleid dat hij stierf voordat Jezus in het openbare leven trad. Jozef wordt in de orthodoxe traditie « Jozef de verloofde (van Maria) » genoemd of meer algemeen « de heilige Jozef ». Hij is een figuur van de christelijke traditie geworden. De maand maart is aan hem gewijd, met name op 19 maart, wanneer hij door de gehele katholieke kerk wordt gevierd.

1 mei is gewijd aan de heilige Jozef, de arbeider. De Katholieke Kerk neemt een mondelinge traditie over, die in verband wordt gebracht met Hiëronymus van Stridon, die verhaalt dat Jozef zich aan God had toegewijd voordat hij de Maagd Maria ontmoette, en aldus verklaart dat de termen « broers en zusters » van Jezus, die in de Evangeliën worden genoemd, moeten worden opgevat als naaste neven door bloedverwantschap, genegenheid en verwantschap, volgens het gebruik van deze woorden.

De Orthodoxe Kerk leert dat Jozef weduwnaar was toen hij zich verloofde met Maria; er wordt gezegd dat hij kinderen uit zijn eerste huwelijk had, waaronder Jacobus de Rechtvaardige. Deze traditie is gebaseerd op het evangelie van Jakobus, waarin staat dat Maria door haar ouders aan de Heer is gewijd (Prot. Jakobus 4,1) en dat een priester Jozef beveelt met haar te trouwen, ondanks zijn tegenzin : « Ik heb kinderen, ik ben een oude man, en zij is een heel jong meisje. Zal ik niet het lachertje van de kinderen Israëls worden ?  » (Spreuken 9, 1-2).

Uit het Evangelie volgens Marcus

01 BEGIN VAN HET GOSPEL van Jezus, Christus, Zoon van God. 02 In de profeet Jesaja staat geschreven : « Zie, Ik zend mijn boodschapper vóór u uit, om uw weg te openen. 03 De stem van iemand die roept in de woestijn: Bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht. 04 Toen verscheen Johannes, de doper, in de woestijn. Hij verkondigde een doopsel van bekering voor de vergeving van zonden.

05 Geheel Judea en al de inwoners van Jeruzalem kwamen tot hem en lieten zich door hem dopen in de Jordaan, terwijl zij openlijk hun zonden erkenden. 06 Johannes was gekleed in kameelhaar, met een leren gordel om zijn middel, en hij at sprinkhanen en wilde honing. (Mc 1, 1-6)

Een profeet wordt alleen in zijn eigen land veracht

In de eerste lezing is de profeet Ezechiël door de Heer geroepen om het Woord van God in zijn kracht te laten openbaren. Maar hij wordt er bij voorbaat voor gewaarschuwd dat hij te maken zal krijgen met een opstandig gebroed: Ik hoorde de Heer tot mij spreken en zeggen : « Mensenkind, ik zend u naar de kinderen Israëls, naar dit opstandige volk dat tegen mij in opstand is gekomen.  « (Ez 2, 2)

In de tweede lezing doet Paulus ook deze ontdekking, die zijn leven totaal heeft veranderd. De zwakheden van de apostel benadrukken de kracht van God die in hem werkt. Zoals alle profeten werd hij totaal afhankelijk van het Woord van God. Zijn droevige mislukking in Athene weerhield hem er niet van aan de Korinthiërs te schrijven : « Ik aanvaard zwakheid, beledigingen, dwang, vervolgingen en pijnlijke situaties met heel mijn hart voor Christus. Want als ik zwak ben, dan ben ik sterk.   « (2Ko 12, 10)

En het evangelie van vandaag toont ons Jezus die geconfronteerd wordt met een mislukking in zijn bediening. Hij is te bekend. De mensen van Nazareth, zijn dorp, hebben hun kindertijd met hem doorgebracht; hij heeft zijn beroep als timmerman uitgeoefend bij Jozef ; sommigen van hen hebben zeker baat gehad bij zijn werk en zijn diensten. Zeer dicht bij de mensen, was hij ook zeer dicht bij God. Dit blijkt uit zijn wonderen en uit zijn toespraken. Voor de mensen van Nazareth is dit iets totaal nieuws.

Zij ontdekken in hem iemand die begint te spreken en te handelen in de naam van God.  Wie denkt hij wel dat hij is ? Zijn landgenoten kunnen deze verandering niet aanvaarden. Zij hebben de heiligheid, verborgen in zijn dagelijks leven, niet ontdekt. Het is voor hen niet mogelijk. Dit evangelie roept ons op om een nieuwe stap te zetten op de weg naar bekering; wij worden allen uitgenodigd om uit onze zekerheden te stappen

Geloof is niet in de eerste plaats een kwestie van kennis, het is vooral een voortdurende vraag : « Wie is Jezus voor mij ? »  Het antwoord zal gegeven worden aan de voet van het kruis door de Romeinse centurio : « Waarlijk, deze man was de Zoon van God.  »

Christus wil ons bereiken. En Hij zet de juiste mensen op ons pad : een buur, een collega, een bejaarde of een jongere, eenvoudige mensen. Het is door hen dat God ons komt uitdagen. Zullen wij in hen mensen kunnen zien die door God gezonden zijn ? Wanneer God tot ons wil spreken, gaat Hij niet op zoek naar iemand aan de andere kant van de wereld.

En wijzelf worden gezonden naar de mensen om ons heen, onze families, onze dorpen en onze buurten. We kunnen te maken krijgen met spot of onverschilligheid. Maar net als de profeet Ezechiël zijn wij niet gezonden om mensen tot geloof te brengen, maar om het Woord van God te spreken. Pas op, het belangrijkste is misschien niet om te slagen ! « God vraagt ons niet om te slagen, maar om te werken.  « (St. Johannes Chrysostom)

Laten we de Heer vragen ons te bevrijden van zekerheden die te diep geworteld zijn. Zij verhinderen ons de Heer te erkennen en lief te hebben. En bovenal, verhinderen ze ons Hem lief te hebben. Aan het einde van de mis zullen wij worden uitgezonden als getuigen van het Evangelie. Moge de Heer ons de genade geven om ontmoediging te overwinnen, kritiek te verdragen, pijnlijke situaties te doorstaan. Het is belangrijk te weten hoe te herstellen na een mislukking.  Wij hebben vertrouwen in Jezus, de meester van de zending, die handelt door hen die Hij zendt.

Diaken Michel Houyoux

Links naar andere christelijke websites

◊ Prekende (Belgïe) : klik hier om het artikl te lesen →  14e zondag door het jaar B – 2021

◊  Hagenpreken: klik hier om het artikl te lesen →   Preek op de veertiende zondag door het jaar B

  De Profet Jesaja

 Image de prévisualisation YouTube

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 

Passion Templiers |
CITATIONS de Benoît XVI |
La pastorale Vauban |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | chrifsossi
| La Mosquée de Méru
| Une Paroisse virtuelle en F...