Zeventiende Zondag in de Gewone Tijd – Jaar B

Posté par diaconos le 22 juillet 2021

Neem en eet !

 Dix-septième dimanche du Temps Ordinaire — Année B   dans Catéchèse event_prenez-et-mangez-reunion-du-groupe-oecumenique-biblique-saint-eustache-oratoire-du-louvre_120_944337

 

# De vermenigvuldiging van de broden is de naam die gegeven wordt aan twee « wonderen » die door Jezus van Nazareth verricht zijn volgens de teksten van de Evangeliën: Mattheüs, hoofdstuk 14, verzen 14-21, dan weer 15, 32-38; Marcus 6, 34-44, dan weer Marcus 8, 1-9; Lucas 9, 12-17; Johannes 6, 5-14. De eerste vermenigvuldiging van de broden vindt plaats na de dood van Johannes de Doper in opdracht van Herodes Antipas, in antwoord op de wens van zijn dochter Salome, en de genezing van de zieken.

Later vindt een tweede vermenigvuldiging van de broden plaats met een ander aantal mensen. Matteüs en Marcus zijn de enige evangelisten die dit vermelden. Sommige exegeten dachten dat het om dezelfde gebeurtenis ging die twee keer verteld werd. De twee « wonderen » vonden echter niet op dezelfde plaats plaats, in het ene geval waren er vijfduizend mensen, in het andere geval vierduizend. Ook het aantal overtollige manden met brood was verschillend.

Jezus verwees later naar de twee wonderen en maakte duidelijk onderscheid tussen beide (Mt 16,9-11). Voor de Kerkleraar Johannes Chrysostomus deed Jezus zich in dit wonder in feite voor als de schepper van hemel en aarde. Hij spoorde de mensen aan te bidden voor het eten en wilde het belang van delen aantonen. Moderne theologen zouden zeggen dat de vermenigvuldiging van de broden een symbool is van het Woord dat Christus heeft gegeven, een Woord dat eeuwenlang mensen heeft gevoed.

Voor de heilige Ephrem gaf Jezus in dit wonder gul zonder de kosten te tellen. Hij gaf zoveel dat er twaalf manden overbleven. De heilige vergeleek Jezus ook met Mozes, die het uit de slavernij bevrijde volk voedde met manna uit de hemel. Voor Benedictus XVI, in het Angelus van 31 juli 2011, is dit messiaanse gebaar een symbool van broederlijk delen, maar ook een symbool van de weg die de apostelen zullen moeten gaan, namelijk het overbrengen van de Blijde Boodschap.

In het Angelus van 29 juli 2012 heeft Benedictus XVI benadrukt dat deze vermenigvuldiging het begin is van de Eucharistie, die tot op de dag van vandaag voortduurt. Volgens sommige theologische interpretaties is dit een voorafbeelding van het Laatste Avondmaal, de laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlingen, waarbij de ritus van de Eucharistie wordt ingesteld waarin het brood het lichaam van Jezus belichaamt, dat als offer aan het kruis werd gegeven om de mensheid te redden. Voor historici blijven de gebeurtenissen die door de evangelisten in deze twee verslagen worden opgeroepen raadselachtig, hoewel er enkele hypothesen naar voren zijn gebracht.

Uit het Evangelie volgens Johannes

01 Na deze dingen ging Jezus naar de andere kant van het Meer van Galilea, naar het Meer van Tiberias. 02 Een grote menigte volgde hem, omdat zij de tekenen hadden gezien die hij aan de zieken had gedaan. 03 Jezus ging de berg op en ging daar met zijn leerlingen zitten. 04 Nu was het Pascha, het feest der Joden, nabij. 05 Jezus keek op en zag dat er een grote menigte op hem afkwam. Hij zei tegen Filippus: « Waar kunnen wij brood kopen om hen te laten eten? « 06 Hij zei dit om hem op de proef te stellen, want hij wist wat hij op het punt stond te doen. 07 Filippus antwoordde: « Tweehonderd daglonen zouden niet genoeg zijn voor iedereen om wat brood te hebben.

08 Een van zijn leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei tegen hem: 09 « Er is daar een jongen die vijf gerstebroden en twee vissen heeft, maar wat is dat voor zoveel mensen?  » . 10 Jezus zei: « Laat de mensen gaan zitten. Er was veel gras. Dus gingen ze zitten, ongeveer vijfduizend van hen. 11 Toen nam Jezus de broden, en toen hij gedankt had, deelde hij ze uit aan de mensen aan tafel, en gaf hun zoveel vis als ze wilden. 12 Toen zij gegeten hadden, zeide hij tot zijne jongeren: Raap de overschotten op, opdat niets verloren ga.

13 Zo verzamelden zij ze en vulden twaalf manden met de stukken van de vijf gerstebroden, die overgebleven waren voor hen die dit voedsel tot zich namen. 14 Toen de mensen het teken zagen dat Jezus had verricht, zeiden zij: « Dit is waarlijk de profeet die was aangekondigd, degene die in de wereld komt. 15 Maar Jezus wist, dat zij zouden komen om hem weg te voeren, om hem tot hun koning te maken; daarom trok hij zich alleen terug op de bergen. (Joh 6, 1-15)

Jezus voedt de menigte

Toen Jezus was overgestoken naar de andere kant van het Meer van Galilea, ging hij de berg op en ging met zijn leerlingen zitten. Hij werd gevolgd door al zijn aanhangers, die stonden te popelen om tekenen en genezingen.  Toen Jezus de grote menigte zag die naar hem toe kwam, voelde hij een enorm medelijden en medelijden met de mensen, die alles van hem verwachtten. Jezus zag de noden van de mensen. Het wonder dat hij verrichtte was een daad van liefde.  Jezus zei tegen Filippus :  « Waar kunnen we brood kopen voor hen om te eten ? « 

Deze vraag is vandaag de dag nog steeds relevant. Jezus vraagt ons te kijken naar de meest natuurlijke behoefte van de mensen: dat ze iets te eten hebben! Hij zegt: gewoon te eten! Jezus brengt ons terug naar ons dagelijks leven, naar ons dagelijks brood. Om lief te hebben… Het is daar, in de gewone diensten van onze dag, dat we moeten liefhebben.

In die menigte was er een jongen die vijf gerstebroden en twee vissen had. Hij had proviand en de anderen hadden niets te eten. Jezus werd getroffen door de ellende van de menigte en verrichtte een wonder. Vóór Vincent de Paul, vóór Abbé Pierre, vóór Coluche, lanceerde hij de eerste Restos du Coeur. Hij serveerde de menigte een gratis maaltijd: brood en vis, zonder te beknibbelen op de hoeveelheid: de restjes vulden twaalf manden !

Na onze geest en ons hart te hebben gevoed, weet Jezus dat we eerst ons lichaam moeten voeden. We mogen deze basisbehoefte nooit vergeten: voedsel geven! Deze prioriteit voor de armen, waarover paus Johannes Paulus II sprak, is een diep evangelische houding : « Ik geef jullie dit brood omdat ik van jullie hou.  »

Jezus wil dat wij in de vermenigvuldiging van de broden de verkondiging van de Eucharistie ontdekken. In dit verhaal zijn we dus dicht bij het feest van het Pascha, de datum van het Laatste Avondmaal en het offer van het kruis : Jezus nam het brood en dankte (dit is het woord  » Eucharistie « ) en deelde het uit zoals Hij deed op de avond van Witte Donderdag. Het bevel aan Filippus om brood te nemen om de menigte te voeden, en de aanwezigheid van de apostelen die twaalf manden vullen met de overgebleven stukken, is een zinspeling op de uitnodiging aan de Kerk om het Brood des Levens (de Eucharistie) aan het volk uit te delen.

Alle ogen zijn op u gericht: zij hopen en u geeft hun te zijner tijd voedsel; wanneer u uw hand opent, vult en verzadigt u alle levenden » (Psalm 144).  In elke eucharistieviering worden wij uitgenodigd tot ditzelfde gebaar van geven dat God kan vermenigvuldigen. Beseffen wij dat wij gasten zijn aan de tafel van de Heer? Dit evangelieverhaal is een oproep tot vrijgevigheid en delen. Maar het zegt ons ook dat niets onbeduidend is en dat we ons nooit moeten laten ontmoedigen door de zwakte van onze middelen. Laten we onze kleine capaciteiten aan de Heer aanbieden, en Hij zal ze weten te vermenigvuldigen.

Diaken Michel Houyoux

Links naar andere christelijke websites

◊ Preken on line ; klik hier om het artikel te lesen → 17e zondag door het jaar B – 2021

◊  Samuel Advies  ; klik hier om het artikel te lesen → Zondag 25 juli 2021 – 17e zondag door het jaar B

  Pastoor Penne bespreekt de consecratie.

Image de prévisualisation YouTube

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 

Passion Templiers |
CITATIONS de Benoît XVI |
La pastorale Vauban |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | chrifsossi
| La Mosquée de Méru
| Une Paroisse virtuelle en F...