• Accueil
  • > Archives pour septembre 2021

Zesentwintigste Zondag in de Gewone Tijd – Jaar B

Posté par diaconos le 25 septembre 2021

Aucun texte alternatif pour cette image

Hij die niet tegen ons is, is voor ons.

# « Of je bent met ons, of je bent tegen ons » is de minimalistische versie van een zin die bedoeld is om een situatie te polariseren en van de gesprekspartners een manicheïstisch antwoord te eisen, waardoor ze bondgenoten of vijanden worden. De uitspraak kan soms worden geïnterpreteerd als een vals dilemma, wat een erkende denkfout is. Het kan echter ook worden opgevat als een verklaring die de overtuigingen van de afzender aangeeft, hetgeen erop zou wijzen dat de afzender een waarneming doet en niet een logische conclusie.

Het wordt soms ook geïnterpreteerd als een spraakhandeling. Sommigen zien het als een overredingsmethode om anderen partij te doen kiezen in een conflict dat niet de luxe van neutraliteit kent. In het Nieuwe Testament van de Bijbel zegt Jezus : « Wie niet met mij is, is tegen mij, en wie niet met mij verzamelt, verstrooit » (Mattheüs 12:30), maar ook: « Wie niet tegen u is, is voor u » (Lucas 9:50; Marcus 9:40). De zin is inhoudelijk uitgesproken door vele leiders uit de twintigste eeuw, zoals Benito Mussolini, Hillary Clinton en George W. Bush.

Uit het evangelie van Marcus

38 Johannes, een van de Twaalf, zei tot Jezus : « Meester, wij hebben iemand gezien die in uw naam demonen uitdreef ; wij hebben hem tegengehouden, want hij is niet een van onze volgelingen. 39 Jezus antwoordde: Verhindert hem niet, want wie in mijn naam een wonder doet, kan niet dadelijk daarna kwaad van mij spreken; 40 wie niet tegen ons is, is voor ons.

41 En wie u een beker water geeft in naam van uw toebehoren aan Christus, amen, ik zeg u, hij zal niet onbeloond blijven. 42 « Wie voor een van de kleinen die in mij geloven een struikelblok is, die kan maar beter een van deze molenstenen om zijn hals gebonden krijgen en in zee geworpen worden.

43 En als uw hand u doet vallen, houw hem dan af. Het is beter voor u het eeuwige leven binnen te gaan met één hand, dan met beide handen naar de hel te gaan, waar het vuur niet wordt gedoofd.

Wie niet tegen ons is, is voor ons.

Johannes zei tot Jezus : « Meester, wij hebben gezien dat iemand in uw naam demonen uitdreef, die ons niet volgt, en wij hebben hem tegengehouden omdat hij ons niet volgt. Matteüs en Lucas leggen een nauw verband tussen de vorige instructie en de belijdenis van Johannes. Toen Jezus sprak over het ontvangen van een van deze kleinen in zijn naam, gaf dat aanleiding tot een scrupule in Johannes over een man die demonen uitdreef in Jezus’ naam.

Maar deze man, voegde Johannes er aan toe : volgde ons niet, hij deed zijn werk apart, en wij verhinderden hem dat alleen omdat hij ons niet volgde. Dit herhaalde woord toont aan dat dit het grote bezwaar van Johannes was tegen de activiteit van deze man. Deze fout werd door christenen vaker gemaakt dan welke andere ook, en vaker in omstandigheden waarin zij veel minder te verontschuldigen was.

Maar Jezus zeide : « Hindert hem niet ; want niemand, die in mijne naam een wonder verricht, kan dadelijk daarna kwaad van mij spreken. (Mc 9, 39)  » Jezus gaf toe, dat deze man in zijn naam een wonder had gedaan, door zijn vertrouwen op hem en op God te stellen, waaruit hij concludeerde, dat deze eerste graad van geloof en ijver voor het goede hem verder zou voeren, hem tot zichzelf zou brengen, en dat het daarom noodzakelijk was, dat men zich ervoor hoedde dit te verhinderen.

Jezus zei : « Het is de naastenliefde die op alles hoopt ». Laten wij de geringste kiem van geloof en godsdienstig leven eerbiedigen, zelfs bij mensen die niet de godsdienstige gewoonten van de christenen hebben aangenomen en zich niet bij de Kerk hebben aangesloten. Jezus’ invloed reikte veel verder dan de kring van zijn directe volgelingen en aanhangers.

« Wie niet tegen ons is, is voor ons. » Deze man was niet tegen Jezus en zijn discipelen, want hij dreef demonen uit in de naam van Jezus ; hij neigde naar Jezus en begon dicht bij Hem te komen ; hij raakte volledig aan Hem gehecht, want men kon niet neutraal blijven in de tegenwoordigheid van Jezus. Hoe voorzichtig waren de discipelen om deze goede beweging te stoppen door hun overhaaste en onverdraagzame tussenkomst !

In een andere omstandigheid sprak Jezus een woord dat het tegendeel lijkt van dit woord, maar dat de andere kant van dezelfde waarheid uitdrukt : « Wie niet met Mij is, is tegen Mij » (Mt 12, 30).  Jezus doet deze uitspraak in verband met de Joodse exorcisten, die blijkbaar met hetzelfde werk bezig waren als hij: het bestrijden van Satan. Maar omdat zij dit deden in een geheel andere geest dan de zijne, zou dit intieme verschil hen tot openlijke vijandigheid brengen.

Evenzeer is het waar, dat iemand die met onze zaak sympathiseert, ook al behoort hij uiterlijk tot onze tegenstanders, door ons moet worden behandeld als een toekomstige medewerker, evenzeer is het waar, dat iemand die uiterlijk tot hetzelfde kamp behoort als wij, maar werkt in een geest die tegengesteld is aan de onze, moet worden beschouwd als een echte tegenstander. (Godet)

Jezus zei : « Wie u in mijn naam een beker water te drinken geeft, omdat u van Christus bent, voorwaar, Ik zeg u: hij zal zijn loon niet verliezen. (Mc 9,41) » En wie een van deze kleinen, die in Mij geloven, beledigt, die kan beter een molensteen om zijn hals hangen en in zee geworpen worden. Jezus keerde terug tot de gedachte die hij had uitgesproken toen hij door Johannes werd onderbroken. De kleinen, de zwakken, moeten met zulk een liefde ontvangen worden ; wat is de zonde van hem, die hen schandaliseert !

« En indien uw hand u doet vallen, houw haar af ; het is beter voor u met één hand het leven binnen te gaan, dan twee handen te hebben en naar de hel te gaan, naar het vuur dat niet zal worden geblust » (Mc 9,43) Markus voegt daaraan toe : « …naar het vuur dat niet zal worden geblust, een angstwekkend beeld van moreel lijden zonder hoop. Waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt : deze verschrikkelijke beelden van een worm die niet sterft, van een vuur dat niet uitgeblust wordt, zijn ontleend aan Jesaja 66, 24.

Diaken Michel Houyoux

Links naar andere christelijke websites

◊  Kerk in Herent Belgïe) : klik hier om het artikel te lesen → Zesentwintigste zondag door het jaar (B)

◊ Zingt Jubilate (Belgïe)  : klik hier om het artikel te lesen → 26e zondag door het jaar  B

John Edens bijbelstudie : « Drijft VASTEN nou echt DEMONEN uit ? « 

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Catéchèse, La messe du dimanche, Page jeunesse, Religion, Temps ordinaire | Pas de Commentaire »

Vendredi de la vingt-cinquième semaine du temps ordinaire- Année B

Posté par diaconos le 24 septembre 2021

Tu es le Christ, le Messie de Dieu. Il faut que le Fils de l’homme souffre beaucoup

 « Il fallait que le Fils de l’homme souffre beaucoup »

# Pierre (saint Pierre pour les catholiques et les orthodoxes), de son vrai nom Siméon Bar-Yonah (traduit par « Simon, fils de Jonas ») selon le témoignage des Évangiles, aussi appelé Kephas (le « roc » en araméen) ou Simon-Pierre, est un Juif de Galilée ou de Gaulanitide connu pour avoir été l’un des disciples de Jésus de Nazareth. Il est répertorié parmi les apôtres, au sein desquels il semble avoir tenu une position privilégiée du vivant même de Jésus avant de devenir, après la mort de ce dernier, l’un des dirigeants majeurs des premières communautés paléochrétiennes.
x
Il est né vraisemblablement au tournant du Ier siècle av. J.-C. et serait mort selon la tradition chrétienne entre 64 et 68 à Rome. La tradition catholique en fait le prince des apôtres, le premier évêque de Rome et l’Église catholique revendique sa succession apostolique pour affirmer une primauté pontificale, que lui contestent les autres confessions chrétiennes et dont l’actuel pape est le représentant. Il a suscité un grand nombre d’œuvres artistiques, en particulier dans l’Occident latin.
x
Fuyant la persécution, Pierre gagna Antioche ; selon S. Mimouni, la chronologie d’Eusèbe de Césarée, qui date ce départ de 42, cadre mal avec celle tirée des Actes des Apôtres, qui situent Pierre en 42 à Jérusalem, et ce jusqu’en 43-44 . La tradition de l’Église catholique attribue à Pierre la direction de l’Église d’Antioche. Premier évêque de cette ville, la fête de la chaire de saint Pierre à Antioche est célébrée le 22 février depuis le IVe siècle jusqu’à la réforme du calendrier liturgique établie par le concile Vatican II qui la réunit à la chaire romaine. Pierre resta sept ans à Antioche.
x
La tradition chrétienne attesta la présence de Pierre à Rome, mais la date de son arrivée et la durée de son séjour sont inconnues de manière précise . Selon l’historien Géza Vermes, Eusèbe affirma que d’Antioche, Pierre se rendit à Rome sous le règne de Claude (41-54), à la poursuite de son adversaire de l’époque samaritaine quand il prêchait en Samarie, Simon le Magicien débarrassa Rome du bonhomme et de son influence. Dans la capitale impériale, Pierre prêcha le message chrétien. Selon certains critiques qui se fondèrent sur l’Épître aux Corinthiens (1 Co 1,12) de Paul de Tarse, Pierre aurait quitté Rome pour un voyage missionnaire qui le vit passer en Achaïe, et il a l’occasion de visiter Corinthe.
x
Dans la première moitié des années 50, au plus tôt en 48, il fut à Jérusalem. Là, lors des réunions qui furent par la suite appelées « Concile de Jérusalem », il proposa la solution qui fut adoptée par Jacques le Juste en conclusion de l’assemblée, sur les obligations que devaint suivre les chrétiens venant du polythéisme. Il fallait que ces derniers observèrent un minimum de préceptes de la Torah en s’abstenant des souillures de l’idolâtrie, de l’immoralité, de la viande étouffée et du sang. Selon la tradition, il aurait été présent à Rome lorsque Paul rédigea l’Épître aux Romains.
 x

 De l’évangile selon Luc

18 En ce jour-là, Jésus était en prière à l’écart. Comme ses disciples étaient là, il les interrogea : « Au dire des foules, qui suis-je ? » 19 Ils répondirent : « Jean le Baptiste ; mais pour d’autres, Élie ; et pour d’autres, un prophète d’autrefois qui serait ressuscité  20 Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Alors Pierre prit la parole et dit : « Le Christ, le Messie de Dieu.» 21  Mais Jésus, avec autorité, leur défendit vivement de le dire à personne,

22 et déclara : « Il faut que le Fils de l’homme souffre beaucoup, qu’il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu’il soit tué, et que, le troisième jour, il ressuscite.» (Lc 9, 18-22)

Confession de Pierre

Jésus, après avoir prié dans la solitude, demanda à ses disciples quelle opinion régnait parmi le peuple à son sujet. Ils répondirent qu’on le tint pour Jean-Baptiste, Élie ou l’un des anciens prophètes. Il leur demanda alors leur propre sentiment. Pierre répondit  : « Tu es le Christ de Dieu » Jésus leur défendit de le révéler et ajouta : « Il faut que le fils de l’homme souffre beaucoup, qu’il soit mis à mort et qu’il ressuscite le troisième jour ».

Puis il dit à tous : « Si quelqu’un veut être mon disciple, il faut qu’il me suive dans la voie du renoncement et de la croix. » Vouloir sauver sa vie, c’est la perdre : la perdre, c’est la sauver. Or note salut vaut plus que la possession du monde entier, parce que, au jour de sa gloire, le fils de l’homme aura honte de celui qui aura eu honte de lui devant les gens. Plusieurs de ceux qui furent ici ne moururent pas avant d’avoir vu le règne de Dieu.

Luc fut celui de tous les évangélistes qui fit remarquer le plus fréquemment ces prières de Jésus dans la solitude. Seul il rapporta que Jésus se préparait en priant. Comme le remarqua Monsieur Godet, il fut probable qu’il associa à sa prière ses disciples et les plaça ainsi dans des dispositions appropriées aux circonstances.

L’entretien  entre Jésus et ses disciples, eut lieu dans la contrée de Césarée de Philippe. Luc rattacha sa narration à celle de la multiplication des pains. tandis que Matthieu ei Marc intercalèrent un grand nombre de récits qu’il passa entièrement sous silence.

Dans les trois évangiles, Pierre reconnaît le Seigneur Jésus comme le Christ ; mais chaque évangéliste formula cette idée à sa manière :Matthieu : le Christ, le Fils du Dieu vivant ;Marc : le Christ ;Luc : le Christ de Dieu. Dans les trois synoptiques, cette première annonce des souffrances de Christ suit immédiatement la confession de Pierre : « Tu es le Christ. » Jésus défendit à ses disciples de le faire connaître. Mais c’est Luc qui fit ressortir avec le plus de clarté et de force le sens de ce rapprochement. .

La raison de cette interdiction est que Jésus ne voulait pas entretenir les espérances charnelles que nourrissaient ses adhérents. Ceux-ci attendaient un Messie glorieux, tandis que lui allait souffrir. Il ne voulait pas non plus provoquer avant le temps la haine de ses adversaires.

Ce motif ressort avec plus d’évidence encore du récit de Jean : après le miracle de la multiplication des pains, Jésus dut se soustraire à l’enthousiasme de la foule, qui voulait le proclamer roi.  Matthieu et Marc rapportèrent l’opposition faite par Pierre aux souffrances de Jésus et la sévère répréhension que celui-ci lui adressa. Luc omit ce détail, qui fut au désavantage de Pierre ; mais il passa sous silence les paroles de Jésus : «Tu es bien heureux, …tu es la pierre sur laquelle je bâtirai mon Église», qui furent à la louange de Pierre. Certains critiques concluent que Luc, disciple de Paul, avait des préventions contre Pierre.

Diacre Michel Houyoux

Liens avec d’autres sites web chrétiens

◊ Communauté Aïm Karem  : cliquez ici pour lire l’article →  Vingt cinquième semaine du temps ordinaire

◊Père Gilbert Adam : cliquez ici pour lire l’article → Vendredi de la 25e semaine, année impaire

   Le Père Marc Rastoin sj, et le Père Eric Morin, Docteur en théologie biblique. : « Pierre, le premier pape »

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Catéchèse, Histoire, Page jeunesse, Religion, Temps ordinaire | Pas de Commentaire »

Двадцать шестое воскресенье по обычному времени – год B

Posté par diaconos le 24 septembre 2021

Баламут Чума — LiveJournal

# «Кто не с нами, тот против нас» — фраза, ставшая популярной в Советской России в первые годы после Октябрьской революции: употребляется в качестве угрозы или предостережения тем, кто занимает нейтральную политическую позицию; выражение зачастую ассоциируется с революционной пропагандой. Первоисточником считаются слова Христа, переданные в Евангелии от Матфея : «Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточает» (Мф. 12, 30).
xx
В англоязычных странах аналогичное выражение (англ. you’re either with us, or against us) стало широко известно благодаря президенту США Джорджу Бушу, использовавшему его в 2001 году при объявлении войны против терроризма Начало распространению в России смысла фразы в контексте революционной борьбы положил написанная в 1862 году Петром Заичневским прокламация «Молодая Россия», в которой содержался призыв к широкому вооружённому восстаниюx: «…С полной верою в себя, в свои силы, в сочувствие к нам народа, в славное будущее России, которой вышло на долю первой осуществить великое дело социализма, мы издадим один крик: «в топоры», и тогда…
x
тогда бей императорскую партию, не жалея, как не жалеет она нас теперь, бей на площадях, если эта подлая сволочь осмелится выйти на них, бей в домах, бей в тесных переулках городов, бей на широких улицах столиц, бей по деревням и селам! Помни, что тогда кто будет не с нами, тот будет против; кто против — тот наш враг; а врагов следует истреблять всеми способами.». А в конце 1905 года поэтом Н. Минским был сочинён «Гимн рабочих». Первый куплет песни включал аналогичную фразу в варианте прокламации « Молодая Россия » : «Пролетарии всех стран, соединяйтесь ! Наша сила, наша воля, наша власть. В бой последний, как на праздник, снаряжайтесь !
 x
  # Экзорцизм (латинизированное от греческого ἐξορκισμός, exorkismós, « вызывающий ») – это религиозная практика « изгнания » демонов или дьяволов, которые подозреваются в людях, животных, местах или вещах. Экзорцизм, называемый также служением освобождения, изгнанием дьявола или изгнанием бесов, принадлежит к числу апотропеических действий, распространенных с древности.

Когда люди или животные считаются пораженными, это называется одержимостью. Интерпретация этого состояния зависит от соответствующей культуры. Экзорцист, то есть человек, совершающий экзорцизм, должен вступить в непосредственное общение с нежелательным духом или демоном и попытаться добиться освобождения или реинтеграции « одержимого » путем его удаления.

Внешне узнаваемая форма экзорцизма варьируется от интеллектуального диалога до молитвы и танцев в состоянии транса. В современной медицине, а также в клинической психологии соответствующее поведение « одержимого » оценивается как симптом органического заболевания или психического расстройства. Нехристианские религии : Экзорцисты существовали на Древнем Востоке, в иудаизме, эллинизме и исламе.

В Месопотамии жрецы mašmāšu или ašīpu отвечали за изгнание злых духов, которые якобы вызывали болезни, и за ритуалы очищения. Они часто работали в храмах. Экзорцистов также можно было использовать в судебных процессах, если свидетели чувствовали угрозу со стороны « заклинателей ». Дом экзорциста (713-612 гг. до н.э.) в Ашшуре содержал более 800 клинописных табличек, включая многочисленные тексты, использовавшиеся для этой цели, например, цикл « Когда экзорцист идет в дом больного » и урукское пророчество. Библиотека Ашшурбанипала в Ниневии также содержала многочисленные экзорцистские тексты.

Из Ассура известны имена жрецов-машмашу Ану-ик-ик-иддина и Икиши, сына Иштар-шум-эреша. Ану – бог-покровитель экзорцистов, один из его эпитетов – mupaššir nambûrbe idāti itāti limnēti šunāte pardāte la ṭādâte, « Тот, кто дает силу экзорцистам, чтобы предотвратить с помощью pašāru события дурного предзнаменования и последствия спутанных и нечестивых снов » (King BMS 62 + 1. 12).

Asalluḫi также ассоциируется с экзорцизмом. Экзорцизм описан на древнеегипетской стеле Бентреш. В эллинистические времена такие маги, как Аполлоний Тианский, бродили по стране в качестве экзорцистов. Шаманский экзорцизм также направлен против вредоносных духов и демонов. Новый Завет предполагает существование демонов, основываясь на Ветхом Завете, который согласуется с Танахом.

Из Евангелия от Марка

38 Иоанн, один из двенадцати, сказал Иисусу : « Учитель, мы видели человека, изгоняющего бесов именем Твоим; мы остановили его, потому что он не из тех, которые идут за нами. « 39 Иисус сказал им в ответ: не останавливайте его, ибо всякий, делающий чудо именем Моим, не может тотчас после сего злословить Меня; 40 кто не против нас, тот за нас.

41 И кто подаст вам чашу воды во имя принадлежности вашей ко Христу, аминь, говорю вам, не останется без награды. 42 « Кто поставит препятствие на пути одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы один из жерновов сих обвязали ему вокруг шеи и бросили в море.

43 И если от руки твоей упадешь, отруби ее. Лучше тебе с одной рукой идти в жизнь вечную, чем с двумя руками идти в ад, где огонь неугасимый. (Марка 9, 38-43,45,47-48)

Кто не против нас, тот за нас

Иоанн сказал Иисусу : « Учитель, мы видели, как некто изгоняет бесов именем Твоим, который не следует за нами, и мы остановили его, потому что он не следует за нами.  » Матфей и Лука устанавливают тесную связь между предыдущим учением и исповеданием Иоанна. Когда Иисус говорил о принятии одного из этих малых во имя Его, Он вызвал в Иоанне недоумение по поводу человека, который изгонял бесов во имя Иисуса.

Но этот человек, добавляет Иоанн : « не пошел за нами, он делал свое дело один, а мы только мешали ему, потому что он не пошел за нами ». Это повторное слово показывает, что именно это было главным возражением Иоанна против деятельности этого человека. Эта ошибка совершалась христианами чаще, чем любая другая, и обычно при обстоятельствах, гораздо менее извинительных.

Но Иисус сказал : « Не препятствуй ему, ибо никто, совершивший чудо именем Моим, не может тотчас после сего говорить обо Мне худо ». (Мк 9, 39) Иисус признал, что этот человек совершил чудо во имя Его, уповая на Него и на Бога, из чего Он заключил, что эта первая степень веры и рвения к добру поведет его дальше, приведет его к Себе, и что поэтому нужно быть осторожным, чтобы не помешать ему.

Иисус сказал : « Любовь на все надеется ». Мы должны уважать малейшие зародыши веры и религиозной жизни, даже в тех людях, которые не приняли религиозные привычки христиан и не присоединились к Церкви. Влияние Иисуса выходило далеко за пределы круга его непосредственных последователей.

« Кто не против нас, тот за нас ». Этот человек не был против Иисуса и Его учеников, ибо он изгонял бесов во имя Иисуса; он склонился к Иисусу и стал приближаться к Нему; он был полностью привязан к Нему, ибо нельзя оставаться нейтральным в присутствии Иисуса. Как стремились ученики остановить это благое движение своим поспешным и нетерпимым вмешательством !

В других обстоятельствах Иисус говорил слова, которые кажутся противоположными этим, но которые выражают другую сторону той же истины : « Кто не со Мной, тот против Меня ». (Матф. 12, 30). Иисус делает это заявление в отношении иудейских экзорцистов, которые, очевидно, выполняли ту же работу, что и он: боролись с сатаной. Но поскольку они делали это в совершенно ином духе, чем он, это интимное различие должно было привести их к открытой вражде.

Как человек, сочувствующий нашему делу, даже если внешне он принадлежит к нашим противникам, должен рассматриваться нами как будущий соработник, так и человек, который внешне принадлежит к тому же лагерю, что и мы, но действует в духе, противоположном нашему, должен рассматриваться как настоящий противник. (Godet)

Иисус сказал : « Кто даст вам чашу воды пить во имя Мое, потому что вы принадлежите Христу, истинно говорю вам, не потеряет награды своей ». И кто обидит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше, если бы повесили ему мельничный жернов на шею, и бросили его в море » (Марка 9, 41). «  Иисус вернулся к той мысли, которую высказал, когда его прервал Иоанн. Малыши, слабые, должны быть приняты с такой любовью; каков грех того, кто оскверняет их !

 « И если от руки твоей упадет рука твоя, отсеки ее; лучше тебе войти в жизнь с одною рукою, нежели с двумя руками и идти в геенну, в огонь неугасимый » (Марк 9:43) Марк добавляет : « …в огонь неугасимый, ужасный образ нравственных страданий без надежды ». Где червь не умирает и огонь не гаснет »: эти ужасные образы червя, который не умирает, и огня, который не гаснет, заимствованы у Исайи.

Дьякон Мichel Houyoux

Ссылки на другие христианские сайты

нажмите здесь, чтобы прочитать статью → Трудные места Евангелия: Кто не против ваc…

нажмите здесь, чтобы прочитать статью →  Кто не за нас тот против нас - Документ

  Почему Библии можно доверять ?

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Catéchèse, Histoire, La messe du dimanche, Page jeunesse, Religion, Temps ordinaire | Pas de Commentaire »

Jeudi de la vingt-cinquième semaine du temps ordnaire, année B

Posté par diaconos le 23 septembre 2021

Jean, je l’ai fait décapiter. Mais qui est cet homme dont j’entends dire de telles choses ?

FR-Evangile-illustre-2015-09-24

De l’évangile selon Luc

07 Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, entendit parler de tout ce qui se passait et il ne savait que penser. En effet, certains disaient que Jean le Baptiste était ressuscité d’entre les morts. 08 D’autres disaient : « C’est le prophète Élie qui est apparu. » D’autres encore : « C’est un prophète d’autrefois qui est ressuscité. » 09 Quant à Hérode, il disait : « Jean, je l’ai fait décapiter. Mais qui est cet homme dont j’entends dire de telles choses ? » Et il cherchait à le voir.»  (Lc 9, 7-9)

Hérode

D’après les Matthieu et Marc, ce fut Hérode lui-même qui exprima l’idée renfermée dans ces versets, tandis que Luc la mit dans la bouche de ses alentours. Il n’y eut là aucune contradiction, car si d’autres inspirèrent inspiré cette pensée à Hérode, il se l’était appropriée et en était rempli de crainte ; il  l’exprimât lui-même. Tandis qu’on disait que Jean ou quelqu’un des prophètes était ressuscité, Élie était, pensait-on, apparu ; c’est qu’Élie, d’après l’Écriture, n’était pas mort, mais avait été transporté directement au ciel .

Matthieu et Marc racontèrent en détail comment Hérode fit décapiter Jean-Baptiste. Luc a seul conservé ce trait qu’Hérode cherchait à voir Jésus. Il  l’apprit par des disciples qui appartenaient à la maison d’Hérode. Ce prince voluptueux et lâche se trouva en présence de Jésus un an plus tard, mais pour voir Jésus le condamner par son silence.

Diacre Michel Houyoux

Compléments

◊ Diacre Michel Houyoux : cliquez ici pour lire l’article →  .Je veux que, tout de suite, tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste
◊ Diacre Michel Houyoux : cliquez ici pour lire l’article →  Saint Jean-Baptiste

Liens avec d’autres sites web chrétiens

◊ Père Gilbert Adam   : cliquez ici pour lire l’article → Jeudi de la 25e semaine, année impaire

◊ Dom Armand Veilleux de l’Abbaye de Maredsous (Belgique)    : cliquez ici pour lire l’article →  Homélie pour le jeudi de la 25ème semaine du Temps Ordinaire

Dominique Ponnau , Régis Burnet et la bibliste Marie-Noëlle Thabut : Saint Jean-Baptiste

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Catéchèse, Histoire, Religion, Temps ordinaire, Vie des saints | Pas de Commentaire »

123456...16
 

Passion Templiers |
CITATIONS de Benoît XVI |
La pastorale Vauban |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | chrifsossi
| La Mosquée de Méru
| Une Paroisse virtuelle en F...