Dinsdag van de Negenentwintigste Week van de Gewone Tijd – Jaar B

Posté par diaconos le 19 octobre 2021

Dinsdag van de Negenentwintigste Week van de Gewone Tijd - Jaar B  dans comportements wees%2Bwaakzaam%2Bover%2Bje%2Bgedachten

# De gelijkenis van de vijgenboom, of de ontluikende vijgenboom, is een gelijkenis van Jezus Christus die verteld wordt in de drie synoptische Evangeliën: Mattheüs 24:32-35; Marcus 13:28-31; en Lucas 21:29-33. Het moet niet verward worden met de gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom in Lukas 13:6-9. Deze gelijkenis wordt onmiddellijk gevolgd door een vermaning om waakzaam te zijn. Jezus legde uit dat deze gelijkenis moet worden begrepen in een eschatologisch perspectief. Zoals in het Olivet-verhaal, waar Jezus apocalyptische woorden gebruikte, gebruikte hij de vijgenboom om de eindtijd en de komst van de tijd van het lijdensverhaal aan te duiden.

De Kerkarts Johannes Chrysostom zegt in zijn homilie 77 dat er een geestelijke zomer zal komen om de pijnlijke winter van deze wereld uit te wissen, maar hij voegde eraan toe dat de Messias het voorbeeld van de seizoenen nam om de ware aard van de wereld te tonen, en dat wat werd beleden onveranderlijk was. De onvruchtbare vijgenboom is een gelijkenis van Christus die verteld wordt in het evangelie van Lucas, 13:6-9. Het behandelt de onderwerpen vergeving en het belang van vrucht dragen. In de bijbelse exegese maakt het deel uit van het Sondergut van dit evangelie. De traditionele interpretatie is dat de leraar God de Vader voorstelt en de wijngaardenier Jezus Christus. De vijgenboom is een veel voorkomend symbool van het land Israël.

Jezus bood het volk Israël, en dus de mensheid, een laatste kans op bekering in een eschatologisch perspectief. Exegeten hebben deze gelijkenis vergeleken met de pericoop van de vervloekte vijgenboom. Gregorius de Grote, Doctor van de Kerk, wijdt een deel van zijn homilie 31 aan deze parabel. Hij zegt duidelijk dat men God om vergeving moet vragen voor zijn fouten. De man die wordt voorgesteld door de vijgenboom is te ongehoorzaam aan de geboden die Christus heeft gebracht, en draagt geen vrucht meer vanwege zijn fouten. Alleen berouw kan hem redden. Deze gelijkenis gaat vooraf aan de gelijkenis van de gebogen vrouw, en is er in gedachten tamelijk gelijksoortig aan.

 Uit het Evangelie van Lucas

35 Blijf in uw dienstkleding, met uw gordel om uw middel en uw lampen brandend. 36 Weest als mensen die hun meester opwachten als hij terugkomt van de bruiloft, om de deur voor hem open te doen zodra hij komt en op de deur klopt. 37 Zalig zijn de dienaren die de meester zal aantreffen als hij komt. Amen, ik zeg u, hij zal hen aan tafel zetten met zijn gordel om zijn middel en hij zal komen en hen bedienen. 38 Als hij rond middernacht of drie uur ‘s morgens terugkomt en hen zo aantreft, zijn zij gelukkig! (Lc 12, 35-38)

Aanmaning tot waakzaamheid

Aan de discipelen Laat hen hun lendenen omgorden en hun lampen laten branden, als dienaren die wachten op hun meester. Gezegend zijn zij als hij hen ziet kijken; hij zal hen laten zitten en hen dienen. Indien de heer des huizes het uur wist, waarop de dief zou komen, zou hij waken… Waakt zonder ophouden, want de Zoon des mensen zal komen op een uur, waarop gij hem niet verwacht.

Aan de apostelen, laat hen hun lendenen omgorden en hun lampen laten branden, als dienaren wachtend op hun meester. Gezegend zijn zij als hij hen ziet kijken; hij zal hen laten zitten en hen dienen. Indien de heer des huizes het uur wist, waarop de dief zou komen, zou hij waken… Waakt zonder ophouden, want de Zoon des mensen zal komen op een uur, waarop gij hem niet verwacht. Petrus vroeg of de vorige leer op hen, de apostelen, of op allen van toepassing was. Jezus antwoordde indirect, met een gelijkenis: De getrouwe en verstandige rentmeester, die de meester over zijn knechten heeft aangesteld, geeft hun op de juiste tijd hun rantsoen. Toen hij terugkwam, vertrouwde de meester hem al zijn bezittingen toe.

« Uw Vader heeft u een koninkrijk gegeven dat u boven alle zorgen van het leven verheft en waaraan u alles moet opofferen; weest dus in waakzame verwachting totdat de Heer komt om u in het bezit van zijn heerlijkheid te stellen. Deze houding zal natuurlijk voor u zijn, want door u los te maken van deze wereld zult u zich hechten aan de hemel; uw hart zal uw schat volgen en, naar de hemel opgeheven, zal het in verwachting blijven van Hem die daar regeert en die u daarin moet brengen.

Het beeld dat deze plicht tot waakzaamheid illustreert is ontleend aan een huis waarin de bedienden tijdens de nachtwake klaarstaan om hun meester te ontvangen die is teruggekeerd van een bruiloftsmaal. Hun lange oosterse gewaden werden om hun lendenen gewikkeld, zodat zij vrij hun dienst konden verrichten. Zij hadden brandende lampen in hun handen ; zij waren gereed om voor hun meester te openen, zodra deze op de deur klopte. De bruiloft waarvan de meester terugkeerde was niet de zijne, maar die van een vriend. De bruiloft van de Bruidegom vond pas plaats na zijn terugkeer.

De plaats van dienstknecht die de Heer had ingenomen tijdens zijn leven op aarde, zal Hij weer innemen wanneer Hij komt om de Zijnen tot Zijn heerlijkheid op te wekken en hen in eeuwigheid aan Hem gelijk te maken. Deze belofte om hen te dienen is de meest eervolle en de grootste van allemaal. « Dit is hoe de Bruidegom zijn vrienden zal ontvangen op de plechtige huwelijksdag. » (Bengel)

Diaken Michel Houyoux

Links naar andere christelijke websites

◊ Verhoeven Marc : klik hier om het artikel te lesen →  Wees Waakzaam !

◊  Goede redenen voor waakzaamheid  : klik hier om het artikel te lesen →  Wat is er met de christelijke waakzaamheid gebeurd  ?

The Dark Night of the Soul

Image de prévisualisation YouTube

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 

Salem alikoum |
Eazy Islam |
Josue |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | AEP Gresivaudan 4ieme 2007-08
| Une Paroisse virtuelle en F...
| VIENS ECOUTE ET VOIS