• Accueil
  • > Catéchèse
  • > Donderdag van de negenentwintigste week van de gewone tijd – oneven jaar

Donderdag van de negenentwintigste week van de gewone tijd – oneven jaar

Posté par diaconos le 21 octobre 2021

Scheiding

# Volgens de Griekse mythologie stal Prometheus het vuur van de goden om het aan de mensen te geven. Als straf werd hij opgehangen aan een rots en elke avond kwam de adelaar Ethon zijn lever eruit eten die elke ochtend weer aangroeide. Zie ook Hephaestus, Noordse mythologie . Een door de eeuwen heen populair beeld in de Bijbelse iconografie van het verhaal in Genesis 4 over Kaïn en Abel, zoals onder meer in het schilderij De bewening van Abel uit 1623 van Pieter Lastman, toont wel dat de broers een offer met vuur brengen, waarvan de recht opstijgende rook dan Gods goedkeuring van het offer van Abel zou betekenen, maar in de tekst zelf is sprake van noch vuur noch rook.Vuur staat symbool voor geestdrift en hartstocht (het vuur van de liefde) en tevens voor zuiverheid (het heilig vuur).

x

Christendom : In de Bijbel staat vuur symbool voor de nabijheid van God. Op Pinksteren (Handelingen van de Apostelen 2:1-13) stortte de Heilige Geest zich uit over de gelovigen: « Op hun hoofden vertoonden zich tongen als van vuur ». En in het Oude Testament toont God zich aan Mozes middels een brandende struik: « Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd » (Exodus 3:2). De Griekse wijsgeer Herakleitos beschouwde vuur als het oerelement waar alles uit was voortgekomen. Empedocles nam aan dat vuur een van de vier elementen was, naast aarde, lucht en water. In de Oosterse filosofie die we kennen in praktische toepassingen als shiatsu, feng shui, macrobiotiek en acupunctuur wordt uitgegaan van vijf elementen of transformatiefases namelijk hout, vuur, aarde, metaal en water die elkaar voeden en in toom houden. Volgens de Griekse mythologie stal Prometheus het vuur van de goden om het aan de mensen te geven.

x

Als straf werd hij opgehangen aan een rots en elke avond kwam de adelaar Ethon zijn lever eruit eten die elke ochtend weer aangroeide. Zie ook Hephaestus, Noordse mythologie, Loki, Nodfyr, Vestaalse maagden. In het boek Genesis in de Bijbel wordt niet vermeld hoe de mens aan het vuur gekomen is. Een door de eeuwen heen populair beeld in de Bijbelse iconografie van het verhaal in Genesis 4 over Kaïn en Abel, zoals onder meer in het schilderij De bewening van Abel uit 1623 van Pieter Lastman, toont wel dat de broers een offer met vuur brengen, waarvan de recht opstijgende rook dan Gods goedkeuring van het offer van Abel zou betekenen, maar in de tekst zelf is sprake van noch vuur noch rook. In de Bijbel staat vuur symbool voor de nabijheid van God. Op Pinksteren (Handelingen van de Apostelen 2:1-13) stortte de Heilige Geest zich uit over de gelovigen: « Op hun hoofden vertoonden zich tongen als van vuur ». En in het Oude Testament toont God zich aan Mozes middels een brandende struik: « Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd » (Exodus 3:2). Volgens de bijbel bevindt er zich in de hel een onuitblusbaar vuur (Mc. 9, 43).

Ik ben gekomen om een vuur op de aarde te werpen

# Marc Rastoin werd geboren op 30 april 1967. Hij is de zoon van Jean Rastoin (1932-2009), ingenieur, en Jacqueline Rastoin (1934-2008), vertaalster en essayiste, en de broer van Cécile Rastoin, uit het karmelietenklooster van Montmartre. Marc Rastoin is in 1988 afgestudeerd aan het Institut d’études politiques de Paris en heeft in 1999 onder leiding van Paul Beauchamp een graad in de theologie behaald. Op 14 oktober 2002 verdedigde hij zijn proefschrift in de bijbelse theologie aan de Pauselijke Stedelijke Universiteit van Rome onder leiding van de jezuïet Jean-Noël Aletti.

Zijn proefschrift ging over de manier waarop Paulus in de brief aan de Galaten zijn betoog opbouwde, zowel voor Joden die vertrouwd waren met de Schriften als voor Grieken die getraind waren in retorica en filosofie. Het jaar daarop publiceerde hij zijn proefschrift, dat goed werd ontvangen. Jean-Pierre Lémonon heeft enkele bedenkingen geuit die geen afbreuk doen aan de grote verdienste van het werk, dat een betere doordringing in de Paulinische wereld mogelijk maakt. Na dit proefschrift werd Marc Rastoin naar het Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris gestuurd, waar hij de bijbel onderwees opdat iedereen de rijkdom van de Schrift zou ontdekken.

Hij is ook geïnteresseerd in cinema en hedendaagse literatuur. Hij was gepassioneerd door geschiedenis, maar ook door het jodendom en de joodse lezing van de Schriften. Sinds 2007 doceert hij ook aan het Pauselijk Bijbels Instituut in Rome (inleiding tot Paulus en de synoptische evangeliën). Hij was geïnteresseerd in exegetisch onderzoek naar Paulus en in alles wat verband hield met het onderzoek naar de historische Jezus en de manier waarop deze zijn messiaanse zending begreep. Hij was ook geïnteresseerd in de theologie van de evangelist Lucas en in de joods-christelijke dialoog.

Van 2002 tot 2015 was hij lid van het pastoraal team van de kerk van Sint-Ignatius in Parijs, waar hij voorstellen voor echtparen animeerde en deelnam aan de catechese van kinderen. Op 5 november 2014 werd hij benoemd tot adviseur voor de betrekkingen met het jodendom bij de pater-generaal van de Sociëteit van Jezus, ter vervanging van pater Jean-Pierre Sonnet (hoogleraar aan het Gregoriaans).

Hij is ook geïnteresseerd in cinema en hedendaagse literatuur. Hij was gepassioneerd door geschiedenis, maar ook door het jodendom en de joodse lezing van de Schriften. Sinds 2007 doceert hij ook aan het Pauselijk Bijbels Instituut in Rome (inleiding tot Paulus en de synoptische evangeliën). Hij was geïnteresseerd in exegetisch onderzoek naar Paulus en in alles wat verband hield met het onderzoek naar de historische Jezus en de manier waarop deze zijn messiaanse zending begreep. Hij was ook geïnteresseerd in de theologie van de evangelist Lucas en in de joods-christelijke dialoog.

Van 2002 tot 2015 was hij lid van het pastoraal team van de kerk van Sint-Ignatius in Parijs, waar hij voorstellen voor echtparen animeerde en deelnam aan de catechese van kinderen. Op 5 november 2014 werd hij benoemd tot adviseur voor de betrekkingen met het jodendom bij de pater-generaal van de Sociëteit van Jezus, ter vervanging van pater Jean-Pierre Sonnet (hoogleraar aan het Gregoriaans).

Maar zouden wij dan begrijpen dat hij zo vurig verlangde dat dit vuur zou worden ontstoken en dat hij de grote en pijnlijke gedachte van zijn lijden en dood inbracht? Maar waarom zou men daarin niet het nieuwe leven zien van het geloof, van de liefde, van de ijver, waarvan Jezus de bron opende en waarvan de verslindende kracht was om alles te verbranden, te zuiveren of te verteren wat aan zijn werking werd blootgesteld? Deze goddelijke actie veroorzaakte verdeeldheid en strijd tussen degenen die erdoor beïnvloed werden en degenen die het uit ongeloof verwierpen. Jezus legde uit hoe deze verdeeldheid zich zal voordoen in het praktische leven en zelfs in het gezin.

 Uit het Evangelie volgens Lucas

49 Ik ben gekomen om een vuur op aarde te brengen, en hoe zou ik wensen dat het al aangestoken was! 50 Ik moet gedoopt worden, en hoe angstig ben ik tot het gebeurd is! 51 Denken jullie dat ik gekomen ben om vrede op aarde te brengen? Nee, ik zeg je, eerder verdeeldheid. 52 Want van nu af aan zullen vijf personen van eenzelfde familie verdeeld zijn: drie tegen twee en twee tegen drie; 53 zij zullen verdeeld zijn: de vader tegen de zoon en de zoon tegen de vader, de moeder tegen de dochter en de dochter tegen de moeder, de schoonmoeder tegen de schoondochter en de schoondochter tegen de schoonmoeder. » (Lc 12, :49-53)

Ik ben gekomen om een vuur op de aarde te werpen

« Ik ben gekomen om een vuur op de aarde te werpen, en wat heb ik te verlangen, als het al is aangestoken? » (Lc 12, 49) De uitleggers hebben veel moeite gedaan om een verband te vinden tussen dit gedeelte van de toespraak en het gedeelte dat eraan voorafgaat. Ik ben gekomen; deze uitdrukking, veelvuldig in Johannes, wordt dus ook in de synoptici gevonden ; Jezus gebruikte haar in het bewustzijn van zijn voorbestaan. Wat is dit vuur dat hij op de aarde kwam werpen, waar het vóór hem niet bestond, waar het zonder hem nooit zou zijn aangestoken ? Volgens vele exegeten is dit vuur niets anders dan de beroering van de geesten en de verdeeldheid waarover Jezus sprak.

Maar zouden wij dan begrijpen dat hij zo vurig verlangde dat dit vuur zou worden ontstoken en dat hij de grote en pijnlijke gedachte van zijn lijden en dood inbracht  ? Maar waarom zou men daarin niet het nieuwe leven zien van het geloof, van de liefde, van de ijver, waarvan Jezus de bron opende en waarvan de verslindende kracht was om alles te verbranden, te zuiveren of te verteren wat aan zijn werking werd blootgesteld? Deze goddelijke actie veroorzaakte verdeeldheid en strijd tussen degenen die erdoor beïnvloed werden en degenen die het uit ongeloof verwierpen. Jezus legde uit hoe deze verdeeldheid zich zal voordoen in het praktische leven en zelfs in het gezin.

Diaken Michel Houyoux

Links naar andere christelijke plaatsen

◊  De doop met vuur : klik hier om het artikel te lesen →  Wat is de doop met vuur ?

◊ Chri stelijk geloven in Nerdeland  : klik hier om het artikel te lesen →  Vuur ben ik komen werpen

Henk van Zon : « Heb geen angst, want God zegt, Vrees niet, want Ik ben met u ! »

Image de prévisualisation YouTube

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 

Salem alikoum |
Eazy Islam |
Josue |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | AEP Gresivaudan 4ieme 2007-08
| Une Paroisse virtuelle en F...
| VIENS ECOUTE ET VOIS