• Accueil
  • > Catéchèse
  • > Woensdag van de drieëndertigste week van de gewone tijd – Jaar B

Woensdag van de drieëndertigste week van de gewone tijd – Jaar B

Posté par diaconos le 17 novembre 2021

Mercredi de la trente-troisième semaine du Temps Ordinaire — Année B dans Catéchèse

De Schepper van de wereld zal je je geest en leven teruggeven

Uit het Tweede Boek van de Martelaren van Israël

01 Zeven broers werden samen met hun moeder gearresteerd. Koning Antiocos probeerde hen met zwepen en ossenpoten te dwingen varkensvlees, verboden vlees, te eten. (2 M 7, 1 .20-31) 20 Hun moeder was bijzonder bewonderenswaardig en een roemrijke nagedachtenis waardig: toen zij op één dag haar zeven zonen zag sterven, verdroeg zij dit dapper door Hem die de oorsprong van alle dingen bewaakt. En Hij is het die u in zijn barmhartigheid de geest en het leven zal teruggeven, omdat gij omwille van zijn wetten thans uw eigen bestaan veracht. »

24 Antiocos verbeeldde zich dat hij veracht werd, en vermoedde dat deze toespraak beledigingen bevatte. Hij begon de jongste, de laatste overlevende, te vermanen. Hij beloofde hem met een eed dat als hij de gewoonten van zijn vaderen zou laten varen, hij hem tot zijn vriend zou maken en hem openbare functies zou toevertrouwen. 25 Toen de jongeman niet luisterde, riep de koning de moeder, en drong er bij haar op aan de jongeling raad te geven om hem te redden.

26 Na lange aanmaningen stemde zij toe haar zoon over te halen. 27 Zij boog zich naar hem toe en sprak tot hem in de taal van zijn vaderen, waardoor zij de wrede tiran om de tuin leidde: « Mijn zoon, heb medelijden met mij: ik heb je negen maanden in mijn schoot gebaard, ik heb je drie jaar lang verpleegd, ik heb je gevoed en je opgevoed tot de leeftijd waarop je nu bent, en ik heb voor je gezorgd

28 Ik smeek je, mijn kind, kijk naar hemel en aarde en alles wat daarin is; weet dat God dit alles uit niets heeft gemaakt en dat het mensengeslacht op dezelfde wijze is ontstaan. 29 Vrees deze beul niet, maar wees uw broeders waardig en aanvaard de dood, opdat ik u op den dag der barmhartigheid bij hen moge vinden. » 30 Toen zij uitgesproken was, zei de jongeman: « Wat verwacht je? Ik gehoorzaam niet aan het bevel van de koning, maar ik luister naar het bevel van de wet die Mozes aan onze vaderen heeft gegeven. 31 En gij, die allerlei kwaad hebt verzonnen tegen de Hebreers, zult de hand Gods niet ontgaan. (2 M 7, 1.20-31)

De hoop en het lijden van de vervolgde gelovigen

Het Tweede Boek van de Martelaren van Israël ontwikkelt een reeks feiten, commentaren en legenden, die helpen om de hoop en het lijden van de vervolgde gelovigen te begrijpen. Dit boek is belangrijk vanwege zijn diepgaande kijk op lijden en dood en ook vanwege zijn aandacht voor de rechtvaardigheid van God. Samen met Daniël en Wijsheid is dit boek het eerste boek in de Bijbel waarin het geloof in de opstanding van de doden wordt bevestigd.

Door te vertellen over het martelaarschap van de zeven broers, verkondigt de auteur hun geloof in onsterfelijkheid. In de voorafgaande eeuwen hadden de beloften van God alleen betrekking op de aardse toekomst van het volk. De gelovigen hoopten slechts op de voorspoed van hun ras door de eeuwen heen.

Het geloof in de individuele opstanding is niet alleen de hoop op het voortbestaan van de geest of de ziel: de gelovige geloofde dat hij met lichaam en ziel zou worden opgewekt om God te ontmoeten. In het boek Ezechiël, hoofdstuk zevenendertig, in het visioen van de dorre beenderen, beloofde God zijn dode volk op te wekken. Het was de hoop dat een ieder zou opstaan, lichaam en ziel, om te delen in het geluk dat God had beloofd en zou schenken op de laatste dag. Als de martelaren niet verrijzen, hoe kan God dan recht doen ?

 Diaken Michel Houyoux

Links naar andere christelijke websites

◊  Lees geniet en geloof : klik hier om het artikel te lesen →  Dank de Schepper
◊ Zusters Bernardinnen  : klik hier om het artikel te lesen → Woensdag van de drieëndertigste week van de gewone tijd – Jaar B

◊ De Talenten  : klik hier om het artikel te lesen →Gelijkenissen van Jezus

Mgr. van Burgsteden : « Parabel van de talenten »

Image de prévisualisation YouTube

 

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 

Salem alikoum |
Eazy Islam |
Josue |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | AEP Gresivaudan 4ieme 2007-08
| Une Paroisse virtuelle en F...
| VIENS ECOUTE ET VOIS