Dinsdag van de vierendertigste week van de Gewone Tijd – Jaar B

Posté par diaconos le 23 novembre 2021

Het laatste koninkrijk zal alle andere verpulveren en vernietigen, maar het zal voor altijd blijven

 Dinsdag van de vierendertigste week van de Gewone Tijd - Jaar B   dans Enseignement daniel-interprets-dream-82607-gallery

Daniël legt de droom van Nebukadnezar uit

Michel HouyouxMichel Houyoux , hoogleraar wetenschappen, gepensioneerd aan het Collège Saint Stanislas in Bergen (België) en permanent diaken in het dekenaat van Florennes 5belgium)

# De Bijbel vertelt ons dat de profeet Daniël een droom raadde die Nebukadnezar, de koning van Babylon, had gehad. Daniël vertelde hem zijn droom : de koning had een enorm beeld gezien met een gouden hoofd, een zilveren romp en armen, bronzen dijen en ijzeren benen. Zijn voeten waren gemaakt van klei en ijzer. Een steen zou dan uit zichzelf zijn losgekomen en het beeld op de voeten hebben geraakt, waardoor deze braken en het hele beeld brak.

De profeet vertrouwde de Babylonische koning toen toe dat hij dacht dat de onderdelen van het beeld en het materiaal waarvan zij waren gemaakt, zijn rijk voorstelden, evenals de drie rijken die daarop zouden volgen: het Perzische, het Griekse en het Romeinse rijk. Tegenwoordig wordt deze uitdrukking gebruikt om aan te geven dat een ogenschijnlijk sterke macht of persoon in werkelijkheid zeer kwetsbaar kan blijken te zijn. De term kolos met voeten van klei komt uit een verhaal in het Bijbelboek Daniël; het verwijst naar een schijnbaar onkwetsbare macht die gebouwd is op een fragiel fundament. De oorsprong ervan is te vinden in de uitleg van een droom door de profeet Daniël, die de ineenstorting van het Babylonische koninkrijk voorspelde aan Nebukadnezar

De koning heeft een droom die hem verontrust en daagt de wijzen van Babylon uit: zij moeten de droom niet alleen interpreteren, maar hem er eerst over vertellen zonder dat hij hun iets heeft onthuld. Alleen Daniël slaagt daarin, dankzij een visioen dat hem ‘s nachts is verschenen. Deze term wordt tegenwoordig in veel gevallen gebruikt om de zwakte van een ding aan te duiden. Bijvoorbeeld, in de volgende gevallen: Verschillende boeken worden De Kolossus met de Voeten van Klei genoemd.

 Uit het boek van Daniel

33 Zijn benen waren van ijzer, en zijn voeten deels van ijzer en deels van klei. 34 Gij stond toe te kijken, en plotseling kwam er een steen van een berg af, onaangeroerd, en sloeg op de ijzeren en lemen voeten van het beeld, en verbrijzelde ze. 35 Toen werden het ijzer en het leem, het brons, het zilver en het goud tezamen verbrijzeld, en werden als het kaf dat ‘s zomers wegvliegt bij het dorsen; zij werden door de wind weggeblazen, zonder een spoor na te laten. En de steen die het beeld raakte, werd een grote rots die de hele aarde vulde.

36 Dit is de droom, en nu zullen wij hem in tegenwoordigheid van den koning verklaren. 37 Aan u, de Koning der koningen, heeft de God van de hemel het koningschap, de macht, de kracht en de heerlijkheid gegeven. 38 Aan u heeft hij gegeven de mensenkinderen, het gedierte des velds en de vogelen des hemels, waar zij ook wonen; over alle dingen hebt gij heerschappij gemaakt; gij zijt het hoofd van goud. 39 Na u zal een ander koninkrijk opkomen, dat lager zal zijn dan het uwe, en na u een derde koninkrijk, een koninkrijk van brons, dat over de ganse aarde zal heersen.

0 En er zal een vierde koninkrijk zijn, hard als ijzer. Zoals ijzer alles breekt en verplettert, zo zal het alle koninkrijken breken en verpletteren. 41 Gij hebt de voeten gezien, die ten dele van klei en ten dele van ijzer waren; waarlijk, dit koninkrijk zal verdeeld zijn; het zal de kracht van ijzer in zich hebben, gelijk gij ijzer met klei vermengd hebt gezien. 42 Deze voeten, ten dele van ijzer en ten dele van klei, betekenen, dat het koninkrijk ten dele sterk en ten dele zwak zal zijn.

43 Gij hebt ijzer met klei vermengd gezien, omdat de koninkrijken door huwelijken verenigd zullen worden; maar zij zullen niet bij elkaar blijven, zoals ijzer niet aan klei hecht. 44 Nu zal de God des hemels in de tijd van deze koningen een koninkrijk oprichten, dat nooit vernietigd zal worden, en waarvan het koningschap niet op een ander volk zal overgaan. Dit laatste koninkrijk zal alle andere vernietigen en vernietigen, maar het zal voor eeuwig blijven bestaan.

45 Gij hebt dus een steen van den berg zien nederdalen, zonder aangeraakt te worden, en hij verpulvert ijzer, brons, klei, zilver en goud. De grote God heeft de koning laten weten wat er nu moet gebeuren. De droom was waar, de interpretatie is betrouwbaar. (Dan 2,  31-45)

Het visioen van het standbeeld

« U, o koning, keek naar een groot standbeeld, immens en van een buitengewone pracht; het stond voor u en het zag er verschrikkelijk uit. 32 Het hoofd van het beeld was van fijn goud, de borst en de armen van zilver, de buik en de heupen van koper, 33 de benen van ijzer, de voeten deels van ijzer en deels van klei. » (Dan 2, 31-33) De buitengewone schittering kwam van de schittering van de metalen waaruit het beeld was samengesteld, terwijl de kolossale afmetingen, de vreemde samenstelling van zijn onderdelen en waarschijnlijk ook de uitdrukking van zijn gelaat samen het een verschrikkelijke verschijning maakten.

De metalen van het beeld werden minder en minder kostbaar, maar ook harder en harder, van het gouden hoofd tot de ijzeren benen en voeten. Hier verscheen klei, gemengd of liever gezegd naast ijzer. Deze machtige kolos, hoewel schijnbaar steeds sterker, rustte op een fragiele basis.

Het lot van het standbeeld

Een steen, waarvan men zich moet voorstellen dat hij van de helling van een berg is losgekomen, zonder menselijk toedoen, trof het beeld op zijn zwakste punt, bij de voeten, die het verbrijzelde. Toen viel het hele beeld en de metalen, toen het beeld van beneden naar boven ineenstortte, werden verpulverd en verdwenen geheel, alsof zij door de wind werden meegevoerd. Geen spoor van het kolossale beeld bleef over, terwijl de kleine steen die het vernietigde, aangroeide tot hij de aarde bedekte.

Verklaring van de droom

Volgens de uitleg die Daniël zelf geeft, stelt het hele beeld de macht van de wereld voor, die wordt gezien in tegenstelling tot het koninkrijk van God en als één in de verschillende fasen van zijn ontwikkeling. De vier delen van het beeld, elk van een ander metaal, stellen vier opeenvolgende vormen van deze macht voor, van Nebukadnezar tot het koninkrijk dat niet zal vergaan.

 De metalen van het beeld werden minder en minder kostbaar, maar ook harder en harder, van het gouden hoofd tot de benen en voeten van ijzer. Hier verscheen klei, gemengd of liever gezegd naast ijzer. Deze machtige kolos, hoewel schijnbaar steeds sterker, rustte op een fragiele basis.

Het lot van het standbeeld

Een steen, waarvan men zich moet voorstellen dat hij van de helling van een berg is losgekomen, zonder menselijk toedoen, trof het beeld op zijn zwakste punt, bij de voeten, die het verbrijzelde. Toen viel het hele beeld en de metalen, toen het beeld van beneden naar boven ineenstortte, werden verpulverd en verdwenen geheel, alsof zij door de wind werden meegevoerd. Geen spoor van het kolossale beeld bleef over, terwijl de kleine steen die het vernietigde, aangroeide tot hij de aarde bedekte.

Verklaring van de droom

Volgens de uitleg die Daniël zelf geeft, stelt het hele beeld de macht van de wereld voor, die tegenover het koninkrijk van God staat en als één wordt gezien in de verschillende fasen van zijn ontwikkeling. De vier delen van het beeld, elk van een ander metaal, stellen vier opeenvolgende vormen van deze macht voor, van Nebukadnezar tot het koninkrijk dat niet zal vergaan.

De titel van Koning der koningen is passend voor Nebukadnezar, die vele heersers onder zijn bewind had. « Nebukadnessar wordt beschouwd als de personificatie van de Babylonische monarchie die zijn vader had gesticht, omdat hij de meest briljante vertegenwoordiger ervan was. Het symbool van het gouden hoofd is goed van toepassing op deze monarchie, die met geen andere kan worden vergeleken wat betreft de pracht en het absolutisme van haar vorsten. Maar waarom begint de reeks heidense monarchieën met die van Nebukadnessar ?

Jij bent het gouden hoofd : Nebukadnessar wordt beschouwd als de personificatie van de Babylonische monarchie die zijn vader had gesticht, omdat hij de meest briljante vertegenwoordiger ervan was. Het symbool van het gouden hoofd is goed van toepassing op deze monarchie, die met geen andere kan worden vergeleken wat betreft de pracht en het absolutisme van haar vorsten. Maar waarom begint de reeks heidense monarchieën met die van Nebukadnessar? Werd dit niet gedurende een lange reeks van eeuwen voorafgegaan door het kolossale rijk van Assyrië, dat zich uitstrekte van de oevers van de Tigris tot aan Egypte ?

Een ander koninkrijk, voorgesteld door de zilveren borst en wapens, was het rijk van de Meden en Perzen. De inferioriteit van dit tweede koninkrijk ten opzichte van het Babylonische rijk lag niet in uiterlijke dimensies, noch in morele waarde, maar in de almacht van de heerser. Een derde koninkrijk was dat van de Grieken, gesticht door Alexander. Messing: dit metaal, harder dan goud en zilver, staat voor de abrupte en gewelddadige wijze waarop Alexander de voorgangers verving. Alexander combineerde de overheersing van het Oosten (Perzië) met die van het Westen (Griekenland).

Dit vierde rijk was van doorslaggevend belang. Het was de laatste vorm van aardse macht en vijandig tegenover God vóór zijn ondergang. Sterk als ijzer, was dit metaal, harder dan alle andere, het embleem van zijn onvergelijkbare vernietigingskracht. Het absorbeerde alle elementen waaruit de vorige rijken waren samengesteld. Dit was zijn kracht, hier is zijn zwakte : Gedeeltelijk ijzer. De geschiedenis van dit koninkrijk kende twee perioden: de eerste (voorgesteld door de benen van ijzer) was een tijd van onweerstaanbare kracht, de tweede (voorgesteld door de voeten en tenen van ijzer en klei) was een tijd waarin zwakte aan kracht werd verbonden.

« Gelijk gij gezien hebt, dat een steen zonder handen van den berg werd losgemaakt en ijzer, koper, klei, zilver en goud brak. De grote God heeft de koning bekend gemaakt wat er na deze tijd zal gebeuren; de droom is waar en de betekenis ervan staat vast. » (Dan 2, 45)

Een steen is losgeraakt. Het is het embleem van de Messias die uit de hemel neerdaalt (een zoon des mensen die op de wolken komt), om alle machten van deze wereld neer te halen en de zijnen in de plaats te stellen door de macht van God alleen. Deze onmiddellijke val werd voorbereid door het onassimileerbare element dat in de voeten van het standbeeld was gebracht. Er wordt hier geen onderscheid gemaakt tussen een eerste en een tweede komst van de Messias.

Diaken Michel Houyoux

Links naar andere christelijke websites

◊ Wat zegt de Bijbel : klik hier om het artikel te lesen → De droom van Daniël en de tijd waarin we nu leven

◊ Suider Kruis : klik hier om het artikel te lesen →  Wat is die betekenis van Nebukadneser se droom ?

De droom die toekomst openbaart

Image de prévisualisation YouTube

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 

Salem alikoum |
Eazy Islam |
Josue |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | AEP Gresivaudan 4ieme 2007-08
| Une Paroisse virtuelle en F...
| VIENS ECOUTE ET VOIS