Donderdag van de derde Week van Advent in Jaar C

Posté par diaconos le 16 décembre 2021

Afficher l’image source

# Johannes de Doper, wiens geboortenaam Yohanan was, is een belangrijke figuur in het christendom en de islam. Historisch gezien wordt zijn bestaan bevestigd door een passage in Flavius Josephus, hij is een Joodse prediker uit de tijd van Jezus van Nazareth.

Het Evangelie volgens Johannes situeert de activiteit van de Doper aan de oevers van de Jordaan en in Bethanië aan gene zijde van de Jordaan. Jezus woonde een tijd in zijn omgeving en rekruteerde er zijn eerste apostelen. De Synoptische Evangeliën synchroniseren het begin van Jezus’ activiteit met de gevangenneming van Johannes.

Het publiek van deze apocalyptische profeet groeide gestaag, tot het punt dat het de reactie van Herodes Antipas uitlokte, die, toen hij hem zijn volgelingen zag verzamelen, vreesde dat hij een opstand zou ontketenen. In de Synoptische Evangeliën werd de Doper ter dood gebracht omdat hij kritiek had op Antipas’ huwelijk met Herodias. In het Christendom is Johannes de Doper de profeet die de komst van Jezus van Nazareth aankondigde.

Hij doopte hem aan de oevers van de Jordaan en liet enkele van zijn discipelen met hem meegaan. Als voorloper van de Messias wordt hij in de Synoptici voorgesteld als iemand die veel kenmerken gemeen heeft met de profeet Elia, die niet wordt genoemd in het Evangelie volgens Johannes. Het rooms-katholicisme heeft hem heilig verklaard en twee feesten aan hem gewijd : 24 juni, ter herdenking van zijn geboorte, zes maanden voor Kerstmis ingesteld om aan te sluiten bij het kinderverhaal van het Evangelie volgens Lucas, en 29 augustus, ter herdenking van zijn onthoofding of decollatie (vgl. art. Decollatie van Johannes de Doper).

De Mandaeïsche religie maakt hem tot haar belangrijkste profeet. Hij wordt door de Islam beschouwd als een profeet die afstamt van ‘Imrān. Otto Betz (de) onderzoekt de mogelijkheid dat Johannes de Doper in Qumran heeft geleefd16. De profetie van het Boek Jesaja komt voor in het Evangelie volgens Marcus en in het Handboek der Tucht van de handschriften van Qumran.Volgens François Blanchetière leefde Jezus een tijdlang in de entourage van zijn neef, die hij ontmoette tijdens een pelgrimstocht naar Jeruzalem.

De eerste leerlingen van Jezus kwamen uit de entourage van Johannes de Doper: in de evangeliën erkent Johannes Jezus, zijn leerling, als groter dan hij, maar volgens de theoloog Étienne Trocmé « zijn de episodes waarvan de evangelisten gewag maken om de Doper trouw te laten zweren aan Jezus (Mt 3, 14)

Volgens de meeste historici en exegeten moet de dood van Johannes de Doper geplaatst worden rond 28/29, of, in navolging van de formulering van Andreas Paulus, « tegen het einde van de jaren ’20″32 , vóór de arrestatie en kruisiging van Jezus33 , die rond 30 of 33 zou hebben plaatsgevonden. Sommige geleerden opteren voor een iets latere datum – rond 32 – in een chronologie die de dood van Jezus van Nazareth vaststelt in 33, hetgeen ook wordt aanvaard door een belangrijk deel van het onderzoek.

Jezus begon tot de menigte te zeggen over Johannes: « Wat zijn jullie in de woestijn gaan zien? Een rietstengel bewogen door de wind ? Wat zijn jullie gaan zien ? Maar zij die weelderige kleren dragen en in luxe leven, zijn in koninklijke paleizen. Waar ging je naar toe? Een profeet? Ja, ik zeg het je, en veel meer dan een profeet !

Uit het evangelie van Jezus Christus volgens Lucas

Na het vertrek van de boodschappers van Johannes begon Jezus tot de menigte over Johannes te zeggen: « Wat zijt gij de woestijn ingegaan om te zien? Een rietstengel, bewogen door de wind? Wat zijt gij dan ingegaan om te zien? Een man, gekleed in fijne klederen? Maar zij die weelderige kleren dragen en in luxe leven, zijn in koninklijke paleizen. Waar ging je naar toe? Een profeet? Ja, ik zeg het je, en veel meer dan een profeet !

Over hem staat geschreven : « Zie, ik zend mijn bode voor u uit om de weg voor uw aangezicht te banen. Ik zeg u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand groter dan Johannes; maar de minste in het koninkrijk Gods is groter dan hij.

Alle mensen die naar Johannes luisterden, ook de tollenaars, erkenden, doordat zij van hem de doop ontvingen, dat God rechtvaardig was. Maar de Farizeeën en de leraars der wet, door zijn doopsel niet te ontvangen, verwierpen Gods bedoeling met hen. (Lc 7, 24-30)

Boodschap van Johannes de Doper

Degene die het voorwerp van de profetie was, was groter dan een profeet. Wat zeer opmerkelijk is aan dit citaat uit Maleachi 3:1 is dat het in de drie synoptische evangeliën niet precies volgens het Hebreeuws of de Septuagint is gedaan, maar zodanig is gewijzigd dat de komst van Jehova, die door deze profetie werd aangekondigd, in de persoon van Jezus werd vervuld.

Hij doopte hem aan de oevers van de Jordaan en liet enkele van zijn discipelen met hem meegaan. Als voorloper van de Messias wordt hij in de Synoptici voorgesteld als iemand die veel kenmerken gemeen heeft met de profeet Elia, die niet wordt genoemd in het Evangelie volgens Johannes. Het rooms-katholicisme heeft hem heilig verklaard en twee feesten aan hem gewijd : 24 juni, ter herdenking van zijn geboorte, zes maanden voor Kerstmis ingesteld om aan te sluiten bij het kinderverhaal van het Evangelie volgens Lucas, en 29 augustus, ter herdenking van zijn onthoofding of decollatie (vgl. art. Decollatie van Johannes de Doper).

De Mandaeïsche religie maakt hem tot haar belangrijkste profeet. Hij wordt door de Islam beschouwd als een profeet die afstamt van ‘Imrān. Otto Betz (de) onderzoekt de mogelijkheid dat Johannes de Doper in Qumran heeft geleefd16. De profetie van het Boek Jesaja komt voor in het Evangelie volgens Marcus en in het Handboek der Tucht van de handschriften van Qumran.Volgens François Blanchetière leefde Jezus een tijdlang in de entourage van zijn neef, die hij ontmoette tijdens een pelgrimstocht naar Jeruzalem.

De eerste leerlingen van Jezus kwamen uit de entourage van Johannes de Doper: in de evangeliën erkent Johannes Jezus, zijn leerling, als groter dan hij, maar volgens de theoloog Étienne Trocmé « zijn de episodes waarvan de evangelisten gewag maken om de Doper trouw te laten zweren aan Jezus (Mt 3, 14)

Diaken Michel Houyoux

Links naar andere christelijke websites

◊  Dominicains de Belgique : klik hier om het artikel te lesen → - Derde zondag van de advent (C)

◊    Sint-Jansverering Kachtem  Johannes de Doper

De roeping van Johannes de doper

Image de prévisualisation YouTube

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 

Salem alikoum |
Eazy Islam |
Josue |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | AEP Gresivaudan 4ieme 2007-08
| Une Paroisse virtuelle en F...
| VIENS ECOUTE ET VOIS