Vierde zondag van Pasen van het jaar C

Posté par diaconos le 6 mai 2022

Afficher l’image source

Dit is het brood van het eeuwige leven

#Het Lichaam van Christus is een concept in de christelijke theologie dat verwijst naar verlossing, eeuwig leven, delen, broederschap en de overdracht van het goddelijk Woord. In de katholieke mis zegt de priester tijdens het eucharistisch gebed: « Toen hij verlost was en vrijelijk in zijn lijdensweg was opgegaan, nam hij brood, dankte, brak het en gaf het aan zijn leerlingen, zeggende: Neemt dit en eet alles, dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Deze verwijzing naar het Laatste Avondmaal, de maaltijd vóór de kruisiging van Jezus Christus, is symbolisch voor het vlees dat de Messias gaf om de mensheid te verlossen van haar zonden.

Even later in de dienst zegt de priester :  « Gedenk hier de dood en verrijzenis van uw Zoon, wij bieden u, Heer, het brood van het leven aan ». Meer nog dan vergeving is het brood, zoals de dominee zegt, het brood des levens, een symbool van de verrijzenis die Jezus de mensheid bracht. Het lichaam van Christus is de gave van de Messias tot vergeving van zonden, het is het nieuwe woord dat de verrijzenis betekent, en bovenal is het het brood des levens uit dit woord van Christus dat naastenliefde en broederschap wil brengen. Mozes bevrijdde het volk uit de slavernij; Jezus wil, door de gave van zijn lichaam, door het offer, de kardinale deugden en de theologische deugden naar buiten brengen.

De Gemeenschap van het Brood des Levens was een nieuwe gemeenschap van de Rooms-Katholieke Kerk, gesticht in 1976 door Pascal en Marie-Annick Pingault en ontbonden op 9 april 2015 door bisschop Jean-Claude Boulanger Dit is het brood van het eeuwige leven

#Het Lichaam van Christus is een concept in de christelijke theologie dat verwijst naar verlossing, eeuwig leven, delen, broederschap en de overdracht van het goddelijk Woord. In de katholieke mis zegt de priester tijdens het eucharistisch gebed: « Toen hij verlost was en vrijelijk in zijn lijdensweg was opgegaan, nam hij brood, dankte, brak het en gaf het aan zijn leerlingen, zeggende: Neemt dit en eet ervan: dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt ». Deze verwijzing naar het Laatste Avondmaal, de maaltijd vóór de kruisiging van Jezus Christus, is symbolisch voor het vlees dat de Messias gaf om de mensheid te verlossen van haar zonden.

Even later in de dienst zegt de priester : « Gedenk hier de dood en verrijzenis van uw Zoon, wij offeren u, Heer, het brood van het leven ». Meer nog dan vergeving is het brood, zoals de dominee zegt, het brood des levens, een symbool van de verrijzenis die Jezus de mensheid bracht. Het lichaam van Christus is de gave van de Messias tot vergeving van zonden, het is het nieuwe woord dat de verrijzenis betekent, en bovenal is het het brood des levens uit dit woord van Christus dat naastenliefde en broederschap wil brengen. Mozes bevrijdde het volk uit de slavernij; Jezus wil, door de gave van zijn lichaam, door het offer, de kardinale deugden en de theologische deugden naar buiten brengen.

De Gemeenschap van het Brood des Levens was een nieuwe gemeenschap van de Rooms-Katholieke Kerk, gesticht in 1976 door Pascal en Marie-Annick Pingault en op 9 april 2015 ontbonden door bisschop Jean-Claude Boulanger. Uit het Evangelie van Jezus Christus volgens Johannes had Jezus vijfduizend mensen te eten gegeven en zijn discipelen hadden hem op de zee zien lopen. De volgende dag ontdekte de menigte aan de andere oever dat er maar één boot was geweest en dat Jezus niet met zijn discipelen was meegegaan, die zonder hem waren vertrokken. Maar andere boten uit Tiberias waren aangekomen op de plaats waar het brood was gegeten nadat de Heer had gedankt.

Toen de menigte zag dat noch Jezus noch zijn discipelen er waren, stapten de mensen in de boten en gingen naar Kapernaüm om Jezus te zoeken. Toen zij hem aan de overkant van de rivier vonden, zeiden zij tot hem:  « Rabbi, wanneer zijt gij hier gekomen ? «   Jezus zeide tot hen :  » Amen, Ik zeg u: Jullie zoeken mij niet omdat jullie tekenen hebben gezien, maar omdat jullie brood hebben gegeten en verzadigd zijn. Werkt niet om het voedsel dat verloren gaat, maar om het voedsel dat eeuwig leven geeft, dat de Mensenzoon u zal geven, die God de Vader met zijn zegel heeft verzegeld. Zij zeiden tot hem: « Wat moeten wij doen om de werken Gods te doen? « Jezus zeide tot hen: Het werk Gods is, dat gij gelooft in hem, die Hij gezonden heeft. (Johannes 6:22-29)

Geef ons, Heer, uw brood van leven. Hier zijn mijn uitgestrekte handen

Toen de menigte ontdekte dat noch Jezus noch zijn discipelen zich aan de oever van het meer van Tiberias (166 km2) bevonden, namen de mensen boten en gingen naar Kapernaüm, aan de noordwestelijke oever van het meer, in het noorden van de staat Israël, om Jezus te zoeken. Daar vonden ze hem. Toen zeide Jezus tot deze menigte : « Gij zoekt Mij niet, omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij brood gegeten hebt en verzadigd zijt ». Wat deze mensen van Jezus verwachtten waren geen tekenen van het Koninkrijk Gods, maar alleen materiële voordelen. Deze diagnose is vandaag zeer actueel: wij zijn zeker vol op het ogenblik van de beroemde vermenigvuldiging van de broden. Als we ons door deze diagnose laten uitdagen, zullen we ontdekken dat ook wij honger hebben. We zijn hongerig naar geld, naar comfort, naar aandacht, naar ontsnappen, naar veiligheid.

Als Jezus onze problemen oplost, zijn wij bereid hem zonder de minste aarzeling te volgen, maar als hij ons duizelingwekkende tekenen van zijn koninkrijk voorhoudt die ons niet bevredigen, zijn wij dan niet bereid hem te verlaten ? Om Jezus echt te vinden, moeten we hem zoeken. Wat is onze zoektocht naar Jezus ? Is het de zoektocht van die Joden die zochten naar een God van Voorzienigheid die hen zou voeden zonder dat zij hoefden te werken ? Wij vragen om genezing, succes, genot, onmiddellijk geluk, waarbij wij dikwijls vergeten Gods legitieme verlangens te vervullen, zijn gebod om de ander lief te hebben zoals hij zichzelf liefheeft.

Pas dan kunnen wij werkelijk genieten van wat Hij ons wil geven: zijn WOORD, zijn BROOD VAN LEVEN, zijn PERSOON door zijn LICHAAM en vergoten BLOED, een ware gemeenschap met Hem. Voordat wij Jezus begonnen te zoeken, zocht Hij ons. Laten we met hem bidden: Heer, we hongeren naar U ! Laat ons je gezicht zien! Laat de fontein van uw woord stromen! Dan kunnen we vervuld zijn van uw Liefde en die brengen aan allen die ons pad kruisen, vooral de armen en verlatenen. Jezus vroeg hun te werken voor het voedsel dat bewaard wordt voor het eeuwige leven, dat de Zoon des mensen u zal geven en dat de Vader met zijn eigen teken heeft gemerkt.

Deze uitnodiging van Jezus gaat ons allen aan: Laten we werken voor dit hemelse voedsel dat eeuwig leven geeft. Het levensnoodzakelijke voedsel dat wij nodig hebben is Jezus zelf: « Ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald ». Wie van dit brood eet, zal eeuwig leven. (Johannes 6:51). Wanneer wij hongeren en dorsten naar zijn liefde, zal Jezus onze harten vullen met het sacrament van de Eucharistie, waarin Hij zich voor allen beschikbaar stelt. Nu begrijpen wij de betekenis van de Eucharistie : « Jezus is het brood des levens geworden om onze honger naar God te stillen, maar kwetsbaar als brood opdat wij zijn liefde voor ons kunnen beantwoorden ». (Moeder Teresa)

In de tweede lezing spreekt Paulus, apostel van Christus, over mensen die zich door niets laten leiden : « Weest niet als de heidenen, die zich door niets laten leiden. Weest niet als de heidenen, die zich door niets laten leiden, maar als de nieuwe mens, heilig, rechtvaardig en in waarheid gemaakt naar het beeld van God. Wie bij mij komt, zegt Jezus, zal nooit meer honger hebben. Wat jammer als onze taarten genoeg waren. Geef ons, Heer, uw brood van leven. Hier zijn mijn uitgestrekte handen. »

Diaken Michel Houyoux

Links naar andere christelijke websites

◊  Nationale Raad voore    : klik hier om het artikel te lezen  → Vierde zondag van Pasen (Jaar C)

◊ Dionisisu parochie   : klik hier om het artikel te lezen  → 4e zondag van Pasen, jaar C

♥ Video De Brood voor Leven

Image de prévisualisation YouTube

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 

Salem alikoum |
Eazy Islam |
Josue |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | AEP Gresivaudan 4ieme 2007-08
| Une Paroisse virtuelle en F...
| VIENS ECOUTE ET VOIS