De hemelvaart van Jezus

Posté par diaconos le 25 mai 2022

Afficher l’image source

Uit het evangelie van Jezus Christus volgens Lucas

Op dat ogenblik verscheen de opgestane Jezus aan zijn leerlingen en zei tot hen: « Er staat geschreven dat de Christus zal lijden en op de derde dag uit de dood zal opstaan, en dat in zijn naam aan alle volkeren bekering tot vergeving van zonden zal worden verkondigd, te beginnen bij Jeruzalem. Maar ik zal over jullie zenden wat mijn Vader heeft beloofd. Wat jou betreft, blijf in de stad totdat je bekleed bent met kracht uit de hoogte. « Toen leidde Jezus hen naar Bethanië, en Hij hief zijn handen op en zegende hen. En terwijl Hij hen zegende, vertrok Hij van hen en werd opgenomen in de hemel. En zij vielen voor hem neer en keerden met grote vreugde naar Jeruzalem terug. En zij waren altijd in de tempel om God te zegenen (Lc 24,46-53).

Het roepen van de discipelen

Jezus opende de Schriften voor zijn discipelen; Hij opende ook hun verstand om ze te begrijpen; een dubbele handeling die altijd nodig is. Jezus beriep zich nog een laatste maal op het gezag van de Schrift om de discipelen de goddelijke noodzakelijkheid te doen inzien van alles wat Hem overkwam en om hun de toekomst van zijn heerschappij te openbaren en de roeping die zij daarin zullen vervullen. Zij moeten berouw en vergeving van zonden prediken in zijn naam. Dit is in wezen het gehele Evangelie in zijn toepassing op de zondige en verloren mens; en dit Evangelie moet gepredikt worden aan alle volken, te beginnen met Jeruzalem, de zondige stad, want dit uitgangspunt en deze uitbreiding van Gods heerschappij werd ook in de Schriften aangekondigd. (Ps. 110, 2 ; Jes. 2, 3 ; Hand. 1, 8).

Deze dingen waarvan de discipelen getuigden, hadden al de grote gebeurtenissen van het Evangelie al eerder beschreven; maar om tot dit getuigenis in staat te zijn, moesten de discipelen eerst de belofte van de Vader aan hen vervuld zien, of begiftigd worden met de kracht van de Heilige Geest. Jezus gebood zijn discipelen uitdrukkelijk om in Jeruzalem te wachten op deze machtige hulp. Lucas vertelt over Jezus’ hemelvaart. Aan het einde van de veertig dagen, toen Jezus zijn discipelen bijeenbracht om hen tot getuigen van zijn hemelvaart te maken, richtte hij de meeste instructies tot hen. Hij gebood hen Jeruzalem niet te verlaten, beloofde hun de heilige Geest en gaf hun de opdracht zijn getuigen te zijn, eerst in Jeruzalem en daarna onder alle volken.

Jezus leidde zijn discipelen uit de stad naar de Olijfberg, waar hij zijn handen uitstrekte en hen zegende; en terwijl hij hen zegende, werd hij opgenomen in de hemel. De discipelen keerden met grote vreugde terug naar Jeruzalem. En zij kwamen dikwijls bijeen om God te loven en te prijzen. Buiten de stad.

Diaken Michel Houyoux

Links naar andere christelijke websites

◊ Honderd bijbelstudies : klik hier om het artikel te lesen →  Hemelvaart van Jezus

◊ God vragen  : klik hier om het artikel te lesen → Wat is de betekenis van de hemelvaart van Jezus Christus ?

♥ Livinusparochie in Herzele & Sint-Lievens-Houtem : « De hemelvaart van Jezus »

Image de prévisualisation YouTube

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 

Salem alikoum |
Eazy Islam |
Josue |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | AEP Gresivaudan 4ieme 2007-08
| Une Paroisse virtuelle en F...
| VIENS ECOUTE ET VOIS