Twintigste Zondag in de Gewone Tijd van het Jaar C

Posté par diaconos le 12 août 2022

Sono venuto a gettare fuoco sulla terra - il Portico

Ik zal een vuur op de aarde werpen

# Marc Rastoin werd geboren op 30 april 1967. Hij is de zoon van Jean Rastoin (1932-2009), ingenieur, en Jacqueline Rastoin (1934-2008), vertaalster en essayiste, en de broer van Cécile Rastoin uit het karmelietessenklooster van Montmartre. Marc Rastoin is in 1988 afgestudeerd aan het Institut d’études politiques in Parijs en is in 1999 gepromoveerd in de theologie onder leiding van Paul Beauchamp. Op 14 oktober 2002 verdedigde hij zijn proefschrift in de bijbelse theologie aan de Pauselijke Universiteit Urbaniana in Rome onder leiding van de jezuïet Jean-Noël Aletti.

Het zwaartepunt van zijn werk lag in de wijze waarop Paulus zijn argumentatie in de Brief aan de Galaten wist op te bouwen voor zowel Joden die vertrouwd waren met de Bijbel als Grieken die vertrouwd waren met retoriek en filosofie. Het jaar daarop publiceerde hij zijn dissertatie, die zeer goed werd ontvangen. Jean-Pierre Lémonon heeft enkele bedenkingen geuit, die geen afbreuk doen aan de grote verdienste van het werk, dat het mogelijk maakt beter door te dringen in de Paulinische wereld.

Na dit proefschrift werd Marc Rastoin naar het Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris gestuurd, waar hij de bijbel onderwees opdat iedereen de rijkdom van de Schrift zou ontdekken. Hij was ook geïnteresseerd in cinema en hedendaagse literatuur. Hij was gepassioneerd door geschiedenis, jodendom en de joodse lezing van de Schriften. Sinds 2007 doceert hij ook aan het Pauselijk Bijbels Instituut in Rome (Inleiding tot Paulus en de Synoptische Evangeliën). Hij was geïnteresseerd in exegetisch onderzoek naar Paulus en alles wat te maken had met onderzoek naar de historische Jezus en zijn begrip van de Messiaanse zending. Hij was ook geïnteresseerd in de theologie van de evangelist Lucas en in de joods-christelijke dialoog.

Van 2002 tot 2015 was hij lid van het pastoraal team van de Sint-Ignatiuskerk in Parijs, waar hij voorstellen deed voor echtparen en deelnam aan de kindercatechese. Op 5 november 2014 werd hij benoemd tot adviseur voor de betrekkingen met het jodendom bij de pater-generaal van de Sociëteit van Jezus, ter vervanging van pater Jean-Pierre Sonnet (hoogleraar aan de Gregoriaanse Universiteit).

Uit het evangelie van Jezus Christus volgens Lucas

Op dat moment zei Jezus tot zijn leerlingen : « Ik ben gekomen om vuur op aarde te brengen, en hoe zou ik wensen dat het al aangestoken was! Ik moet gedoopt worden, en hoe verlang ik er naar! Denken jullie dat ik gekomen ben om vrede op aarde te brengen ? Nee, ik zeg je, eerder een scheiding. Want van nu af aan zullen vijf personen in één gezin verdeeld zijn: drie tegen twee en twee tegen drie; zij zullen verdeeld zijn: vader tegen zoon en zoon tegen vader, moeder tegen dochter en dochter tegen moeder, schoonmoeder tegen schoondochter en schoondochter tegen schoonmoeder. (Lc 12, 49-53)

Ik ben gekomen om vuur op de aarde te werpen

« Ik ben gekomen om vuur op de aarde te werpen; en wat zal Ik verlangen als het al is aangestoken? « (Lc 12,49) De commentatoren zijn voorzichtig geweest om een verband te vinden tussen dit deel van de toespraak en het voorafgaande. Ik ben gekomen; deze uitdrukking, die dikwijls in Johannes voorkomt, is dus ook in de Synoptici te vinden ; Jezus gebruikt haar in het bewustzijn van zijn voorbestaan. Wat is dit vuur dat Hij op de aarde heeft geworpen, waar het vóór Hem niet bestond, waar het zonder Hem nooit zou zijn aangestoken ? Volgens vele commentatoren is dit vuur niets anders dan de beroering der geesten en de verdeeldheid waarvan Jezus sprak.

Maar zouden wij dan begrijpen dat hij zo vurig verlangde dat dit vuur zou worden ontstoken, en dat hij de grote en pijnlijke gedachte van zijn lijden en dood daarmee in verband bracht ? Maar waarom zouden wij daarin niet het nieuwe leven zien van geloof, van liefde, van ijver, waarvan Jezus de fontein opende, en waarvan de verterende kracht was om alles wat aan zijn werking werd blootgesteld te verbranden, te zuiveren of te verteren ? Dit goddelijk handelen leidde tot verdeeldheid en strijd tussen degenen die zich erdoor lieten beïnvloeden en degenen die het uit ongeloof verwierpen. Jezus legde uit hoe deze verdeeldheid zich zou voordoen in het praktische leven en zelfs in het gezin.

Diaken Michel Houyoux

Links naar andere christelijke websites

♥  Video  God is een vuur

Image de prévisualisation YouTube

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 

Salem alikoum |
Eazy Islam |
Josue |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | AEP Gresivaudan 4ieme 2007-08
| Une Paroisse virtuelle en F...
| VIENS ECOUTE ET VOIS