Eenentwintigste zondag van de gewone tijd in het jaar C

Posté par diaconos le 19 août 2022

Une fois sauvé, toujours sauvé ?

Wanneer iemand Christus aanneemt als zijn Verlosser, begint hij een relatie met God die zijn redding garandeert: « Hij is bij machte u voor vallen te behoeden en u onberispelijk en verblijd voor zijn heerlijkheid te doen verschijnen. De kracht van God kan de gelovige redden van de val. Het is aan Hem, niet aan ons, om ons te presenteren in Zijn glorierijke aanwezigheid. Onze zekerheid van redding is het resultaat van Gods genade die ons bewaart, niet van onze eigen inspanningen om onze redding te bewaren.

Onze Heer Jezus Christus verkondigde : « Ik geef hun eeuwig leven. Zij zullen nooit vergaan, en niemand zal ze uit mijn hand kunnen rukken. Mijn Vader, die ze mij gegeven heeft, is groter dan allen, en niemand kan ze uit de hand van mijn Vader rukken ». (Johannes 1:28-29b)  Als Jezus en de Vader ons beiden stevig in hun handen houden, wie kan ze dan wegnemen? Eens zijn gelovigen gemarkeerd voor de dag der bevrijding.

Indien de gelovigen niet de verzekering van de verlossing hadden, kon dit zegel niet worden bewaard tot de dag der verlossing, maar slechts tot de dag der zonde, afvalligheid of ongeloof. Wie in Jezus Christus gelooft, zal eeuwig leven hebben. Als iemand de belofte van het eeuwige leven had, maar het werd hem daarna afgenomen, dan zou hij nooit eeuwig zijn. Zonder de zekerheid van verlossing zouden de bijbelse beloften van eeuwig leven vals zijn.

Het meest overtuigende argument voor de zekerheid van de zaligheid is : « Ik ben er zeker van dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, noch machten, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel in staat zal zijn ons te scheiden van de liefde Gods, welke verschenen is in Christus Jezus, onze Here. (Rom 3,38-39) «   Onze zekerheid van redding is gebaseerd op Gods liefde voor zijn verlosten. Het is voor ons gekocht door Christus, beloofd door de Vader en verzegeld door de Heilige Geest.

Uit het evangelie van Jezus Christus volgens Lucas

Hij zal u antwoorden : « Ik weet niet waar u vandaan komt. Ga weg van mij, allen die kwaad doen. Er zal geween en tandengeknars zijn, wanneer gij Abraham, Izaäk en Jakob en al de profeten in het koninkrijk Gods ziet, en gij zelf zult uitgeworpen worden. Dan zullen zij komen van oost en west, van noord en zuid, om hun plaats in te nemen aan het banket in het koninkrijk van God. Ja, er zijn laatsten die eersten zullen zijn en eersten die laatsten zullen zijn. (Lc 13:22-30)

Heer, zijn er maar weinigen die gered zullen worden ?

« Heer, zullen er maar weinigen zijn die gered zullen worden ? Wie? Hoeveel ? Zal ik bij hen zijn ? Hoe zit het met mijn dierbaren ? « Deze gevreesde vraag aan Jezus wordt soms ook aan ons gesteld en kan ons in verlegenheid brengen. Hoe praten we over verlossing? Hoe verzoenen wij Gods liefde voor alle mensen, zonder uitzondering, met de eerbiediging van hun vrijheid? Nieuwsgierigheid naar het aantal uitverkorenen verraadt een streven naar zekerheid dat zeer ongezond kan zijn: als iedereen naar de hemel gaat, hoeft men zich geen zorgen te maken; als er maar enkelen gaan, waarom dan zoveel riskante inspanningen doen ?

Jezus wijst ieder mens op de keuze die hij moet maken: God redt mensen voor niets! Maar hij redt hen niet tegen zichzelf, zonder hun toestemming, om zo te zeggen, maar hij laat hen vrij om zijn genadige gave te weerstaan. Het is aan ons om te kiezen: God laat de keus aan ons: de liefde die Hij ons aanbiedt te aanvaarden of te verwerpen.

Toegang tot het koninkrijk der hemelen is niet automatisch. Wij zijn allen verlost door het lijden, de dood en de opstanding van Jezus. Jezus geeft ons de mogelijkheid van eeuwig leven met God, in Gods tegenwoordigheid. Hij wil ons verantwoordelijkheid geven voor ons eigen lot. De verlossing die God ons biedt moet door ons worden aanvaard en gekozen. En om dit begrip te verduidelijken, gebruikt Jezus een beeld dat overal in de Bijbel bekend is: het koninkrijk van God is als een feestzaal. Maar hij voegde er onmiddellijk aan toe: « Doe uw uiterste best om door de enge poort binnen te komen, want ik zeg u dat velen zullen proberen binnen te komen en er niet in zullen slagen.

We moeten onszelf dringend een aantal vragen stellen: Om de hemel te veroveren, wat is mijn strijd? Voor welke specifieke punten moet ik vechten in mijn situatie, met het bijzondere temperament dat ik heb, om de conditioneringen en beperkingen die op mijn leven wegen te overwinnen ? De oproep om binnen te komen is dringend: de tijd dringt, morgen is het te laat. Ja, morgen is het te laat, vandaag moet je het koninkrijk van God binnengaan! Ja, op een dag zal het te laat zijn voor jou en ook voor mij. Hoeveel tijd hebben we nog? We moeten elke dag leven alsof het de laatste is. Je komt niet zomaar in het paradijs, zonder het te beseffen, bij wijze van spreken. Je moet het willen. Je moet er voor vechten.

Je moet beslissen voor Jezus

Het is niet het behoren tot een groep, tot een ras, tot een familie, noch het beoefenen van een paar rituelen hier en daar of het van tijd tot tijd naar de mis gaan, dat ons een bedrieglijke zekerheid kan geven. Het is de inzet van onze hele persoon, al onze momenten, om Jezus te volgen. We moeten vooral niet oordelen over anderen! Wij weten twee dingen: God heeft alles gedaan voor de redding van alle mensen. Voor ons blijft het gewicht van onze vrijheid om het geschenk van God af te wijzen, en deze vrijheid is een strijd.

De deur is smal, zegt Jezus: « Niet wie Heer, Heer zegt, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is ». (Mt 7,21) Laten wij in ons gebed, wanneer wij deelnemen aan de Eucharistie, die zijn Lijden en Verrijzenis in herinnering brengt, Hem vragen ons te helpen opnieuw JA te zeggen !

Wat is de nauwe deur waardoor wij moeten gaan om gered te worden ? Als wij het Evangelie van Johannes lezen, vinden wij een interessant inzicht in het negentiende hoofdstuk, waar Jezus zegt: « Ik ben de poort, wie door mij binnenkomt, zal behouden worden ». Door de enge poort gaan betekent Jezus Christus aanvaarden en ermee instemmen te leven volgens de eisen van het Evangelie. Door de nauwe poort gaan betekent Jezus en zijn boodschap aanvaarden in het concrete van ons leven.

Het is elke dag dat we beslissen of we gered worden of niet. Jezus wil ons niet bang maken met zijn woorden in het Evangelie. Maar Jezus wil ons bewust maken van de ernst van de tijd die ons op deze aarde gegeven is. Want op een dag, zegt hij, zal de Heer opstaan en de deur sluiten.

Diaken Michel Houyoux.

Links naar andere christelijke websites

◊ My CMS : klik hier om het artikel te lesen → Eenentwintigste zondag door het jaar C

◊  Kernet in Herent : klik hier om het artikel te lesen →  Eenentwintigste zondag door het jaar (C)

Video De historische Jezus: Heeft Jezus echt bestaan ?

 Image de prévisualisation YouTube

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 

Salem alikoum |
Eazy Islam |
Josue |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | AEP Gresivaudan 4ieme 2007-08
| Une Paroisse virtuelle en F...
| VIENS ECOUTE ET VOIS