De eerste zondag van de Advent – Jaar A

Posté par diaconos le 27 novembre 2022

Darren Aronofsky veut mettre en scène l'Arche de Noé | CineChronicle

Wat er zal gebeuren in de dagen van de Zoon des mensen is vergelijkbaar met wat er gebeurde in de dagen van Noach. De mensen aten, dronken en trouwden tot de dag dat Noach in de ark ging. Toen kwam de vloed en ze stierven allemaal. Het zal ook zijn als de dagen van Lot: Zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden; maar op de dag dat Lot uit Sodom vertrok, regende God vuur en zwavel uit de hemel, waardoor zij allen gedood werden; zo zal het zijn op de dag dat de Zoon des mensen zal worden geopenbaard.

Te dien dage zal hij, die op zijn terras is, en zijn have in zijn huis heeft, niet afgaan om ze weg te nemen; noch zal hij, die op zijn akker is, zich omkeren. Denk aan de vrouw van Lot. Hij die zijn leven probeert te behouden, zal het verliezen. En hij die zijn leven verliest, zal het redden. Ik zeg u: In die nacht zullen twee mensen in één bed liggen; de één zal worden meegenomen, de ander achtergelaten. Twee vrouwen zullen samen graan malen; de een zal worden meegenomen, de ander achtergelaten. De discipelen vroegen hem: « Waar dan, Heer? Hij antwoordde: « Waar een lijk is, daar verzamelen zich de gieren. Wie zijn leven probeert te behouden, zal het verliezen. En wie het verliest, zal het redden. (Lc 17, 26-37)

Uit het evangelie van Jezus Christus volgens Mattheus

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: « Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn bij de komst van de Zoon des mensen. In die dagen, vóór de zondvloed, aten en dronken de mensen, namen vrouwen en echtgenoten, tot de dag dat Noach in de ark ging, en zij wisten het niet totdat de zondvloed kwam en hen allen verzwolg. Dan zullen er twee mannen op het veld zijn: de ene zal worden genomen, de andere achtergelaten. Twee vrouwen malen in de molen: de ene wordt meegenomen, de andere achtergelaten. Wees dus waakzaam, want je weet niet op welke dag je Heer zal komen. Begrijpt dit goed : als de heer des huizes had geweten wanneer de dief zou komen, zou hij de wacht hebben gehouden en niet hebben toegestaan dat de muur van zijn huis zou worden afgebroken. Wees dus klaar, jij ook: In een uur dat je er niet aan denkt, zal de Zoon des Mensen komen. (Mt 24, 37-44)

Het gedrag van het volk van Lot

De mensen van Lot kochten, verkochten, plantten en bouwden. Met dezelfde kortzichtigheid werd het hoogste streven van velen gereduceerd tot hun eigen tijdelijke, fysieke leven, en als gevolg daarvan waren al hun inspanningen gericht op het behoud, de bescherming en de verrijking van dat leven. Jezus wilde deze fragmentarische levensopvatting aan de kaak stellen, die de mens verminkt en hem tot teleurstelling brengt. Hij deed dit met een ernstige en scherpe zin die het geweten kan wakker schudden en de mensen ertoe kan brengen zich fundamentele vragen te stellen : « Wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen. En wie zijn leven verliest, zal het redden » (Lc 17, 33).

De heilige Augustinus, die over deze leer van Jezus nadacht, zei : « Wat kunnen wij dan zeggen ? «   Zullen allen die dit doen, dat wil zeggen, die trouwen, wijngaarden planten en bouwen, omkomen ? Niet zij, maar zij die deze dingen menen te doen, die deze dingen voor God stellen, die bereid zijn God terstond voor zulke dingen te beledigen. Wie verliest zijn leven omdat hij het wil behouden, zo niet hij die uitsluitend in het vlees leeft zonder de Geest te laten doorschijnen ; of nog meer hij die leeft met zichzelf voor ogen en de anderen geheel vergeet ?

Het is duidelijk dat het leven in het vlees noodzakelijkerwijs verloren moet gaan en dat het leven in de Geest, als het niet gedeeld wordt, verzwakt zal worden. Alle leven uit zichzelf streeft naar groei, uitbundigheid, frustratie en voortplanting. Als het daarentegen wordt ingesloten en bewaakt om het jaloers en exclusief te bezitten, verdort het, wordt onvruchtbaar en sterft. Daarom hebben alle heiligen, naar het voorbeeld van Jezus, die intens voor God en de mensen leefde, hun leven op velerlei wijzen ten dienste van God en hun medemensen gesteld.

Diaken Michel Houyoux

Links naar andere christelijke websites

◊ Catechese  : klik hier om het artikel te lesen → Eerste zondag van de advent (Jaar A)

◊ Dionysius Parochie : klik hier om het artikel te lesen → 1e zondag van de advent, jaar A 

♥ Vidéo Mariale Meibedevaart Lichtaart

 Image de prévisualisation YouTube

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 

Salem alikoum |
Eazy Islam |
Josue |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | AEP Gresivaudan 4ieme 2007-08
| Une Paroisse virtuelle en F...
| VIENS ECOUTE ET VOIS