Zesentwintigste zondag in de gewone tijd – Jaar A

Posté par diaconos le 28 septembre 2023

Een menigte volgt Jezus als hij het huis van Jaïrus verlaat

Uit het evangelie van Jezus Christus volgens Matteüs


In die tijd zei Jezus tegen de overpriesters en de oudsten van het volk : « Wat denken jullie ? Een man had twee zonen. Hij kwam bij de eerste zoon en zei tegen hem : ‘Zoon, ga vandaag in de wijngaard werken. Hij antwoordde : ‘Dat doe ik niet. Maar toen kreeg hij berouw en ging. Toen ging de vader naar de tweede zoon en sprak op dezelfde manier tot hem. Deze antwoordde : « Ja, Heer, » en ging niet. Wie van de twee deed de wil van de vader ? »

Zij antwoordden hem : « De eerste. » Jezus zei tot hen : « Amen, Ik verklaar u: tollenaars en prostituees gaan u voor in het koninkrijk van God. Want Johannes de Doper is tot u gekomen op de weg der gerechtigheid, en gij hebt zijn woord niet geloofd ; maar de tollenaars en de prostituees geloofden hem. Maar u, die dit gezien hebt, hebt zich later zelfs niet bekeerd en zijn woord geloofd. (Mt 21, 26-32)

 Ga vandaag in mijn wijngaard werken


Dit verhaal uit het evangelie van Matteüs gaat over een zoon die ja zegt en het niet doet, en een andere zoon die nee zegt en het wel doet. « Een man had twee zonen. Hij kwam bij de eerste zoon en zei tegen hem: ‘Zoon, ga vandaag in mijn wijngaard werken.  Hij antwoordde : « Ik wil niet. Maar toen kreeg hij berouw en ging » (Mt 21,29). Door ons dit zeer korte verhaal te vertellen, wil Jezus ons alleen iemand laten zien die zijn gedrag verandert, iemand die zich bekeert.


Dit is een heel belangrijke en troostende openbaring voor iedereen : wat ons verleden ook is, wat onze eerdere weigeringen ook zijn… verandering is altijd mogelijk. In onze wereld wordt een persoon definitief geclassificeerd op basis van zijn verleden ; als hij slecht is, krijgt hij geen kans om zijn leven een nieuwe wending te geven. God daarentegen gelooft in onze vrijheid ; hij gelooft dat we kunnen veranderen van slecht naar goed en van goed naar beter.


Jezus sluit nooit iemand op in zijn verleden. Jezus geeft iedereen een kans, zelfs de meest zondige. Hij bevriest ons niet ; hij biedt ons altijd de kans op een nieuw begin. Dank U Heer voor deze hoop die U in ons legt. « De vader vroeg de tweede zoon hetzelfde. Hij antwoordde: ‘Ja, Heer. En hij ging niet. » En Jezus stelt ons deze vraag : « Wie van de twee deed de wil van de Vader ? »

De eerste, dat is duidelijk ! We kunnen niet anders antwoorden. Het zijn onze daden die tellen, niet onze bedoelingen ! Maar laten we anderen niet veroordelen. Deze tweede zoon over wie Jezus spreekt is heel vaak zoals wij. Sommige mensen zeggen bijvoorbeeld dat ze gelovig zijn, maar geen kerkgangers. Een ander voorbeeld : we zeggen Ja tegen God en Nee door onze daden ! Dat is niet logisch.
Een derde voorbeeld : in ons gebed tot God zeggen we : « Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede… ». Komt ons gedrag overeen met deze mooie verklaringen ?

« Niet zij die zeggen: Heer, Heer… zullen het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar zij die de wil doen van mijn Vader die in de hemelen is » (Mt 7, 21). En Johannes, de discipel van wie Jezus hield, vertaalde : « Laten we niet liefhebben in woord of in tong, maar in daad en in waarheid » (Joh 3,18). Opnieuw worden we door Jezus’ tijdgenoten uitgedaagd: het is altijd God die van ons vraagt om met ons actieve geloof Ja tegen Hem te zeggen.


En dit Ja van ons geloof is vaak het begin van een bekering : « Ga vandaag in mijn wijngaard werken !  » Tot ieder van ons zegt God vanmorgen : « Ga werken in mijn wijngaard ! ». Tegelijkertijd zegt hij tegen ons : « Wees niet als de zoon die ja zei en vervolgens niets deed. Wees liever als degene die nee zei en aan het werk ging, berouw hebbend over het feit dat hij nee had gezegd. Maar wat nog beter is, is dat je ja tegen mij zegt en dat je je ja in praktijk brengt. We kunnen allemaal goede arbeiders worden in Gods wijngaard. God zal nooit zeggen : « Ik heb genoeg van je; ik geef je op; doe wat je wilt, ik wil je niet meer zien. » . (Mt 21, 28-32)


Diaken Michel Houyoux


Opmerkingen over dit artikel zijn van harte welkom. Schrijf ze in het vak onder het artikel.


Links naar andere christelijke websites


Dominicanen.be : klik hier om het artikel te lezen → 26e zondag door het jaar


Catholic for life : klik hier om het artikel te lezen → reflectie voor de 26e zondag door het jaar jaar A

 
Video Aflevering 9 → https://youtu.be/6kNCUzD6dd0?t=37

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 

Passion Templiers |
CITATIONS de Benoît XVI |
La pastorale Vauban |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | chrifsossi
| La Mosquée de Méru
| Une Paroisse virtuelle en F...