Dertigste zondag in de cyclus A

Posté par diaconos le 28 octobre 2023

Matteüs 22:37 - Bijbeltekst - DailyVerses.net


# Het Grote Gebod (of Eerste Gebod) is een dubbel gebod van Jezus Christus dat in drie verschillende vormen voorkomt in de Synoptische Evangeliën. Het Grote Gebod combineert twee geboden uit het Oude Testament : « Hoor, o Israël: Jahweh, onze God, is de enige Jahweh. Gij zult Jahweh, uw God, liefhebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. » . (Dt 6:4-5) en « Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf ». (Lev 19, 18).

De Catechismus van de Katholieke Kerk van 1992 herinnert ons eraan dat dit het eerste gebod is voor katholieken (§ 2196). Deze dubbele aansporing wordt ook weerspiegeld in het dubbele motto van de Soevereine Orde van Malta: Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum (Verdedig het Geloof en Help de Armen).

 Immanuel Kant verwijst naar dit Grote Gebod in Deel IV, Sectie 1 van zijn werk : De christelijke religie, als een natuurlijke religie, omvat alle plichten volgens een algemeen voorschrift dat zowel de interne als de externe morele relaties van personen betreft, d.w.z.: vervul je plicht vanuit geen ander motief dan de onmiddellijke liefde voor die plicht, d.w.z..

 God liefhebben, Hem liefhebben die alle plichten boven alles stelt; volgens een speciaal voorschrift dat betrekking heeft op de uiterlijke relaties met andere personen en een algemene plicht is, namelijk/ Heb iedereen lief als jezelf, dat wil zeggen, draag bij aan zijn welzijn vanuit onmiddellijke weldadigheid en niet vanuit eigenbelang ; deze voorschriften zijn geen morele voorschriften, maar voorschriften van heiligheid, waarnaar we moeten streven en in verband waarmee louter streven deugd wordt genoemd.

Het tweede deel van het Grote Gebod verwoordt beknopt de Gouden Regel van de ethiek van wederkerigheid.De Gouden Regel is een ethiek van wederkerigheid, waarvan het basisprincipe in bijna alle grote religies en culturen is vastgelegd : « Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden » of « Doe anderen niet aan wat je zelf niet zou willen ».Deze vorm van universele moraliteit is terug te vinden in de filosofische principes van het oude Egypte en het oude Griekenland, maar ook in de religies van het Oosten (hindoeïsme, boeddhisme, taoïsme, confucianisme, enz.), het Midden-Oosten en het Westen (jodendom, christendom, islam) en zelfs in het atheïstische humanisme.

De meest verbreide formulering van de Gulden Regel in het Westen is « Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf », een gebod uit de Torah of het Oude Testament, verwoord in Leviticus (Lev. 19, 18), dat in de tijd van Jezus van Nazareth door rabbi Hillel in Farizeese kringen werd ontwikkeld en dat Jezus (Mt. 22, 37-40) aanhaalt als de essentie van de zes geboden van de Decaloog over menselijke relaties (Ex. 20,12-17),

12-17).

Uit het Evangelie van Jezus Christus volgens Matteüs

 In die tijd kwamen de Farizeeën bijeen toen ze hoorden dat Jezus de Sadduceeën de mond had gesnoerd, en een van hen, een leraar in de wet, stelde Jezus een vraag om hem op de proef te stellen : Jezus antwoordde : « Leurrer, in de wet, wat is het grote gebod ? » Gij zult de Heer, uw God, liefhebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dat is het grote gebod, het eerste. En het tweede is vergelijkbaar: « Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. »

 Het geheel : « De Wet en de Profeten hangen af van deze twee geboden. » (Mt 22,34-40) Het Grootste Gebod Toen de Farizeeën hoorden dat Jezus de Sadduceeën het zwijgen had opgelegd, stuurden ze een van hen, een advocaat, om hem deze vraag te stellen : « Wat is het belangrijkste gebod van de Wet ? » (Mt 12, 17)  Jezus citeerde de twee grote geboden van liefde voor God en liefde voor de naaste en voegde eraan toe : « De hele Wet en de Profeten zijn in deze twee geboden vervat.
« 

De Farizeeën, zelf zegevierend afgewezen door Jezus, hoorden dat de Sadduceeën, die hem ook hadden aangevallen, het zwijgen was opgelegd, hun mond hadden gesloten en verward waren weggegaan. Ze kwamen weer bij elkaar en waren ongetwijfeld tevreden dat hun tegenstanders verward waren over een zaak die hen verdeelde: de opstanding en het bestaan van engelen. Dus vroegen ze een van hen om Jezus een vraag te stellen die minder gevoelig lag dan de vorige.

Ze ontwapenden niet, want de uitdrukking die Matteüs gebruikt impliceert volgens Holtzmann en Weiss een vijandige bedoeling: ze kwamen bijeen om samen te zweren, om zich tegen Jezus te verenigen. God liefhebben met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand, betekent Hem liefhebben met alle krachten van je morele wezen ; zodat alle vermogens van de ziel, de neigingen, de gedachten, de wil, de verlangens doordrongen zijn van en overheerst worden door deze liefde, die zo de enige drijfveer wordt van alle handelingen, van heel het leven.

 Jezus zegt niet hoe de zondige en egoïstische mens erin slaagt om op deze manier lief te hebben. Het is de taak van het Evangelie om ons dat te leren, in zijn geheel en volledig begrepen door het hart. Het zegt: Gij zult de Heer, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit liefdesgebod is het grootste en eerste, want het bevat de vervulling van alle andere en vormt de kern van het religieuze en morele leven. Dit is het grote en eerste gebod.

 Dit gebod lijkt in zijn essentie op het eerste, in zoverre dat ware naastenliefde slechts een toepassing van liefde op God is, een weerspiegeling van Gods liefde in ons, en ook omdat de uitoefening van dit gebod al onze plichten, al onze verplichtingen aan onze naaste, van u vervult. » Zelfzucht, de oorzaak van alle verdeeldheid en gewoontegetrouwe overtreding van dit gebod. Wie op deze manier zijn naaste liefheeft, verlangt zijn geluk als het zijne en draagt er naar vermogen aan bij alsof het zijn eigen geluk is.

Een tweede zin is vergelijkbaar: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. » Alles wat in de Wet en zelfs in de Profeten geschreven staat over de relatie van de mens met God en zijn naaste komt in zijn essentie overeen met deze twee geboden, die hun levende verwerkelijking zijn. Met deze woorden beantwoordde Jezus de vraag van de advocaat, die het niet anders dan volledig met hem eens kon zijn. Dit antwoord is ook zeer opmerkelijk omdat het laat zien dat al in het Oude Testament liefde de basis is van alle gehoorzaamheid.

Dit is het centrale verbindingspunt tussen de twee verbonden. Alleen door het evangelie is deze liefde vollediger geopenbaard door God en vollediger gerealiseerd in de harten van zijn kinderen.


Diaken Michel Houyoux

 Links naar andere christelijke pagina’s

Dominicains (Belgium) : Klik hier om het artikel te lezen → 30e zondag door het jaar

Katholieke Universiteit te Leuven : Klik hier om het artikel te lezen → Dubbelgebod van de liefde (Bijbelse achtergrond) – Thomas

Video mdftrasher : Klik hier om de video te bekijken → https://youtu.be/07Mq-rqHR9M

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 

Passion Templiers |
CITATIONS de Benoît XVI |
La pastorale Vauban |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | chrifsossi
| La Mosquée de Méru
| Une Paroisse virtuelle en F...