Tweede zondag van de advent in het jaar B

Posté par diaconos le 7 décembre 2023

Vertrouw op de HEER | Christelijke citaten, Christelijke spreuken, Spreuken

# Johannes de Doper, wiens geboortenaam Yohanan is, is een belangrijke figuur in het christendom en de islam. Historisch gezien is zijn bestaan gedocumenteerd door een passage in Flavius Josephus. Hij was een Joodse prediker ten tijde van Jezus van Nazareth. In het Evangelie van Johannes bevindt de bediening van de Doper zich aan de oevers van de Jordaan en in Betanië aan de andere kant van de Jordaan.

Jezus woonde een tijdlang in zijn gezelschap en rekruteerde daar zijn eerste apostelen. In de synoptische evangeliën wordt het begin van Jezus’ bediening gesynchroniseerd met de gevangenneming van Johannes. Het publiek van deze apocalyptische profeet bleef groeien en lokte zelfs de reactie van Herodes Antipas uit, die, toen hij zag hoe hij zijn volgelingen om zich heen verzamelde, vreesde dat hij een revolutie zou ontketenen.

In de synoptische evangeliën wordt de Doper gedood omdat hij kritiek had geuit op het huwelijk van Antipas met Herodias. In het christendom is Johannes de Doper de profeet die de komst van Jezus van Nazareth aankondigt. Hij doopte hem aan de oever van de Jordaan en liet enkele van zijn discipelen achter om hem te vergezellen. In de Synoptici wordt hij afgeschilderd als de voorloper van de Messias, die veel kenmerken gemeen heeft met de profeet Elia. Zijn gedenkdag is 24 juni, waarop zijn geboorte wordt herdacht, en 29 augustus, waarop zijn onthoofding wordt herdacht.


Uit het Evangelie van Jezus Christus volgens Marcus

Het begin van het Evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Zo staat het geschreven in de profeet Jesaja : « Zie, Ik zend mijn boodschapper voor u uit om de weg te openen. Het is de stem van iemand die roept in de woestijn: Bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht. » Toen verscheen Johannes de Doper in de woestijn. Hij verkondigde een doopsel van bekering tot vergeving van zonden.

Heel Judea, alle inwoners van Jeruzalem, kwamen naar hem toe en lieten zich door hem dopen in de Jordaan en beleden openlijk hun zonden.  Johannes was gekleed in kamelenhaar en had een leren gordel om zijn middel ; hij voedde zich met sprinkhanen en wilde honing. Hij verkondigde : « Zie, achter mij staat hij die machtiger is dan ik ; ik ben niet waardig mij te verwaardigen de riem van zijn sandalen los te maken; ik heb u gedoopt met water ; hij zal u dopen met de Heilige Geest. »

 Bereid de weg van de Heer Christus zal komen als de Heer van kracht en de Herder van zachtmoedigheid : « Zie, de Heer God, hij komt met kracht. Als een herder leidt hij zijn kudde, zijn arm verzamelt de lammeren, hij draagt ze naar zijn hart ».

 Ongetwijfeld laat hij ons nog steeds wachten : « De Heer is niet traag met het vervullen van zijn belofte ; hij is geduldig met jullie, want hij laat niet toe dat sommigen afdwalen, maar wil dat allen de tijd krijgen om zich te bekeren ». Het belangrijkste was om de weg voor te bereiden door hun leven te veranderen. In de woestijn riep een stem : « Bereid de weg voor de Heer, maak zijn paden recht. » De Heer komt, wij moeten een weg voor hem bereiden.

 Dit beeld van de weg vinden we overal in de Bijbel terug. Paden en wegen zijn een onmisbare schakel tussen volkeren en beschavingen: ze stellen mensen in staat om van de ene plaats naar de andere te komen en elkaar te ontmoeten. De woestijn die getransformeerd moet worden is die van het sociale en religieuze onbehagen van mensen, het is die van eenzaamheid, ook die van het gebrek aan respect voor de menselijke waardigheid. In de woestijn verkondigde Johannes de Doper een doopsel van bekering tot vergeving van zonden; hij spaarde zijn toehoorders niet. (Mc 1, 1-8)

 Maak de paden van de Heer recht

 Heb jij hetzelfde gedaan ? Doe nu het tegenovergestelde. Stop met het kwade dat je hebt gedaan. Het goede dat je niet hebt gedaan, begin het te doen. Bewerk ! Verander ! Vlak voor Kerstmis worden we uitgenodigd om het sacrament van verzoening te ontvangen voor de vergeving van onze zonden. Laten we ons vanaf nu voorbereiden om deze benadering serieus, volwassen en verantwoordelijk te nemen. 

En laten we, net als de menigte die naar de Jordaan kwam, beginnen met het belijden van onze zonden : «Heer, open mijn ogen !»

De komst van Jezus moet voor iedereen worden voorbereid. Laten we beginnen met alles wat in strijd is met God uit ons leven te schrappen, laten we leren om anderen niet te veroordelen, zelfs als ze slechte daden hebben begaan. Door hen af te wijzen, wijzen we Gods liefde voor hen af. Soms veroordelen en beschuldigen we in naam van de waarheid. Deze aanpak is vaak hypocriet en biedt geen uitweg, vooral niet voor de slachtoffers.

 Laten we dit proberen te begrijpen : Elke zondaar is een persoon die God wil redden ! Ware bekering moet hand in hand gaan met het getuigenis van ons leven. Johannes de Doper heeft de komst van de Heer aangekondigd en voorbereid. Net als hij moeten ook wij onze handen uit de mouwen steken om een rechtvaardiger en broederlijker wereld op te bouwen. Maar als geloofsgetuigen mogen we nooit de woorden van het evangelie vergeten : « Hij die na ons komt, die wij verkondigen, is machtiger dan wij. »

Deze voorbereiding op Kerstmis stuurt ons terug naar anderen. Het is een oproep om in onze gezinnen te getuigen van ons geloof. We geven deze viering een religieuze dimensie. Het kerstfeest dat we als gezin beleven kan alleen echt slagen als we het van tevoren voorbereiden. Niemand wacht tot het laatste moment met het versturen van uitnodigingen en het voorbereiden van cadeautjes. Wat als we minstens zoveel energie zouden steken in de voorbereiding op de komst van Jezus ?

Diaken Michel Houyoux


Links naar andere christelijke sites op het internet


Kinderwoorddienst: klik hier om het artikel te lezen → 2e zondag van de Advent jaar B 2023

◊ † Pater Jan Hendriks : Klik hier om het artikel te lezen → 2e Zondag van de Advent jaar B – Moed gevraagd!

Video Pater Emilio Plattihttps://youtu.be/0SSsBVgxA7k

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 

Passion Templiers |
CITATIONS de Benoît XVI |
La pastorale Vauban |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | chrifsossi
| La Mosquée de Méru
| Une Paroisse virtuelle en F...