• Accueil
  • > Archives pour le Mercredi 31 janvier 2024

Vijfde zondag in de gewone tijd – Even Jaar

Posté par diaconos le 31 janvier 2024

Jésus guérit la belle-mère de Pierre (évangile de Marc 1,29) - Dreuz.info

Jezus geneest de schoonmoeder van Petrus

 Uit het evangelie van Jezus Christus volgens Marcus


Toen Jezus en zijn leerlingen de synagoge in Kafarnaüm hadden verlaten, gingen ze met Jakobus en Johannes naar het huis van Simon en Andreas. Simons schoonmoeder lag met koorts in bed. Onmiddellijk vertelden ze Jezus over haar. Jezus kwam, nam haar bij de hand en hielp haar overeind. De koorts verliet haar en ze diende hen. Toen het avond werd, na zonsondergang, werden allen die ziek of door demonen bezeten waren bij Hem gebracht. De hele stad stroomde naar de deur. Hij genas veel mensen van allerlei ziekten en verdreef veel demonen; hij belette de demonen te spreken, omdat ze wisten wie hij was. De volgende dag stond Jezus ruim voor zonsopgang op. Hij ging naar een verlaten plek en bad daar. Simon en degenen die bij hem waren gingen hem zoeken. Ze vonden hem en zeiden tegen hem : « Iedereen zoekt je. »

Jezus zei tegen hen : « Laten we ergens anders heen gaan, naar de naburige dorpen, zodat ik ook daar het evangelie kan verkondigen ; Want daarom ben ik uitgegaan. » En hij trok door heel Galilea, verkondigde het evangelie in hun synagogen en dreef demonen uit. (Mc 1, 29-39)

Jezus geneest de schoonmoeder van Petrus


Het koninkrijk van God verwijst naar de manier waarop God wil dat de dingen nu gedaan worden. In de verzen voorafgaand aan deze tekst uit het evangelie van Lucas beschrijft Jezus het koninkrijk van God: Jezus kwam om het goede nieuws aan de armen te verkondigen, om de gebrokenen van hart te genezen, om bevrijding te prediken aan hen die gevangen worden gehouden door zonde of ziekte, om blinden het zicht te geven en om hen die onderdrukt worden door wonden uit het verleden te bevrijden. 
Hij kwam om een jaar van vergeving en herstel aan te kondigen voor iedereen die in hem zou geloven en zijn boodschap zou ontvangen. Jezus kwam om Gods wil, Zijn wegen en de methode waarop Hij handelt « Ik moet het koninkrijk van God verkondigen », bedoelde hij dat het koninkrijk van God het koninkrijk van Satan zou vervangen voor degenen die hem ontvingen.

Als je Jezus Christ te verkondigen. Toen Jezus zei :us als je Verlosser hebt ontvangen en Hem de Heer van je leven hebt gemaakt, dan moet je zijn voorbeeld en zijn principes volgen. En elke dag naar zijn woord en geboden handelen. Dit betekent dat je tijd moet besteden aan het lezen van en mediteren over Gods woord, tot het punt waarop je ermee doordrenkt en erdoor geleid bent. Zo leer je hoe zijn koninkrijk werkt. Door dit te doen, neem je eraan deel en laat je zijn koninkrijk komen. Als je Jezus nog niet kent, staat de deur wijd open. Hij zal nooit iemand afwijzen die tot Hem komt (Johannes 6, 37)

Het koninkrijk van God is gerechtigheid, vrede en vreugde door de Heilige Geest. Wie Christus op deze manier dient, is God welgevallig en goedgekeurd door de mensen (Rom 14, 17-18)  Neem vandaag de tijd om na te denken over hoe jij te werk gaat om te zien of je volgens de methode van Jezus werkt. Vanuit onze onverschilligheid wordt de pijn van anderen soms onze eigen pijn, tot het punt waarop we ons afvragen hoe we die kunnen verzachten door menselijker te worden. Vanmorgen bereikt het Woord ons waar we zijn, maar vooral waar we zijn. Misschien word je geconfronteerd met angst, geboren uit deze lichamelijke of psychische koortsen, waardoor er een soort grens ontstaat tussen een ervoor en een erna; angst krijgt dan vorm in je leven. Laten we eens kijken naar de moeder van Simon; ze was genezen en begon meteen te dienen.

Het idee van dienstbaarheid is een echte kans om onze kwalen te genezen en anders tegen de dingen aan te kijken. Als we de Schrift lezen, wordt het duidelijk dat het evangelie niet alleen bestaat uit een persoonlijke relatie met God. Evenmin mag ons antwoord van liefde worden opgevat als een simpele optelsom van kleine persoonlijke gebaren ten gunste van een individu in nood, die een soort liefdadigheid à la carte zouden kunnen vormen, een reeks handelingen die alleen bedoeld zijn om ons geweten te sussen. Het voorstel is het Koninkrijk van God (Lc 4,43). Het gaat over het liefhebben van God die in de wereld regeert. In de mate dat hij erin slaagt onder ons te heersen, zal het sociale leven een plaats zijn van broederschap, gerechtigheid, vrede en waardigheid voor iedereen.

Dus zowel de verkondiging als de christelijke ervaring hebben vaak sociale gevolgen. Laten we zijn Koninkrijk zoeken: « Zoek eerst zijn Koninkrijk en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u worden toegevoegd » (Mt 6,33). Jezus’ plan is om het Koninkrijk van zijn Vader te vestigen; hij vraagt zijn leerlingen: « Verkondig dat het Koninkrijk der hemelen nabij is » (Mt 10,7).


Interessante sites om te bekijken op het internet

◊ Stichting Opwekking – Topic : klik hier om het artikel te lezen → – https://youtu.be/zwrPxYjue2o

◊ Het licht des Levens : klik hier om het artikel te lezen→ De genezing van de schoonmoeder van Petrus

Video Psie Francxiscuscentrum : klik hier → https://youtu.be/Gfy7sp2Bo84

Publié dans Bible, Catéchèse, évangiles, L'Église, Nouveau Testament, Page jeunesse, Paroisses, Religion, Temps ordinaire | Pas de Commentaire »

Vendredi de la quatrième semaine du Temps Ordinaire – Année paire

Posté par diaconos le 31 janvier 2024

Santo de hoy - La presentación del Señor (fiesta) - 02/02 - Sacerdotes ...

# La Présentation de Jésus au Temple est un événement de la vie de Jésus tel que relaté dans l’Évangile selon Luc. Accomplissant une prescription de la loi juive — « Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur » (Ex 13, 2,11-13), les parents de l’enfant Jésus le présentèrent et l’offrirent au Temple de Jérusalem. Il y est reçu par le vieillard Siméon. La fête chrétienne qui y est associée est célébrée le deux février dans le calendrier grégorien. Dans les Églises d’Orient, elle est aussi célébrée le 2 février du calendrier julien, qui équivaut au 14 février du calendrier grégorien.

Le 2 février fut longtemps une date importante pour les paysans, ce qui est commémoré par un grand nombre de proverbes. Cette date est traditionnellement celle de la Chandeleur, originairement une fête païenne célébrant la lumière, remplacée par la fête chrétienne.

Cette fête est également un thème de l’iconographie religieuse, aussi bien en peinture qu’en enluminures, sculpture, vitraux, tapisseries, etc. Elle s’inspire d’une scène décrite par l’Évangile selon Luc II, 22-39 où le fils de la Vierge Marie est annoncé par Siméon comme le Maître et la lumière qui portera la révélation aux païens, c’est-à-dire aux non juifs.

De l’Évangile de Jésus Christ selon Luc

Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la Loi : Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Ils venaient aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur : un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon. C’était un homme juste et religieux, qui attendait la Consolation d’Israël, et l’Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l’Esprit Saint l’annonce qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l’action de l’Esprit, Siméon vint au Temple.

Au moment où les parents présentaient l’enfant Jésus pour se conformer au rite de la Loi qui le concernait, Siméon reçut l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant : «Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples : lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël.» Le père et la mère de l’enfant s’étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : «Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël.

Il sera un signe de contradiction – et toi, ton âme sera traversée d’un glaive : ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d’un grand nombre.» Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d’Aser. Elle était très avancée en âge ; après sept ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l’âge de 84 ans. Elle ne s’éloignait pas du Temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l’enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu’ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth.

Le père et la mère de l’enfant s’étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction – et toi, ton âme sera traversée d’un glaive : ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d’un grand nombre.» Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d’Aser. Elle était très avancée en âge ; après sept ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l’âge de 84 ans.

Elle ne s’éloignait pas du Temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l’enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu’ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L’enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. (Lc 2, 22-40)

Offrande de deux tourterelles au Temple

Toute la famille dut se rendre à Jérusalem pour une double cérémonie religieuse. Joseph n’avait pas à se purifier. La loi de Moïse prescrivait qu’après sept jours de souillure légale et trente-trois jours passés dans la retraite, la mère israélite devait offrir pour sa purification un sacrifice : une paire de tourterelles ou deux jeunes pigeons. Tout premier-né appartenait à l’Éternel et devait être exclusivement consacré à son service ; mais la tribu de Lévi ayant été choisie pour ce service, il fallut que tous les premiers-nés des autres tribus fussent rachetés à prix d’argent, afin que le droit divin fût constaté, et que le futur chef de famille se souvînt toujours de ses obligations.

La mère devait offrir un agneau en holocauste et un jeune pigeon ou une tourterelle pour le péché ; mais, si ses moyens ne le lui permettaient pas, elle pouvait remplacer ce sacrifice par celui de deux tourterelles ou de deux jeunes pigeons : «Quand les jours de sa purification seront achevés – qu’il s’agisse d’un garçon ou d’une fille – elle apportera à l’entrée de la tente de la Rencontre un agneau dans sa première année pour l’holocauste, et un pigeonneau ou une tourterelle pour le sacrifice pour le péché, et elle les remettra au prêtre. Celui-ci les présentera à l’Éternel, accomplira pour elle le rite d’expiation et elle sera rituellement purifiée de sa perte de sang. Telle fut la règle concernant la femme qui donna naissance à un garçon ou à une fille. Si elle n’a pas de quoi offrir un agneau, elle prendra deux tourterelles ou deux pigeonneaux, l’un pour l’holocauste et l’autre pour le sacrifice pour le péché ; le prêtre accomplira pour elle le rite d’expiation et elle sera purifiée.» (Lv 12, 6-8)

Luc ne mentionna ici que ce dernier sacrifice, celui des pauvres, parce que ce fut celui de Marie. Alors déjà s’accomplit une parole profonde de saint Paul : «Ce n’est pas un ordre que je donne, mais je parle de l’empressement des autres pour vérifier l’authenticité de votre charité. Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus Christ : lui qui est riche, il s’est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté.’ (2 Co, 8-9) Siméon est inconnu dans l’histoire. Il fut juste et pieux ; il attendait la venue du Sauveur, ici désignée par ce terme : la consolation d’Israël.

 Les exemples de Siméon, d’Anne, de Zacharie, de Joseph d’Arimathée, et d’autres encore, révèlent qu’il y eut d’humbles Israélites qui furent prêts à recevoir Jésus sous quelque apparence qu’il plairait à Dieu de le leur manifester. Le sacerdoce officiel n’accueillit pas Jésus qui, pour la première fois, entra dans son temple : «Voici que j’envoie mon messager pour qu’il prépare le chemin devant moi ; et soudain viendra dans son Temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l’Alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l’univers.» (Ma 3, 1)

Un sacerdoce libre s’était formé pour le suppléer ; il est représenté par Siméon et Anne. La source de la vie religieuse de Siméon fut clairement indiquée : l’Esprit Saint était sur lui. Il vint dans le temple éclairé et conduit par l’Esprit, et c’est par cet Esprit qu’il reconnut aussitôt son Sauveur dans le petit enfant. Par l’Esprit qui fut en lui, Siméon devint prophète ; il ne parla plus de lui, sa pensée s’éleva jusqu’à ce salut que Dieu  prépara pour tous les peuples, et que tous verront. Cette préparation eut lieu durant des siècles par toutes les révélations de l’ancienne alliance.

Ce grand salut destiné à tous se répartit en deux courants divers. D’une part, il est lumière pour éclairer les nations païennes, pour la révélation des nations qui, pour la révélation qui leur est destinée, à elles, sont plongées dans les ténèbres les plus profondes ; d’autre part, il est la gloire du peuple d’Israël qui, tout en ayant part à ce salut, aura l’immortel honneur de l’avoir donné au monde. Ces vues lumineuses sur l’universalité du salut ne s’expliquent en Siméon que par l’action de l’Esprit qui fut sur lui, et par la connaissance qu’il eut des prophéties ; car même les apôtres ne les comprirent que par une révélation particulière, et plusieurs Juifs, après leur conversion au christianisme, y trouvèrent un sujet de scandale : «Lorsque Pierre fut de retour à Jérusalem, ceux qui étaient juifs d’origine le prirent à partie, en disant : «Tu es entré chez des hommes qui ne sont pas circoncis, et tu as mangé avec eux !» (Ac 11, 2-3)

La croix, couronnement de l’œuvre du Messie, manifeste dans toute sa profondeur l’opposition des hommes et mettra au jour leurs dispositions secrètes, en les contraignant à se prononcer pour ou contre Jésus : «Nous, nous prêchons Christ crucifié; scandale pour les Juifs et folie pour les païens» (1 Co , 23) Le mot de prophétesse indique que, comme Siméon, Anne avait reçu l’esprit de prophétie, par lequel elle aussi reconnut dans le petit enfant le Sauveur promis, et en glorifia Dieu.

Luc rappela encore à sa louange qu’après un temps assez court de mariage, elle vécut jusqu’à l’âge de quatre-vingt-quatre ans dans un long veuvage, ce qui fut considéré comme très honorable chez les Juifs. Elle assista à des services religieux qui eurent lieu le soir et le matin avant le lever du jour, ou qu’elle passa une partie de ses nuits en prières. Luc passa sous silence divers faits rapportés par Matthieu : la visite des mages, la fuite en Égypte, le meurtre des petits enfants de Bethléem, soit que ces faits ne rentrassent pas dans son plan, soit qu’il les ignora. Il est nécessaire d’admettre, dit M. Godet, que les deux évangélistes ont écrit chacun sans connaître le livre de l’autre.

La critique négative se pressa de déclarer les deux récits inconciliables. Elle oublia que, pendant les quarante jours qui s’écoulèrent entre la naissance de Jésus et sa présentation dans le temple, bien des événements s’accomplirent à Bethléem. Elle oublia que le retour de la sainte famille à Nazareth n’eut pas lieu après la présentation au temple. Le voyage en Égypte suivit celle-ci, et l’établissement de la famille à Nazareth ne se fit qu’après son retour d’Égypte : «Joseph se leva, prit l’enfant et sa mère, et il entra dans le pays d’Israël, et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, pour que soit accomplie la parole dite par les prophètes : Il sera appelé Nazaréen. » (Mt 2, 23)

Les faits rapportés s’enchaînèrent naturellement et les deux récits se complétèrent. La sagesse, comprenant la connaissance de Dieu et celle des hommes, dans son application pratique à la vie, fut le trait saillant du caractère de Jésus enfant. Jésus passa par toutes les phases d’un développement normal, le seul qui se soit accompli sur la terre, le seul qui ait été exempt de toutes les atteintes délétères du mal et se soit poursuivi d’une manière harmonique par une communion constante avec Dieu.

Diacre Michel Houyoux

Complément

◊ Diacre Michel Houyoux : cliquez ici pour lire l’article → Elle parlait de l’enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem

Liens avec d’autres sites web chrétiens

◊ Diocèse de Reims et des Ardennes : cliquez ici pour lire l’article →Présentation du Seigneur au Temple – 2 février

◊ Marie de Nazareth : cliquez ici pour lire l’article →Pauvreté, obéissance, et offrande –Présentation de Jésus

Frère Olivier Thomas : cliquez ici pour regarder la vidéo → https://youtu.be/p6U6zFx_pAM

Publié dans Bible, Catéchèse, Dieu, Enseignement, évangiles, L'Église, Nouveau Testament, Page jeunesse, Paroisses, Religion, Temps ordinaire | Pas de Commentaire »

 

Passion Templiers |
CITATIONS de Benoît XVI |
La pastorale Vauban |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | chrifsossi
| La Mosquée de Méru
| Une Paroisse virtuelle en F...