• Accueil
  • > Bible
  • > Vijfde zondag in de gewone tijd – Even Jaar

Vijfde zondag in de gewone tijd – Even Jaar

Posté par diaconos le 31 janvier 2024

Jésus guérit la belle-mère de Pierre (évangile de Marc 1,29) - Dreuz.info

Jezus geneest de schoonmoeder van Petrus

 Uit het evangelie van Jezus Christus volgens Marcus


Toen Jezus en zijn leerlingen de synagoge in Kafarnaüm hadden verlaten, gingen ze met Jakobus en Johannes naar het huis van Simon en Andreas. Simons schoonmoeder lag met koorts in bed. Onmiddellijk vertelden ze Jezus over haar. Jezus kwam, nam haar bij de hand en hielp haar overeind. De koorts verliet haar en ze diende hen. Toen het avond werd, na zonsondergang, werden allen die ziek of door demonen bezeten waren bij Hem gebracht. De hele stad stroomde naar de deur. Hij genas veel mensen van allerlei ziekten en verdreef veel demonen; hij belette de demonen te spreken, omdat ze wisten wie hij was. De volgende dag stond Jezus ruim voor zonsopgang op. Hij ging naar een verlaten plek en bad daar. Simon en degenen die bij hem waren gingen hem zoeken. Ze vonden hem en zeiden tegen hem : « Iedereen zoekt je. »

Jezus zei tegen hen : « Laten we ergens anders heen gaan, naar de naburige dorpen, zodat ik ook daar het evangelie kan verkondigen ; Want daarom ben ik uitgegaan. » En hij trok door heel Galilea, verkondigde het evangelie in hun synagogen en dreef demonen uit. (Mc 1, 29-39)

Jezus geneest de schoonmoeder van Petrus


Het koninkrijk van God verwijst naar de manier waarop God wil dat de dingen nu gedaan worden. In de verzen voorafgaand aan deze tekst uit het evangelie van Lucas beschrijft Jezus het koninkrijk van God: Jezus kwam om het goede nieuws aan de armen te verkondigen, om de gebrokenen van hart te genezen, om bevrijding te prediken aan hen die gevangen worden gehouden door zonde of ziekte, om blinden het zicht te geven en om hen die onderdrukt worden door wonden uit het verleden te bevrijden. 
Hij kwam om een jaar van vergeving en herstel aan te kondigen voor iedereen die in hem zou geloven en zijn boodschap zou ontvangen. Jezus kwam om Gods wil, Zijn wegen en de methode waarop Hij handelt « Ik moet het koninkrijk van God verkondigen », bedoelde hij dat het koninkrijk van God het koninkrijk van Satan zou vervangen voor degenen die hem ontvingen.

Als je Jezus Christ te verkondigen. Toen Jezus zei :us als je Verlosser hebt ontvangen en Hem de Heer van je leven hebt gemaakt, dan moet je zijn voorbeeld en zijn principes volgen. En elke dag naar zijn woord en geboden handelen. Dit betekent dat je tijd moet besteden aan het lezen van en mediteren over Gods woord, tot het punt waarop je ermee doordrenkt en erdoor geleid bent. Zo leer je hoe zijn koninkrijk werkt. Door dit te doen, neem je eraan deel en laat je zijn koninkrijk komen. Als je Jezus nog niet kent, staat de deur wijd open. Hij zal nooit iemand afwijzen die tot Hem komt (Johannes 6, 37)

Het koninkrijk van God is gerechtigheid, vrede en vreugde door de Heilige Geest. Wie Christus op deze manier dient, is God welgevallig en goedgekeurd door de mensen (Rom 14, 17-18)  Neem vandaag de tijd om na te denken over hoe jij te werk gaat om te zien of je volgens de methode van Jezus werkt. Vanuit onze onverschilligheid wordt de pijn van anderen soms onze eigen pijn, tot het punt waarop we ons afvragen hoe we die kunnen verzachten door menselijker te worden. Vanmorgen bereikt het Woord ons waar we zijn, maar vooral waar we zijn. Misschien word je geconfronteerd met angst, geboren uit deze lichamelijke of psychische koortsen, waardoor er een soort grens ontstaat tussen een ervoor en een erna; angst krijgt dan vorm in je leven. Laten we eens kijken naar de moeder van Simon; ze was genezen en begon meteen te dienen.

Het idee van dienstbaarheid is een echte kans om onze kwalen te genezen en anders tegen de dingen aan te kijken. Als we de Schrift lezen, wordt het duidelijk dat het evangelie niet alleen bestaat uit een persoonlijke relatie met God. Evenmin mag ons antwoord van liefde worden opgevat als een simpele optelsom van kleine persoonlijke gebaren ten gunste van een individu in nood, die een soort liefdadigheid à la carte zouden kunnen vormen, een reeks handelingen die alleen bedoeld zijn om ons geweten te sussen. Het voorstel is het Koninkrijk van God (Lc 4,43). Het gaat over het liefhebben van God die in de wereld regeert. In de mate dat hij erin slaagt onder ons te heersen, zal het sociale leven een plaats zijn van broederschap, gerechtigheid, vrede en waardigheid voor iedereen.

Dus zowel de verkondiging als de christelijke ervaring hebben vaak sociale gevolgen. Laten we zijn Koninkrijk zoeken: « Zoek eerst zijn Koninkrijk en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u worden toegevoegd » (Mt 6,33). Jezus’ plan is om het Koninkrijk van zijn Vader te vestigen; hij vraagt zijn leerlingen: « Verkondig dat het Koninkrijk der hemelen nabij is » (Mt 10,7).


Interessante sites om te bekijken op het internet

◊ Stichting Opwekking – Topic : klik hier om het artikel te lezen → – https://youtu.be/zwrPxYjue2o

◊ Het licht des Levens : klik hier om het artikel te lezen→ De genezing van de schoonmoeder van Petrus

Video Psie Francxiscuscentrum : klik hier → https://youtu.be/Gfy7sp2Bo84

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 

Passion Templiers |
CITATIONS de Benoît XVI |
La pastorale Vauban |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | chrifsossi
| La Mosquée de Méru
| Une Paroisse virtuelle en F...