• Accueil
  • > Bible
  • > Tweede zondag in de veertigdagentijd – Even Jaar

Tweede zondag in de veertigdagentijd – Even Jaar

Posté par diaconos le 23 février 2024

Homélie du deuxième dimanche de Carême: la Transfiguration - Christus Vivit


# De Gedaanteverandering is een episode uit het leven van Jezus Christus die wordt verteld in het Nieuwe Testament. Het gaat om de lichamelijke verschijning van Jezus gedurende enkele ogenblikken van zijn aardse leven om zijn goddelijke natuur aan drie discipelen te openbaren. Van deze lichamelijke verschijning, die als wonderbaarlijk wordt beschouwd, wordt verslag gedaan in de drie synoptische evangeliën: (Mt 17:1-9, Mc 9:2-9, Lc 9:28-36). 
Volgens het Christendom is het een voorafspiegeling van de lichamelijke staat die aan gelovigen wordt aangekondigd voor hun eigen wederopstanding. De traditionele plaats van de Transfiguratie is de berg Tabor, vlakbij het Meer van Tiberias. Sommige exegeten plaatsen de gebeurtenis op de berg Hermon, omdat de evangelie-episoden die de Transfiguratie omlijsten zich in deze regio afspelen.

Voor de Maronieten vond de Gedaanteverandering plaats in de regio van Bcharré, op de Libanonberg. Voor de katholieke kerk was het onmiddellijke doel van de Gedaanteverandering om de harten van de discipelen voor te bereiden op het overwinnen van het schandaal van het kruis. De Gedaanteverandering is ook een verkondiging van de « wonderbaarlijke adoptie » die alle gelovigen tot kinderen van God zal maken. Ook de Orthodoxe Kerk viert de Gedaanteverandering. In de kerk van Ethiopië wordt het feest Buhe genoemd.

# De plaats van de Gedaanteverandering is de berg Tabor, vlakbij het Meer van Tiberias. Deze berg werd in de Byzantijnse tijd gekozen vanwege de nabijheid van Nazareth en het Meer van Tiberias. Sommige exegeten plaatsen de gebeurtenis op de berg Hermon, omdat de evangelie-episoden die de Transfiguratie omlijsten zich in deze regio afspelen. Voor de Maronieten vond de Gedaanteverandering plaats in de regio van Bcharré, op de Libanonberg. De berg van de Gedaanteverandering verwijst naar de berg Horeb en de berg Sinaï, twee symbolische plaatsen in het Oude Testament, vanwege de aanwezigheid van Mozes en Elia naast Christus, wiens missies daarmee verbonden zijn.

De wolk waaruit de stem van de Vader komt, echoot de wolk die de Hebreeën omhulde tijdens de Exodus en hun doortocht door de woestijn. Volgens sommige waarnemers verwijst het voorstel van Petrus om drie tenten op te zetten ook naar de tent van samenkomst in het Oude Testament. Deze transfiguratie is ook een aankondiging van de « wonderbaarlijke adoptie » die alle gelovigen tot zonen van God zal maken. Zijn transfiguratie is geen anticipatie op de opstanding – waarin zijn lichaam tot God zal worden getransformeerd – maar integendeel de aanwezigheid van de Drie-enige God en van de hele heilsgeschiedenis in zijn voorbestemde lichaam aan het kruis. »


Uit het Evangelie van Jezus Christus volgens Marcus

In die tijd nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes mee en leidde hen alleen een hoge berg op. En hij werd voor hun ogen getransfigureerd. Zijn kleren werden stralend, van zo’n witheid die niemand op aarde kan verkrijgen. Elia verscheen aan hen met Mozes, en zij spraken beiden met Jezus. Toen sprak Petrus op en zei tegen Jezus : « Rabbi, het is goed dat we hier zijn ! Laten we drie tenten opzetten : één voor jou, één voor Mozes en één voor Elia. » Petrus wist niet wat hij moest zeggen, zo groot was hun angst. Een wolk kwam en overschaduwde hen, en uit de wolk zei een stem: « Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar hem! Plotseling keken ze om zich heen en zagen alleen Jezus met hen.

Ze kwamen van de berg af en Jezus gebood hen niemand te vertellen wat ze gezien hadden totdat de Mensenzoon was opgestaan uit de dood. En zij hielden vast aan dit woord, terwijl ze zich onderling afvroegen wat er bedoeld werd met « opstaan uit de dood ». (Mc 9, 2-10)

Het licht van Christus

Als iemand naar ons glimlacht, verandert zijn gezicht. Het is prachtig om te zien ! Hoe kunnen we er niet van houden om anderen te laten glimlachen ? Er ontstaat een gevoel van medeplichtigheid, een vrije en ware gemeenschap die ons een glimp van geluk geeft. Jezus werd getransfigureerd en de discipelen, Petrus, Jakobus en Johannes zagen Jezus : zijn innerlijke licht, zijn oneindige liefde, hield nooit op uit zijn hart te stromen. Zijn lichaam straalde ervan. Jezus, op de berg, werd niet van buitenaf verlicht door een licht; hij was het, in zijn lichaam, die het Licht was.

Wat was dit licht? Het was het mysterie van Jezus zelf. Elia en Mozes verschenen in het licht. Waren zij daar om de apostelen de persoon en het werk van Jezus te bevestigen ? Het buitengewone licht van Christus en de aanwezigheid van de grootste figuren uit de geschiedenis van Israël gaven de discipelen een enorme vreugde. We kunnen de uitroep van Petrus begrijpen : « Rabbi, het is goed dat we hier zijn ». Ze wilden drie tenten bouwen en waren dolblij dat Gods plan werkelijkheid werd. (Mc 9, 5) De gedaanteverandering van de Heer maakt deel uit van het Goede Nieuws.

Wanneer liefde regeert, transformeert het mensen. Liefde die van God komt is vervullend en stimulerend. Aan de andere kant, zonder liefde of overspoeld door passie, worden mensen snel overheerst door jaloezie, hebzucht en chronische ontevredenheid. Passie verhardt, verblindt en vertroebelt de blik. Een blik die kwetsend en vernederend wordt, een blik die vernietigt ! Marc noteerde : « Dat hij niet wist wat hij moest zeggen, zo groot was hun schrik ». Geluk of angst ? Geconfronteerd met het mysterie van God zijn er deze twee gevoelens. De vreugde van het begrijpen, de vreugde van het ontdekken, de vreugde van het ontvangen wat de kern is van het mysterie van God.

Maar angst blijft. Petrus begreep niet veel van dit buitengewone moment; hij was een getuige die niets verzon. Later schreef hij : « Dit zijn geen verzonnen fabels… we zagen hem in al zijn pracht toen we hem zagen op de heilige berg… we hoorden zelf deze stem uit de hemel toen we bij hem waren op de heilige berg: Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik een welbehagen heb ».Dit is het hart van Jezus’ persoonlijkheid, dit is de reden voor de uitstraling van heel zichzelf, de bron van leven in zijn wezen: Jezus is geliefd door zijn Vader, hij is zijn Zoon, zijn geliefde. De Transfiguratie eindigde met een aanbeveling: zeg niets vóór de Verrijzenis.

Jezus kondigde daarmee aan dat de liefde die hem met zijn Vader verbindt pas echt gehoord en begrepen zal worden als het kruis gezien is. Dan zullen allen in staat zijn om te horen, om te luisteren, om het eeuwige mysterie van Gods liefde voor alle mensen te ontvangen. Opmerking We weten bijna niets over het leven van de apostel Petrus vanaf het Concilie van Jeruzalem in 49 na Christus (zie Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 15) totdat hij deze brief schreef vanuit Rome, rond 64 na Christus, kort voor zijn dood.

Diaken Michel Houyoux


Links naar andere christelijke websites

◊ Dominicanen van België: klik hier om het artikel te lezen → Tweede zondag van de veertigdagentijd

WiibrordAbdijd.nl : klik hier om het artikel te lezen → Preek 2e zondag van de Veertigdagentijd door het jaar B

VideoMgr Liesen : klik hier om de video te bekijken → https://youtu.be/mTmwPaEBdT8

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 

Passion Templiers |
CITATIONS de Benoît XVI |
La pastorale Vauban |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | chrifsossi
| La Mosquée de Méru
| Une Paroisse virtuelle en F...