• Accueil
  • > Archives pour le Vendredi 5 juillet 2024

Veertiende zondag in de gewone tijd – Jaar B

Posté par diaconos le 5 juillet 2024

Gesù predica nella sinagoga

# Een filosoof is een persoon wiens geschriften of woorden erkend worden door scholen, groepen, religies of academies…. Er is dus een dimensie van erkenning tussen de filosoof en de groep die hem als zodanig beoordeelt. Plato, Aristoteles, Descartes, Pascal, Leibniz, Spinoza, Hume, Kant, Hegel, Nietzsche, Bergson, Wittgenstein en Heidegger vertegenwoordigen het westerse idee van filosofie, zoals Boeddha en Confucius (onder anderen) ook als filosofen worden beschouwd.

Vrouwen worden zelden genoemd in deze discipline. Veel vrouwelijke filosofen zijn zeer actief aan universiteiten: Marion Bernard, Elsa Dorlin, Aurélie Knüfer en vele anderen. Sommige religieuze teksten kunnen filosofische concepten bevatten. Naast de algemene betekenis is de term filosoof breder van toepassing op mensen die een vorm van filosofie beoefenen. Maar omdat deze praktijk ook het onderwerp is van filosofisch debat, is het moeilijk om een algemene definitie van een filosoof te geven die gemakkelijk geaccepteerd wordt door iedereen die zichzelf zo noemt.

Het meest algemene idee van filosofie is echter dat van iemand die nadenkt over de wereld en nadenkt om wijsheid te vergaren of de zin van het leven te begrijpen, in de hoop gelukkiger of vrijer te worden. Recentelijk heeft zich echter een nieuwe manier ontwikkeld om over de definitie van filosofie na te denken, die er een techniek bij betrekt, net als bij elk ander onderwerp. Deze nieuwe manier van kijken definieert het als de discipline die de wetten en leefregels bestudeert (door meditatie, zo je wilt) die wat is verbinden met wat zou moeten zijn.

Filosofie zou dus de kunst zijn om te begrijpen wat zou moeten zijn in plaats van wat is, in plaats van onze situatie, vandaar de noodzaak om een stap terug te doen van de dingen in het algemeen, vandaar ook de zoektocht naar de wetten waaraan we gehoorzamen in het leven. De zogenaamde ‘klassieke’ Westerse filosofie laat moraliteit buiten beschouwing, ook al zijn moraliteit en filosofie voor sommigen hetzelfde. Een filosoof is iemand die een concept creëert. Een concept lost een algemeen probleem op.

De eerste twee filosofen waren Pythagoras en Thales. Zij werden gevolgd door Parmenides, Zeno van Elea, Heraclitus van Efeze, Anaximander, en al degenen die pre-Socratici worden genoemd: Empedocles, Philolaus, Archita, Leucippus, Anaxagoras en de indrukwekkende Democritus. Zij waren in wezen natuurkundigen filosofen en moralisten wijzen. Uit het Evangelie van Jezus Christus volgens MarcusGeloof is niet in de eerste plaats een kwestie van kennis of geleerdheid ; het is vooral een voortdurende vraag : « Wie is Jezus voor mij ? » Het antwoord werd gegeven aan de voet van het kruis door de Romeinse centurio : « Waarlijk deze man was de Zoon van God ».

Christus wil ons bereiken. En hij zet de juiste mensen op ons pad: een buurman, een collega, een oudere of een jongere, eenvoudige mensen. Door hen komt God ons uitdagen. Zullen we in staat zijn om hen te zien als Gods boodschappers ?

Trouw blijven aan Jezus

Heer, dank u dat u ons uw evangelie hebt nagelaten. Dank U dat U ons deze vier verhalen over Uw leven hebt nagelaten waarin we Uw stappen en Uw daden kunnen volgen, naar Uw Woord kunnen luisteren en U kunnen leren kennen en liefhebben. Stuur mij uw Geest, zodat ik met heel mijn wezen naar u kan luisteren. Maak van mij een goede aarde, maak mij trouw aan het lezen van uw Woord. Heer, meester van alle dingen, aan wie zelfs de wind en de zee gehoorzamen, u hebt mijn hart geschapen en mij het geschenk van het leven gegeven. Aanvaard het offer van mijn hart en leven.

Bewaak mij, leid mij, opdat ik voor altijd de Uwe zal zijn! « Meester, we zijn verloren; geeft U er niet om ? Vandaag, in deze stormachtige tijden, daagt het evangelie ons uit. In de 20e eeuw en aan het begin van de 21e eeuw heeft de mensheid tragedies meegemaakt die, als gewelddadige golven, mensen en volkeren hebben overweldigd. Soms vragen onze zielen ons : « Meester, wij zijn verloren, geeft U er dan niets om? » (Mc 4, 38) Als U echt bestaat, als U echt Vader bent, waarom dan deze catastrofes Herinnerend aan de verschrikkingen van de concentratiekampen van de Tweede Wereldoorlog, vroeg Paus Benedictus: « Waar was God in die dagen? Waarom was Hij stil ?

Hoe kon Hij zo’n vernietiging tolereren ? Israël stelde deze vragen al in het Oude Testament : « Waarom slaapt U, waarom verbergt U Uw aangezicht voor ons en vergeet U onze ellende? » (Ps 44:24-25). God zal deze vragen niet beantwoorden :we kunnen Hem alles vragen behalve waarom.  We hebben niet het recht om hem daarop aan te spreken. In werkelijkheid is God er en spreekt hij. Wij zijn het die niet in zijn aanwezigheid zijn en zijn stem niet horen : « Wij kunnen niet in Gods geheim kijken. We zien slechts fragmenten en we oordelen verkeerd over God en de geschiedenis. Wij verdedigen de mens niet, maar dragen alleen bij aan zijn vernietiging ». (Benedictus XVI)

Het punt is niet of God bestaat of niet. Het punt is dat velen leven alsof God niet bestaat. En dit is Gods antwoord : « Waarom zijn jullie bang ? Waarom hebben jullie geen geloof ? » (Mc 4, 40) Dit is wat Jezus tegen zijn apostelen zei en dit is wat hij tegen de heilige Faustina Kowalska zei : « Mijn dochter, wees nergens bang voor; Ik ben altijd bij je, ook al lijkt het alsof je dat niet bent. » Laten we niet aan Hem twijfelen. Laten we bidden en Zijn wil respecteren.

Dan zal er minder drama zijn en zullen we verbaasd zijn als we uitroepen : « Wie is dat die Hem gehoorzaamt, zelfs de wind en de zee? » (Mc 4, 41). Jezus, ik vertrouw op jou. Heer, leer mij mijn hart tot rust te brengen om uw stem te kunnen horen ! Uw voorzienigheid is aanwezig in heel mijn leven, in de belangrijke keuzes die ik maak en in de kleine details. Uw voorzienigheid omringt me met liefde en tederheid, zelfs wanneer de omstandigheden moeilijk zijn en U afwezig lijkt.

Ja, Heer, ik geloof. Vergroot het vertrouwen dat ik in U heb, versterk het ! Laten we besluiten om in de loop van de dag één of meerdere keren een daad van geloof te stellen. Laten we ons tot Jezus wenden : « Jezus, ik vertrouw op u, mijn Heer en mijn God !» 

Diaken Michel Houyoux

Links naar andere christelijke sites

Preken on Line : klik hier om het artikel te lezen → 14e zondag door het jaar B

De Bijbel : klik hier om het artikel te lezen → Wat zegt de Bijbel over trouw van God ?

Video Robert Bezemer : klik hier om het artikel te lezen → https://youtu.be/qfvE18c2ZFw

Publié dans Bible, Catéchèse, Dieu, Enseignement, évangiles, Foi, Histoire, L'Église, La messe du dimanche, Nouveau Testament, Page jeunesse, Paroisses, Religion, Rencontrer Dieu, Temps ordinaire | Pas de Commentaire »

Veertiende zondag in de gewone tijd – Jaar B

Posté par diaconos le 5 juillet 2024


Gesù predica nella sinagoga


# Een filosoof is een persoon wiens geschriften of woorden erkend worden door scholen, groepen, religies of academies…. Er is dus een dimensie van erkenning tussen de filosoof en de groep die hem als zodanig beoordeelt. Plato, Aristoteles, Descartes, Pascal, Leibniz, Spinoza, Hume, Kant, Hegel, Nietzsche, Bergson, Wittgenstein en Heidegger vertegenwoordigen het westerse idee van filosofie, zoals Boeddha en Confucius (onder anderen) ook als filosofen worden beschouwd.

Vrouwen worden zelden genoemd in deze discipline. Veel vrouwelijke filosofen zijn zeer actief aan universiteiten: Marion Bernard, Elsa Dorlin, Aurélie Knüfer en vele anderen. Sommige religieuze teksten kunnen filosofische concepten bevatten. Naast de algemene betekenis is de term filosoof breder van toepassing op mensen die een vorm van filosofie beoefenen. Maar omdat deze praktijk ook het onderwerp is van filosofisch debat, is het moeilijk om een algemene definitie van een filosoof te geven die gemakkelijk geaccepteerd wordt door iedereen die zichzelf zo noemt.

Het meest algemene idee van filosofie is echter dat van iemand die nadenkt over de wereld en nadenkt om wijsheid te vergaren of de zin van het leven te begrijpen, in de hoop gelukkiger of vrijer te worden. Recentelijk heeft zich echter een nieuwe manier ontwikkeld om over de definitie van filosofie na te denken, die er een techniek bij betrekt, net als bij elk ander onderwerp. Deze nieuwe manier van kijken definieert het als de discipline die de wetten en leefregels bestudeert (door meditatie, zo je wilt) die wat is verbinden met wat zou moeten zijn.

Filosofie zou dus de kunst zijn om te begrijpen wat zou moeten zijn in plaats van wat is, in plaats van onze situatie, vandaar de noodzaak om een stap terug te doen van de dingen in het algemeen, vandaar ook de zoektocht naar de wetten waaraan we gehoorzamen in het leven. De zogenaamde ‘klassieke’ Westerse filosofie laat moraliteit buiten beschouwing, ook al zijn moraliteit en filosofie voor sommigen hetzelfde. Een filosoof is iemand die een concept creëert. Een concept lost een algemeen probleem op.

De eerste twee filosofen waren Pythagoras en Thales. Zij werden gevolgd door Parmenides, Zeno van Elea, Heraclitus van Efeze, Anaximander, en al degenen die pre-Socratici worden genoemd: Empedocles, Philolaus, Archita, Leucippus, Anaxagoras en de indrukwekkende Democritus. Zij waren in wezen natuurkundigen filosofen en moralisten wijzen.

Uit het Evangelie van Jezus Christus volgens Marcus

Geloof is niet in de eerste plaats een kwestie van kennis of geleerdheid ; het is vooral een voortdurende vraag : « Wie is Jezus voor mij ? » Het antwoord werd gegeven aan de voet van het kruis door de Romeinse centurio : « Waarlijk deze man was de Zoon van God ». Christus wil ons bereiken. En hij zet de juiste mensen op ons pad: een buurman, een collega, een oudere of een jongere, eenvoudige mensen. Door hen komt God ons uitdagen. Zullen we in staat zijn om hen te zien als Gods boodschappers ?

Trouw blijven aan Jezus

Heer, dank u dat u ons uw evangelie hebt nagelaten. Dank U dat U ons deze vier verhalen over Uw leven hebt nagelaten waarin we Uw stappen en Uw dadenkunnen volgen, naar Uw Woord kunnen luisteren en U kunnen leren kennen en liefhebben. Stuur mij uw Geest, zodat ik met heel mijn wezen naar u kan luisteren. Maak van mij een goede aarde, maak mij trouw aan het lezen van uw Woord. Heer, meester van alle dingen, aan wie zelfs de wind en de zee gehoorzamen, u hebt mijn hart geschapen en mij het geschenk van het leven gegeven. Aanvaard het offer van mijn hart en leven.

Bewaak mij, leid mij, opdat ik voor altijd de Uwe zal zijn! « Meester, we zijn verloren; geeft U er niet om ? Vandaag, in deze stormachtige tijden, daagt het evangelie ons uit. In de 20e eeuw en aan het begin van de 21e eeuw heeft de mensheid tragedies meegemaakt die, als gewelddadige golven, mensen en volkeren hebben overweldigd. Soms vragen onze zielen ons : « Meester, wij zijn verloren, geeft U er dan niets om? » (Mc 4, 38) Als U echt bestaat, als U echt Vader bent, waarom dan deze catastrofes Herinnerend aan de verschrikkingen van de concentratiekampen van de Tweede Wereldoorlog, vroeg Paus Benedictus: « Waar was God in die dagen? Waarom was Hij stil ?

Hoe kon Hij zo’n vernietiging tolereren ? Israël stelde deze vragen al in het Oude Testament : « Waarom slaapt U, waarom verbergt U Uw aangezicht voor ons en vergeet U onze ellende? » (Ps 44:24-25). God zal deze vragen niet beantwoorden :we kunnen Hem alles vragen behalve waarom.  We hebben niet het recht om hem daarop aan te spreken. In werkelijkheid is God er en spreekt hij. Wij zijn het die niet in zijn aanwezigheid zijn en zijn stem niet horen : « Wij kunnen niet in Gods geheim kijken. We zien slechts fragmenten en we oordelen verkeerd over God en de geschiedenis. Wij verdedigen de mens niet, maar dragen alleen bij aan zijn vernietiging ». (Benedictus XVI)  

Het punt is niet of God bestaat of niet. Het punt is dat velen leven alsof God niet bestaat. En dit is Gods antwoord : « Waarom zijn jullie bang ? Waarom hebben jullie geen geloof ? » (Mc 4, 40) Dit is wat Jezus tegen zijn apostelen zei en dit is wat hij tegen de heilige Faustina Kowalska zei : « Mijn dochter, wees nergens bang voor; Ik ben altijd bij je, ook al lijkt het alsof je dat niet bent. »

Laten we niet aan Hem twijfelen. Laten we bidden en Zijn wil respecteren. Dan zal er minder drama zijn en zullen we verbaasd zijn als we uitroepen : « Wie is dat die Hem gehoorzaamt, zelfs de wind en de zee? » (Mc 4, 41). Jezus, ik vertrouw op jou. Heer, leer mij mijn hart tot rust te brengen om uw stem te kunnen horen ! Uw voorzienigheid is aanwezig in heel mijn leven, in de belangrijke keuzes die ik maak en in de kleine details. Uw voorzienigheid omringt me met liefde en tederheid, zelfs wanneer de omstandigheden moeilijk zijn en U afwezig lijkt.

Ja, Heer, ik geloof. Vergroot het vertrouwen dat ik in U heb, versterk het ! Laten we besluiten om in de loop van de dag één of meerdere keren een daad van geloof te stellen. Laten we ons tot Jezus wenden : « Jezus, ik vertrouw op u, mijn Heer en mijn God !

Diaken Michel Houyoux

Links naar andere christelijke sites

Preken on Line : klik hier om het artikel te lezen → 14e zondag door het jaar B

 De Bijbel : klik hier om het artikel te lezen → Wat zegt de Bijbel over trouw van God ?

 Video Robert Bezemer : klik hier om het artikel te lezen → https://youtu.be/qfvE18c2ZFw

Publié dans Bible, comportements, Dieu, Enseignement, Foi, L'Église, La messe du dimanche, Page jeunesse, Paroisses, Religion, Rencontrer Dieu | Pas de Commentaire »

 

Passion Templiers |
CITATIONS de Benoît XVI |
La pastorale Vauban |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | chrifsossi
| La Mosquée de Méru
| Une Paroisse virtuelle en F...