Fête du Saint Sacrement – Année C

Posté par diaconos le 15 juin 2022

Afficher l’image source

Le miracle de la multiplication des pains

De l’Évangile de Jésus Christ selon Luc

En ce temps-là,  Jésus parlait aux foules du règne de Dieu, et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors les Douze s’approchèrent de lui et lui dirent : « « Renvoie cette foule : qu’ils aillent dans les villages et les campagnes des environs afin d’y loger et de trouver des vivres ; ici nous sommes dans un endroit désert. «  Mais il leur dit : «  Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Ils répondirent : «   Nous n’avons pas plus de cinq pains et deux poissons. À moins peut-être d’aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. »

Il y avait environ cinq mille hommes. Jésus dit à ses disciples : « Faites-les asseoir par groupes de cinquante environ. »  Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu’ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés ; puis on ramassa les morceaux qui leur restaient : cela faisait douze paniers. (Lc 9, 11b-17)

Miracle de la multiplication des pains

Jésus, étant sorti, vit une grande foule, et il fut touché de compassion envers eux, parce qu’ils étaient comme des brebis qui n’eurent pas de berger, et il se mit à enseigner beaucoup de choses. Comme il était tard, ses disciples s’étant approchés lui dirent : « Ce lieu est désert, et l’heure est déjà avancée ; renvoie-les, afin qu’ils aillent dans les campagnes et dans les bourgs des environs, et qu’ils s’achètent de quoi manger. «  

 Jésus leur dit : « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Il répondirent :   » Ou irons-nous acheter pour deux cents deniers de pain, et leur donnerons-nous à manger ? »  D’où provinrent ces cinq pains et ces deux poissons ? Jean raconta avec l’exactitude du témoin oculaire, ce qu’il répondit à cette question.

Des pains et des poissons frits et souvent des œufs durs étaient la provision ordinaire de ceux qui se mettaient en voyage.  Marc acheva de décrire la scène, en précisant que tous ces groupes étaient assis sur l’herbe. Ce fut là que le Seigneur Jésus, déployant sa puissance et son amour, va rassasier d’aliments miraculeux ces multitudes que sa parole avait nourries du pain de vie.

Diacre Michel Houyoux

Liens avec d’autres sites web chrétiens

◊   Père Jean Compazieu  : cliquez ici pour lire l’article →  Dimanche prochain | Fête du Corps et du Sang du Christ

◊  Diocèse de Quimper (France)  : cliquez ici pour lire l’article →  Solennité du Saint Sacrement du corps et du sang du Christ

♥ Paroisse Sainte Thérèse Curepipe : procession du Saint Sacrement

Image de prévisualisation YouTube

 

Publié dans Dieu, fêtes religieuses, La messe du dimanche, Page jeunesse, Religion | Pas de Commentaire »

Pinksteren van het jaar C

Posté par diaconos le 4 juin 2022

Afficher l’image source

Het geloof beweegt ons en de Geest zendt ons en de Kerk zendt ons

# Paracleet, van het Latijnse paracletus, is een neologisme bedacht door Hiëronymus van Stridon in zijn Latijnse vertaling van het Evangelie van Johannes. Toegepast op de Heilige Geest, heeft het woord de betekenis van « verdediger », « pleitbezorger », « trooster ». Zondigen tegen Gods beschermende aanwezigheid ontneemt ons Gods barmhartigheid. Alle zonden en godslasteringen worden de mensen vergeven, maar godslastering tegen de Geest wordt niet vergeven. Wie tegen de Zoon des mensen spreekt, zal vergeven worden, maar wie tegen de Heilige Geest spreekt, zal niet vergeven worden, noch in deze wereld, noch in de toekomende wereld. « Hij die troost » bestaat ook in de Joodse traditie en wordt gelijkgesteld met de Messias.

De « Parakleet » is een titel die door sommige Moslims aan Mohammed wordt gegeven. Het verwijst naar de tekst van Johannes’ Evangelie volgens het Koran-principe van de aankondiging van de komst van Mohammed in christelijke teksten. Dit beginsel van aankondiging in christelijke teksten wordt onder meer uitgedrukt in Soera VII, vers 157: « Zij die de boodschapper, de ongeletterde Profeet volgen, vinden het onder hen geschreven in de Torah en het Evangelie. Deze associatie met de Paracleet van het Evangelie verschijnt vóór het midden van de tweede eeuw van de Hegira8. De kwestie van de gelijkstelling van Mohammed met de Parakleet is aanwezig en werd weerlegd in de  » dialoog  » tussen Timotheus I en de Kalief al-Mahdi.

Volgens de gezaghebbende exegese van de heilige geschriften van de Bahá’í door de « Beschermer van de Zaak Gods » (Valí ‘Amr’ulláh) Shoghi Effendi Rabbání (1897-1957), verwijzen de bijbelse toespelingen op de « berg Paran » 12 en de « Parakleet » 13 naar de openbaring van de profeet van de Islam. In het spiritisme is de Parakleet een van de geesten wier tijdens seances ontvangen verklaringen worden ondertekend: De Geest der Waarheid. Verscheidene van deze uitspraken worden gemeld in het Evangelie volgens het Spiritisme van Montanus (ca. 173), die beweert het orgaan te zijn van de Parakleet in extase. Volgens hem is de Parakleet iets anders dan de Heilige Geest die neerdaalde op de apostelen.

Uit het Evangelie van Jezus Christus volgens Johannes

Op dat moment zei Jezus tot zijn discipelen : « Als jullie mij liefhebben, zullen jullie mijn geboden bewaren. Ik zal tot de Vader bidden en Hij zal jullie een andere Helper geven die altijd bij jullie zal zijn. Wie Mij liefheeft, zal mijn woord bewaren; mijn Vader zal hem liefhebben en wij zullen tot Hem komen en bij Hem wonen. Wie mij niet liefheeft, houdt zich niet aan mijn woorden. Maar het woord dat jullie horen, komt niet van mij, maar van de Vader die mij gezonden heeft. Maar de Helper, de Heilige Geest, die de Vader in mijn naam zal zenden, zal u alles leren en u herinneren aan alles wat ik tot u gesproken heb. « (Johannes 14:15-16, 23b-26)

De ontvangst van de Heilige Geest

Heer, ik kom tot u met grote hoop. U bent naar uw huis gekomen en zij die de uwe zijn, hebben u niet herkend, maar u hebt beloofd dat allen die u ontvangen, zullen delen in uw leven en met de hulp van uw Geest voortaan zullen delen, zelfs te midden van vervolgingen en hindernissen die voortkomen uit onze traagheid om te geloven. Jij bent de waarheid die in de wereld is gezonden in deze tijd waarin alles relatief is. Heer, ik weet dat U mij de kracht geeft om vol te houden en niet een nieuwe Pilatus te worden die alle verantwoordelijkheid afwijst als de dingen verkeerd gaan.

Vandaag, op de dag van Pinksteren, wordt de belofte vervuld die Christus aan de apostelen heeft gedaan. Op de avond van Pasen blies Hij op hen en zei : « Ontvang de heilige Geest » (Joh 20, 22). De komst van de Heilige Geest op de Pinksterdag vernieuwt deze gave en brengt haar tot volle ontplooiing op een plechtige wijze en met uiterlijke manifestaties. Dit is de bekroning van het paasmysterie.

De Geest die Jezus schenkt, schept in de discipel een nieuwe menselijke conditie en een gevoel van eenheid. Wanneer de hoogmoed der mensen tegen God in opstand komt en de toren van Babel wil bouwen, verwart God de talen en kunnen zij elkaar niet meer verstaan. Met Pinksteren gebeurt precies het tegenovergestelde: door de genade van de Heilige Geest worden de apostelen begrepen door mensen van zeer verschillende afkomst en taal.

De heilige Geest is de innerlijke leraar die de discipel tot de waarheid leidt, hem aanspoort om goed te doen, hem troost in verdriet, hem innerlijk omvormt en hem nieuwe kracht en bekwaamheden geeft. Op de eerste Pinksterdag in de christelijke jaartelling waren de apostelen met Maria bijeen en baden. Contemplatie, een houding van gebed, is absoluut noodzakelijk om de Heilige Geest te ontvangen. « Plotseling klonk er een geluid uit de hemel als van een hevige windvlaag, en het hele huis waar zij waren werd erdoor vervuld.

Deze bange mannen werden moedige predikers die gevangenis, marteling of martelaarschap niet vreesden. Dit is normaal, de kracht van de Heilige Geest was met hen. De heilige Geest, de derde persoon van de heilige Drie-eenheid, is de ziel van mijn ziel, het leven van mijn leven, het wezen van mijn wezen. De Heilige Geest, de derde persoon van de Heilige Drievuldigheid, is de ziel van mijn ziel, het leven van mijn leven, het wezen van mijn wezen; Hij is mijn Heiligmaker, de gastheer van mijn diepste wezen.

Om volwassen te worden in het geloofsleven, moet onze relatie met Hem steeds bewuster en persoonlijker worden. In dit Pinksterfeest openen we de deuren van ons innerlijk met beide vleugels. Heer, Jezus Christus, U bent gekomen om ons met de Vader te verzoenen, om ons tot adoptiezonen en -dochters te maken, zodat wij, verenigd met Hem, met Hem kunnen uitroepen : « Abba, Vader ». Laten wij de tijd nemen om tot Jezus te komen en Hem in gebed te vragen of wij de Heilige Geest mogen ontvangen die Hij ons heeft beloofd.

Diaken Michel Houyoux

Links naar andere christelijke websites

◊  Pinksteren jaar C : klik hier om het artikel te lesen → Kinderwoorddiens

◊  Internatioaal van Romain Debbaut   : klik hier om het artikel te lesen →  Pinksteren C – 2022

♥ Wat is Pinksteren ?

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Catéchèse, Dieu, Disciples de Jésus, Homélies, homélies particulières, La messe du dimanche, Prières, Religion, tempo pasquale | Pas de Commentaire »

Vous garderez mes commandements et vous les mettrez en pratique.

Posté par diaconos le 4 avril 2022

Vous garderez mes commandements et vous les mettrez en pratique. dans Carême

 La loi de Dieu et la Thora 

Du livre du Deutéronome

 Moïse demanda  au peuple d’Israël, d’écouter les décrets et les ordonnances qu’il lui enseigna pour qu’il les pratiquèrent. Moïse disait au peuple : « Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez, vous entrerez, pour en prendre possession, dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Voyez, je vous enseigne les décrets et les ordonnances que le Seigneur mon Dieu m’a donnés pour vous,  afin que vous les mettiez en pratique dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession.

Vous les garderez, vous les mettrez en pratique ; ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s’écrieront : “Il n’y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation !” Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l’invoquons ?

Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toute cette Loi que je vous donne aujourd’hui ? Mais prends garde à toi : garde-toi de jamais oublier ce que tes yeux ont vu ; ne le laisse pas sortir de ton cœur un seul jour. Enseigne-le à tes fils, et aux fils de tes fils. »

Jésus a dit qu’il n’était pas venu abolir la Loi, mais l’accomplir. (Mt 5, 17-19) Et avant lui, le Deutéronome donna une notion spirituelle de la Loi de Moïse , au-delà des risques d’attachement excessif aux formes.  Yahvé s’adressa à Israël comme à une personne aimée, en les appelant par leur nom. Ce fut toujours une formule rituelle :  »Maintenant, Israël, écoute les décrets »

Après avoir rap­pelé à Israël son his­toire de­puis la sor­tie d’Égypte, Moïse rappela l→es fondements de l’al­liance di­vine. De la gran­deur in­com­pa­rable de Yahvé, il conclut au devoir de le ser­vir seul et sans mé­lange d’i­do­lâ­trie. Y eut-t-il une nation dont les dieux furent aussi proches que Yahvé le fut pour Israël ? Toute la Bible insiste sur la réalité et la valeur historique des interventions divines.

Jésus lutta contre tout formalisme, toute étroitesse d’esprit. le Nouveau Testament a gardé l’essentiel de l’Ancien Testament. Si nous gardons, pratiquons et enseignons les ordonnances du Seigneur (ses commandements)  à nos enfants, alors nous serions grand dans le Royaume des Cieux. Jésus dans son ministère insista sur la mise en pratique des commandements dans nos actes quotidiens.

Compléments

◊ Cliquez ici pour lire l’article → La Loi fut donnée par (Ex 20, 1-17)

◊  Cliquez ici pour lire l’article → Celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours (1 Jn 2, 12-17)

◊ Cliquez ici pour lire l’article → La justice chrétienne trouve sa source en Jésus, le Christ

 La loi de Dieu ou la Torah a-t-elle été abolie ?

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Carême, Catéchèse, Dieu, Homélies, Religion | Pas de Commentaire »

Vos corps sont les membres du Christ

Posté par diaconos le 25 mars 2022

Afficher l’image source

De la première lettre de Paul aux Corinthiens

Les chrétiens de Corinthe, convertis depuis peu, restaient sous l’emprise de la philosophie de Platon. Cette philosophie prônait le mépris du corps et de la réalité tangible au profit du domaine supérieur des idées. En conséquence, peu importait ce qu’on faisait de son corps, puisque c’était le domaine spirituel qui primait. Chez les Corinthiens, cela se traduisait par des slogans du style :  » Tout m’est permis ! » et par une conduite relâchée quant à leur corps. Face à ces influences, Paul revint aux fondements de l’Évangile et rappela à ses destinataires quelques principes de base concernant leur corps.

Tout m’est permis », dit-on, mais je dis : « Tout n’est pas bon ». « Tout m’est permis », mais moi, je ne permettrai à rien de me dominer. 13 Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments ; or Dieu fera disparaître et ceux-ci et celui-là. Le corps n’est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps ; 14 et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera nous aussi.

 Ne le savez-vous pas ? Vos corps sont les membres du Christ. Vais-je donc prendre les membres du Christ pour en faire les membres d’une prostituée ? Absolument pas ! 16 Ne le savez-vous pas ? Celui qui s’unit à une prostituée ne fait avec elle qu’un seul corps. Car il est dit : Tous deux ne feront plus qu’un.

Celui qui s’unit au Seigneur ne fait avec lui qu’un seul esprit. 18 Fuyez la débauche. Tous les péchés que l’homme peut commettre sont extérieurs à son corps ; mais l’homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps.

Ne le savez-vous pas ? Votre corps est un sanctuaire de l’Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu ; vous ne vous appartenez plus à vous-mêmes, car vous avez été achetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps.  (1 Co 6, 13c-15a. 17-20) 

N’abusez pas de la liberté chrétienne

Toutes choses me sont permises  : ce principe de liberté chrétienne, vrai en lui-même, fut la maxime favorite de quelques membres de l’Église de Corinthe. Surtout de certains  de ses membres qui se réclamèrent de la pensée de Paul  : « Toutes choses me sont permises, mais moi je ne me rendrai esclave de rien ( 1 Co 1, 12) et ils en abusèrent  en l’appliquant à des pratiques qui furent des péchés. (v 12)

Paul ne nia pas la vérité de cette maxime, il l’adopta au contraire ; mais il fit sentir à ses lecteurs que, comment toute vérité exagérée ou déplacée devient une erreur. Cette maxime, ainsi faussée, put autoriser des excès. Dès lors, Paul la rectifia dans l’application par deux autres principes qui lui servirent de contre-poids : d’abord, il fallut que l’usage de la liberté fut  toujours dirigé par l’amour du prochain, ensuite la permission de choisir entre le bien et le mal, au lieu d’y voir l’affranchissement du péché, elle ne tarda pas à se transformer en servitude.

Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments : s’alimenter, c’est obéir à un besoin naturel et à auquel peut s’appliquer la maxime de la liberté chrétienne.  Prendre des aliments ayant peu de rapport à la vie morale, Paul ajouta que  Dieu détruira le ventre et le corps. Enfin puisque les aliments et les organes qui les reçoivent sont destinés a périr, que serait-ce, si tu y mettais la jouissance de ton âme ! Garde-toi donc de commettre des excès.

De là Paul déduisit que le chrétien devrait vivre dans un état habituel de complet détachement et n’être esclave de rien. En particulier, Paul réagit violemment contre des chrétiens contaminés par l’immoralité et les dérèglements sexuels très répandus dans le monde gréco-romain. Selon eux, la foi n’eut rien à voir dans la vie sexuelle ; elle n’aurait donc pas à s’encombrer de prescriptions morales.

Notre corps est devenu membre du corps du Christ ; c’est oublier la dignité du corps révélée par Jésus Christ. Notre corps est promis à la résurrection au dernier jour, celui du Jugement ; c’est par notre corps que nous pouvons servir Dieu et venir en aide à notre prochain, celui qui se trouve dans le besoin, dans la précarité.

Si l’Esprit -Saint se trouve en nous,  notre corps lui sert de temple ; il participe à cette gloire aussi bien que notre âme ; il doit devenir l’instrument sanctifié de la volonté de Dieu, et glorifier Dieu. Déjà, par la création, cette destination fut assignée à l’homme ; Dieu fut son légitime possesseur ; combien plus après que Dieu le racheta de la domination du péché, et cela à un précieux prix, le sang de Christ !

 C’est ainsi que le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs.  Le Fils de l’homme vint pour donner sa vie pour la multitude. Dieu fit irruption dans notre monde. Et d’une manière surprenante. Tu peux  le découvrir chaque jour et chaque fois que tu regarderas vers le crucifix. Il est là pour toi, comme pour tous les autres.

Compléments

◊ Lectures pour ce dimanche et commentaires   →  Deuxième dimanche du temps ordinaire, année B

◊ Catéchèse → Venez et vous verrez ! » (Jn 1, 35-41)

◊ Méditation → Venez et vous verrez ! (Jn 1, 35-41)

Liens avc d’autres sites web chrétiens

◊  Liberté et tolérance  : cliquez ici pour lire l’article → La liberté chrétienne

◊ La liberté chrétienne est libération : cliquez ici pour lire l’article →   La liberté – Croire – La Croix

Ce que la Bible dit du Jugement dernier

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Carême, Catéchèse, comportements, Dieu, Page jeunesse, Religion | Pas de Commentaire »

12345
 

Salem alikoum |
Eazy Islam |
Josue |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | AEP Gresivaudan 4ieme 2007-08
| Une Paroisse virtuelle en F...
| VIENS ECOUTE ET VOIS