Maandag van de Zesentwintigste Week van de Gewone Tijd -Jaar B

Posté par diaconos le 27 septembre 2021

Aucun texte alternatif pour cette image

# Let the Little Children Come to Me (oorspronkelijke titel: Suffer the Little Children) is een kort verhaal van Stephen King dat in 1972 voor het eerst werd gepubliceerd in het maandblad Cavalier, en later werd herdrukt in de bloemlezing Territories of Unrest in 1991 en in de bundel Dreams and Nightmares in 1993. Vanaf de vierde eeuw tot de achtste eeuw werden zeven concilies « oecumenisch » genoemd omdat alle bisschoppen daartoe waren opgeroepen, hoewel aan de eerste vijf concilies weinig Latijnse of westerse bisschoppen deelnamen.

Niet alle oecumenische concilies hebben dezelfde leerstellige betekenis. Volgens Bernard Sesboüé is het Concilie van Efeze (dat door sommige kerken niet wordt aanvaard, de zogenaamde twee concilies, d.w.z. de eerste twee concilies: het Concilie van Nicea en het Concilie van Constantinopel) « het eerste concilie dat een blijvende verdeeldheid teweegbrengt. Thans bestaat er een Assyrische Kerk van het Oosten50 , die er in 1975 van afzag zich « Nestoriaanse » te noemen.

De evolutie in de formulering van de dominante dogmatische stromingen kan schematisch als volgt worden samengevat: Als de vergoddelijkende Verlosser is Christus zelf God, consubstantiëel met God: Dit is de definitie van het Concilie van Nicea (325), dat zich verzet tegen de christologie van Arius; hij is de totale mens, consubstantiëel met ieder van ons, dat is de definitie van het Concilie van Constantinopel (381), dat zich verzet tegen de christologie van Apollinaris; mens en God, toch is hij één, niet verdeeld, dit is de definitie van het Concilie van Efese (431), dat zich verzet tegen de Christologie van Nestorius; hij blijft « twee » tegelijk, mens en God, zonder verwarring of opslorping, dit is de definitie van het Concilie van Chalcedon (451), dat zich verzet tegen de Christologie van Eutyches

Katholieken en orthodoxen van de zeven concilies vieren Jezus Christus als zowel ware mens als ware God, de tweede persoon van de Drie-eenheid. Voor de oosterse christenen ligt de christologie soms iets anders en is de situatie vrij complex, afhankelijk van het aantal concilies dat deze kerken erkennen: de orthodoxe Kerken van Byzantijnse oorsprong of Kerken van de zeven concilies; de Kerken van de twee concilies die, in navolging van Nestorius, vasthouden aan het verschil tussen menselijkheid en goddelijkheid in Christus, tot op het punt dat zij twee personen, de ene goddelijk, de andere menselijk, naast elkaar in Hem opriepen ; Al deze Oosterse Kerken en de Katholieke Kerk erkennen het Concilie van Nicea en Constantinopel, en het Credo, of de Trinitaire geloofsbelijdenis, die daaruit is voortgekomen. Ook de kerken die lid zijn van de Wereldraad van Kerken erkennen de Drie-eenheid.

Uit het Evangelie van Lucas

46 Onder de discipelen ontstond een discussie over de vraag wie de grootste van hen was. 47 Maar Jezus, die wist welke discussie er in hun harten gaande was, nam een kind en zette het naast zich 48 en zei tegen hen: « Wie dit kind in mijn naam verwelkomt, verwelkomt Mij. En wie mij verwelkomt, verwelkomt degene die mij gestuurd heeft. Want de minste van jullie allen is de grootste.

49 Johannes, een van de Twaalf, zeide tot Jezus: Meester, wij hebben iemand gezien, die in uwen naam demonen uitdreef; wij hebben hem tegengehouden, omdat hij niet met ons naar u wandelt. » 50 Jezus antwoordde : « Verhindert hem niet; wie niet tegen u is, is voor u. » (Lc 9, 46-50)

Wie is de grootste ?

  »Nu ontstond er een discussie onder hen over wie van hen de grootste was. (Lc 9,46) Marcus vertelt meer in detail over de oorsprong van deze discussie, terwijl Matteüs een vollediger verslag geeft van Jezus’ onderricht hierin. Jezus had, volgens Marcus, gemerkt dat er onderweg onenigheid was ontstaan tussen de discipelen, en toen zij bij het huis aankwamen, vroeg hij hen daarnaar.

In Mattheüs stelt Jezus eerst dit kleine kind voor als een type van nederigheid, wat Jezus’ gedachte was. Mattheüs, Marcus en Lucas kwamen samen in deze tweede gedachte, dat wie nederig en moreel intelligent genoeg was om te weten hoe zo’n klein kind met liefde te achten en te ontvangen, in de naam van Jezus, hem ontving en, in hem, Degene die hem gezonden had.

« Maar Jezus zeide tot hem: Verhindert hem niet, want wie niet tegen u is, is voor u. (Lc 9,50) Jezus stelde zichzelf buiten vraag en sprak alleen over zijn discipelen, tot wie hij zei: « Wie niet met mij is, is tegen mij. Alleen Jezus kon dit laatste in absolute zin toepassen, want in zijn aanwezigheid was er geen neutraliteit mogelijk. Zijn discipelen moesten tevreden zijn met het eerste en toegeven dat zij die niet tegen hen waren, voor hen waren.

Diaken Michel Houyoux

Links naar andere christelijke websites

◊  Mens en samenleving (Nederland) : klik hier om het artikel te lesen → Jezus en de kinderen: Laat de kinderen tot mij komen

◊ Youtube : klik hier om de video te zien →Levensverhaal van jezus, voor de kinderen

 

   Lisa van der Linden :  » – Laat de kinderen tot mij komen – De Wijngaard Barendrecht »

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Catéchèse, comportements, Page jeunesse, Religion, Temps ordinaire | Pas de Commentaire »

Soyez toujours dans la joie

Posté par diaconos le 26 septembre 2021

Soyez toujours dans la joie!" - Le blog de Frère Bernard-Marie

La joie, c’est , par exemple, lorsque le papa soulève son enfant au bout de ses bras et le pose contre sa poitrine, c’est aussi lorsqu’ils rient en mëme temps et que leus yeux brillants se mirent les uns dans les autres  La joie, c’est quand ma fiancée repose tendrement  près de moi, en silence et en amour ; c’est également lorsque les enfants reviennent de l’école et, tout  en savourant une tartine et buvant un verre de lait , racontent en toute confiance leur journée à leurs parents qui les écoutent avec amour. .

Après avoir vécu une angoisse importante, la joie consiste à retrouver la paix pour un nouveau départ. La joie encore c’est lorsque notre coeur , las de tristesse et de douleur, trouve consolation et réconfort auprès de personnes que nous aimons et qui nous aiment.

En donnant un cadeau à un enfant ou à un plus pauvre que nous, c’est encore la joie qui remplit notre cœur  lorsque nous voyons leurs yeux briller. Que c’est bon de vivre de tels moments.

S’il y a la joie pour nous, il y a aussi celle de Dieu lui-mëme. Dieu qui nous a envoyé son Fils pour nous sauver. La joie de Dieu, c’est de nous accompagner sur nos routes qu’ils soient heureux ouy malheureux, bons ou mauvais, et de ne jamais nous abandonner. La joie de Dieu de Dieu, c’est encore nous accueillir dans sa maison en tout tempos et encore plus quand nous revenons de loin, après un temps sans relation avec Lui, car nous l’avions presque oublié.

La joie chrétienne repose principalement sur notre croyance en Dieu qui nous aime Elle consiste à reconnaitre que Dieu habite dans notre cœur et que nous pouvons lui parler quand nous le souhaitons, de nos joies et de nos peines.

Diacre Michel Houyoux

  Prédication du pasteur James Woody : « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse »

Image de prévisualisation YouTube

 

Rencontre avec la parole de vieAuteur  Diacre Michel Houyoux  - 224 pages , publié en français le 06 juillet 2012

         EAN 139783841698070 ISBN   978-3-8416-9807-0  Format  Broché

        EAN13   Éditeur  Croix du Salut

      Publié à la maison d’éditions Croix du     Salut

Site Web  http : www. editions-croix.com

Livré chez vous par la poste   Prix 49€

   Cliquez sur le titre ci-dessous pour acheter le livre. Livraison par la poste chez vous

Rencontre avec la Parole de Vie

 

Compléments

◊ Diacre Michel Houyoux : cliquez ici pour lire l’article → Existence d’un Au-delà : « Si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé »
◊ Diacre Michel Houyoux : cliquez ici pour lire l’article →Le début de la foi à Lourdes
Diacre Michel Houyoux : cliquez ici pour lire l’article → Le fils de l’homme est maître du Sabbat

 

 

                                              

 

 

Publié dans comportements, Enseignement, Foi, L'Église, Page jeunesse, Religion, Temps ordinaire | Pas de Commentaire »

Freitag der vierundzwanzigsten Woche der gewöhnlichen Zeit des Jahres B

Posté par diaconos le 17 septembre 2021

Frauen begleiteten sie und dienten ihnen, indem sie sich aus ihren Ressourcen bedienten

 Lc 8.1-3 Ceux et celles qui accompagnent Jésus - Jardinier de Dieu

Frauen begleiteten sie und dienten ihnen, indem sie sich aus ihren Ressourcen bedienten

Der Jesus Trail

# Der Jesus Trail ist eine 65 km lange Wanderung und Pilgerreise durch Galiläa in Israel, die der Route folgt, die Jesus den Evangelien zufolge in seinem frühen öffentlichen Leben nahm. Der Jesus Trail wurde 2007 von zwei Wanderfreunden gegründet. Maoz Inon, ein jüdischer israelischer Unternehmer, hat mehrere Herbergen und Gästehäuser in Israel gegründet, darunter auch in Nazareth. David Landis ist ein amerikanischer Christ, der sich auf das Wandern spezialisiert hat.

Der Weg wurde 2009 eingerichtet und markiert. Der Weg ist frei und öffentlich für alle, die wandern und campen möchten. Der Jesus-Pfad ist durch drei auf die Felsen gemalte Balken gekennzeichnet (weiß, orange und weiß). Wenn Abschnitte des Jesus-Pfads dieselben Wege wie andere Pfade benutzen (z. B. der Israel National Trail), wird ein zusätzlicher oranger Kreis zu den anderen Markierungen auf den Felsen hinzugefügt.

Die Instandhaltung und Reinigung des Weges erfolgt durch eine Kombination internationaler, nationaler und lokaler Bemühungen, z. B. durch den Jüdischen Nationalfonds, das Fauzi Azar Inn in Nazareth, Dorfschulen und Freiwillige. Zu Beginn seines öffentlichen Lebens verließ Jesus seine Heimatstadt Nazareth in den Hügeln von Galiläa und machte sich auf den Weg nach Kapernaum, einem Fischerdorf am See Genezareth. Hier soll Jesus seine ersten Jünger versammelt haben.

Das Zeugnis wird auch im Markus- und im Lukasevangelium wiederholt. Den Evangelien zufolge war Kapernaum für die Dauer seines öffentlichen Lebens der Stützpunkt von Jesus. « Jesus stieg in ein Boot, überquerte das Meer und kam in seine Stadt. » Und: « Nach ein paar Tagen kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Auf der offiziellen Webseite des Jesus Trails erklären Maoz Inon und David Landis die Philosophie des Jesus Trails: « Wir hoffen, dass Reisende verschiedener Ethnien und Religionen das Leben Jesu in einem historischen Kontext besser verstehen werden, indem sie das Land durchqueren und die Menschen treffen, die den Jesus Trail bewohnen.

Auch heute noch bieten die Begegnungen auf dem Weg vielen Menschen die Möglichkeit, Gastfreundschaft zu üben und zu empfangen. Moderne Reisende können leicht reisen, wenn sie sich an die Worte Jesu8 erinnern: « Er gebot ihnen, nichts für die Reise mitzunehmen außer einem Stab, kein Brot, keine Tasche und kein Geld im Gürtel zu haben, Sandalen zu tragen und nicht zwei Waffenröcke anzuziehen ». Der Jesusweg wurde in der Tradition von Pilgerwegen in der ganzen Welt konzipiert, wie z. B. Santiago de Compostela in Nordspanien und dem Paulusweg in der Türkei. Die mittelalterliche Praxis des religiösen Pilgerns hat in letzter Zeit an Popularität gewonnen: Seit Beginn des 21. Jahrhunderts pilgern jährlich fast 200.000 Menschen nach Compostela.

 Aus dem Lukas-Evangelium

01 Es begab sich aber, dass Jesus durch die Städte und Dörfer zog und die frohe Botschaft vom Reich Gottes verkündete und ankündigte. Die Zwölf begleiteten ihn, 02 und Frauen, die von Krankheiten und bösen Geistern geheilt worden waren: Maria, genannt Magdalena, von der sieben Dämonen ausgefahren waren, 03 Johanna, die Frau des Kusa, die Verwalterin des Herodes, Susanna und viele andere, die ihnen aus ihren eigenen Mitteln dienten. » (Lk 8,1-3)

Jesus reiste durch Galiläa

 Jesus reiste durch Galiläa. Dies war ein sehr wichtiger Moment in seinem Dienst. Er hörte auf, in Kapernaum zu leben und reiste als Missionar umher, besuchte alle großen und kleinen Orte und evangelisierte das Reich Gottes. Eine ganze Karawane folgte Jesus auf seinen Missionsreisen: die zwölf Apostel und die Frauen, die, von ihm an Leib und Seele geheilt, sich seinem Dienst widmeten.

Für die Jünger war es eine Schule der Evangelisierung, in der sie wertvolle Erfahrungen für ihre künftige Arbeit unter Jesu Anleitung sammelten. Maria, die den Spitznamen Magdalena trug, weil sie aus Magdala, einer Stadt am Westufer des Sees Genezareth nördlich von Tiberias, stammte, sollte nicht mit der reuigen Frau verwechselt werden. Es gibt keinen Grund, mit mehreren antiken und modernen Auslegern zuzugeben, dass diese Worte: sieben Dämonen, eine Zahl sind, die sieben Laster bedeutet. Lukas wollte damit auf den höchsten Grad des Besitzes hinweisen.

Der Dämon erlangte nur dann einen solchen Einfluss auf die Menschen, wenn schwere Sünden sein Wirken erleichterten und wenn sich sein Wirken durch einen kränklichen Zustand manifestierte. Maria Magdalena war von diesem tiefen körperlichen und moralischen Verfall erweckt worden und war Jesus so dankbar, dass sie sich ihm ganz hingab und ihm bis zum Fuß des Kreuzes folgte. Sie war die erste, die ihn nach seiner Auferstehung wiedersah.

Chuza, dessen Frau Jesus nachgefolgt war, hatte am Hof des Herodes Antipas eine ziemlich wichtige Stellung inne, denn er war sein Verwalter. Er war der Herr des Hofes, dessen Sohn Jesus geheilt hatte und der mit seinem ganzen Haus geglaubt hatte. Chuzas Frau hatte ihren Mann verloren, als sie begann, Jesus zu folgen. Über Susanna und diese anderen Frauen wissen wir nichts.

Lukas stellt fest, dass diese Frauen Jesus und seinen Jüngern mit ihren Besitztümern halfen, ihre Mahlzeiten zubereiteten, sich um alles kümmerten, was mit dem materiellen Leben zu tun hatte, mit einem Wort, ihnen die Dienste leisteten, zu denen Ehefrauen und Schwestern fähig gewesen wären. Und da Jesus arm war und seine Jünger alles verlassen hatten, um ihm zu folgen, setzten diese Frauen ihren Besitz ein, um sie zu unterstützen. Welch eine Demut in Jesus, der « kein Dach über dem Kopf » hatte und sich bereit erklärte, von der Nächstenliebe derer zu leben, die er mit geistlichen Gütern bereichert hatte!

Diakon Michel Houyoux

Links zu anderen christlichen Websites

◊  Gottes  Geheimnis : klicken Sie hier, um den Artikel zu lesen →  Was haben wir mit dir zu schaffen Sohn Gottes ? Bist du, hierher gekommen uns vor der Zeit zu quälen ?

◊  Welt : klicken Sie hier, um den Artikel zu lesen → Israel : Wandern auf den Spuren von Jesus durch Galiläa

  Biblische Reisen – Auf den Spuren Jesu im Heiligen Land

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans comportements, Enseignement, Histoire, Page jeunesse, Religion, Temps ordinaire | Pas de Commentaire »

Vendredi de la vingt-quatrième semaine du temps ordinaire de l’année B

Posté par diaconos le 17 septembre 2021

Des femmes les accompagnaient et les servaient en prenant sur leurs ressources

 Vendredi de la vingt-quatrième semaine du temps ordinaire de l'année B dans Catéchèse 684_big

# Le chemin de Jésus, appelé aussi Jesus Trail, est une randonnée pédestre et un pèlerinage de 65 km qui traverse la Galilée en Israël en suivant la route que Jésus aurait, selon les Évangiles, parcourue au début de sa vie publique. Le chemin de Jésus a été fondé en 2007 par deux passionnés de randonnée. Maoz Inon, un entrepreneur juif israélien, a établi plusieurs auberges et pensions en Israël, notamment à Nazareth. David Landis est un chrétien américain spécialiste en randonnée pédestre.
x
Le chemin fut établi et marqué en 2009. Le chemin est gratuit et public pour quiconque désirant marcher et camper. Le chemin de Jésus est marqué par trois barres peintes sur les roches (blanche, orange et blanche) Lorsque des portions du chemin de Jésus utilisent les mêmes pistes que d’autres chemins (tel que le sentier national d’Israël), un cercle orange additionnel est ajouté aux autres marques sur les pierres.
x
Le maintien et le nettoyage du chemin est assuré par une combinaison d’efforts internationaux, nationaux et locaux, tel que le Fonds national juif, l’auberge Fauzi Azar Inn à Nazareth, des écoles de village et par des bénévoles. Au début de sa vie publique, Jésus quitte sa ville natale de Nazareth, située dans les collines de Galilée, et fait route vers Capharnaüm, village de pêcheurs sur la mer de Galilée. C’est à cet endroit que Jésus aurait réuni ses premiers disciples.
x
Le témoignage est aussi repris dans les évangiles de Marc et Luc. Selon les Évangiles, Capharnaüm est devenue la base de Jésus pour la durée de sa vie publique. « Jésus, étant monté dans une barque, traversa la mer, et alla dans sa ville.» Aussi, « Quelques jours après, Jésus revint à Capharnaüm. On apprit qu’il était à la maison» Sur la page web officielle du Chemin de Jésus, Maoz Inon et David Landis expliquèrent la philosophie du Chemin de Jésus : « Nous espérons que des voyageurs de différentes ethnies et religions comprendront mieux la vie de Jésus dans un contexte historique en traversant les terres et en rencontrant les gens qui occupent le chemin de Jésus.
x
Aujourd’hui, des rencontres faites sur le chemin servent encore d’opportunités à offrir et recevoir l’hospitalité à de nombreuses personnes. Les voyageurs modernes peuvent facilement voyager et ce, en toute légèreté, en se rappelant les paroles de Jésus8 : « Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n’est un bâton ; de n’avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture ; de chausser des sandales, et de ne pas revêtir deux tuniques». Le Chemin de Jésus a été conçu dans la tradition des randonnées pédestres de pèlerinage à travers le monde, tel que Saint-Jacques de Compostelle dans le nord de l’Espagne et le chemin de Saint-Paul (en) en Turquie. La pratique médiévale de pèlerinage religieux a gagné en popularité récemment, avec presque 200 000 randonneurs par année qui marchent vers Compostelle depuis le début du XXIe siècle.
x
 De l’évangile selon Luc

01 Ensuite, il arriva que Jésus, passant à travers villes et villages, proclamait et annonçait la Bonne Nouvelle du règne de Dieu. Les Douze l’accompagnaient, 02 ainsi que des femmes qui avaient été guéries de maladies et d’esprits mauvais : Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis sept démons, 03 Jeanne, femme de Kouza, intendant d’Hérode, Suzanne, et beaucoup d’autres, qui les servaient en prenant sur leurs ressources. » (Lc 8, 1-3)

Jésus parcourut la Galilée

 Jésus parcourut la Galilée. Cette indication marqua un moment très important dans son ministère. Il cessa d’habiter Capharnaüm et voyagea comme missionnaire, visitant chaque localité, grande ou petite et évangélisant le royaume de Dieu. Toute une caravane  suivit Jésus dans ses voyages missionnaires : les douze apôtres et des femmes qui, guéries par lui de corps et d’âme, se dévouèrent à son service.

Pour les disciples, ce fut une école d’évangélisation, où ils recueillirent, sous la direction de Jésus, de précieuses expériences en vue de leur œuvre future. Marie, surnommée Madeleine, parce qu’elle fut de Magdala, ville située sur la côte occidentale du lac de Génézareth, au nord de Tibériade, ne dut pas être confondue avec la femme pénitente. Il n’y a aucune raison d’admettre, avec plusieurs interprètes anciens et modernes, que ces mots : sept démons, soient une figure qui signifie sept vices. Luc voulut indiquer par là le plus haut degré d’un état de possession.

Le démon n’obtenait un tel empire sur les personnes que si de graves péchés lui en facilitaient les moyens et que son action se manifestait alors par un état maladif.  Marie-Madeleine avait été relevée de cette profonde déchéance physique et morale et elle en conserva une telle reconnaissance pour Jésus, qu’elle se dévoua entièrement à lui et le suivit jusqu’au pied de la croix. Aussi fut-elle la première qui eut le bonheur de le revoir après sa résurrection.

Chuza, dont la femme suivait Jésus, occupait une charge assez importante à la cour d’Hérode Antipas, puisqu’il fut son intendant. Il fut ce seigneur de la cour dont Jésus avait guéri le fils et qui avait  cru avec toute sa maison. La femme de Chuza avait perdu son mari quand elle se mit à suivre Jésus. Quant à Suzanne et à ces plusieurs autres femmes, nous ne savons rien à leur sujet.

Luc nota que ces femmes assistèrent de leurs biens Jésus et ses disciples, elles préparèrent leurs repas, prirent soin de tout ce qui a rapport à la vie matérielle, leur rendirent, en un mot les services dont auraient furent capables des femmes et des sœurs. Et comme Jésus était pauvre et que ses disciples avaient tout quitté pour le suivre, ces femmes employaient leurs biens à les entretenir. Quelle humilité en Jésus qui, « n’ayant pas un lieu où reposer sa tête », consentait à vivre de la charité de ceux qu’il avait enrichis de biens spirituels !

Diacre Michel Houyoux

Liens avec d’autres sites web chrétiens

◊ Père Gilbert Adam : cliquez ici pour lire l’article →  Vendredi de la 24e semaine, année impaire

◊  Le chemin de Jésus : cliquez ici pour lire l’article → Histoire

  Père Jérôme , aumônier de la communauté francophone à Copenhague :  » Des femmes les accompagnaient et les servaient « 

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Catéchèse, comportements, Religion, Temps ordinaire | Pas de Commentaire »

1...5455565758...105
 

Passion Templiers |
CITATIONS de Benoît XVI |
La pastorale Vauban |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | chrifsossi
| La Mosquée de Méru
| Une Paroisse virtuelle en F...