Derde zondag in de Advent – Jaar C

Posté par diaconos le 11 décembre 2021

Afficher l’image source

# Het Gaudete is de eerste term (incipit) in het Latijnse introit voor de Derde Zondag van de Advent. Dit woord, dat verheugen betekent (gebiedende wijs, tweede persoon meervoud), valt op vanwege een bijzonder kenmerk van deze zondag in de adventstijd. Dit gaf aanleiding tot vele werken. Het woord komt overeen met de term Laetare van de vierde zondag van de veertigdagentijd met dezelfde betekenis en functie.  Als pauze midden in de advent onderscheidt deze zondag zich door zijn vreugdevolle karakter.

Het is een gedeeltelijke anticipatie van Kerstmis. Om deze reden worden enerzijds, uitzonderlijk voor de Geboorte, roze gewaden en versierselen gebruikt in plaats van paarse. Anderzijds is het raadzaam het orgel te bespelen met vrolijke stukken tijdens de viering. Deze middelen zullen de viering van deze zondag symboliseren en versterken.

Sinds de Middeleeuwen is het Gaudete zo populair dat het vaak in koor wordt uitgevoerd, in plaats van de oorspronkelijke monodische versie van het gregoriaanse introit. De melodie van deze laatste is zelfs gebruikt in verschillende parodie-missen. Onder hen is die van Josquin des Prés ten onrechte toegeschreven aan Johannes Ockeghem. Maar de publicatie ervan in Venetië in 1502 is bevestigd.

Uit het boek van de profeet Zephaniah

 De Heer zal zich over u verheugen en blij zijn. Schreeuw van vreugde, dochter van Zion! Geef een ovatie, o Israël ! Verheug je, met heel je hart spring je van vreugde, dochter van Jeruzalem!  De Heer heeft de straffen opgeheven die op u rustten, Hij heeft uw vijanden weggenomen. De koning van lsraël, de Heer, is in u. Je hoeft niet langer bang te zijn voor ongeluk. Op die dag zullen zij tot Jeruzalem zeggen Sion !  « Vreest niet, o aat je handen niet falen ! De Heer, uw God, is in u ; hij is de held die redding brengt. »

Hij zal zich in u verblijden en blij zijn ; Hij zal u vernieuwen met zijn liefde ; Hij zal zich in u verheugen en zich verblijden, als in de dagen van het feest. (So 3, 14-18a)

 De Heer zal zich over u verheugen en zich verheugen

 Schreeuw van vreugde, dochter van Zion ! Geef een ovatie, o Israël! Verheug je, met heel je hart spring je van vreugde, dochter van Jeruzalem !  De Heer heeft de vonnissen die op u rustten opgeheven ; Hij heeft uw vijanden weggenomen. De koning van lsraël, de Heer, is in u. Je hoeft niet langer bang te zijn voor ongeluk. Op die dag zullen zij tot Jeruzalem zeggen : « Vreest niet, o Sion! Laat je handen niet falen !

De Heer, uw God, is in u ; hij is de held die redding brengt. Hij zal zich in u verblijden en blij zijn ; Hij zal u vernieuwen met zijn liefde ; Hij zal zich in u verheugen en zich verblijden, als in de dagen van het feest. (So 3, 14-18a) « Schreeuw van vreugde, o dochter van Sion! Schreeuw van vreugde, o Israël! Verheug u en triomfeer met heel uw hart, dochter van Jeruzalem ! » (Zo, 14)

it was een uitnodiging tot vreugde die het niveau van jubelen bereikte : kreten van vreugde bij de gedachte geen gevaar meer te hoeven vrezen. De reden voor deze vreugde was dat Juda’s rechtvaardiging in de plaats was gekomen van zijn veroordeling, en hij dus beschermd was tegen alle uitwendige vijanden die dienden als instrumenten van de Heer om hem te straffen: « God is nu voor hem, wie zal tegen hem zijn ?

 Laat uw handen niet verzwakken ; zwakke handen zijn het teken van ontmoediging, ingegeven door vrees en angst : « De Here, uw God, is in uw midden, een dappere Verlosser; Hij zal voor u uitbarsten, Hij zal zwijgen in Zijn liefde; Hij zal voor u opspringen met vreugdekreten. » (So 3, 17) Een nieuwe reden om zich te verheugen : de aanwezigheid van de Heer, zijn diepe voldoening bij het aanschouwen van zijn volk, zijn vurige liefde voor hen. Vreugde werd uitgedrukt in geschreeuw; diepe liefde in stilte.

Vreugde : deze vreugde had God moeten hebben bij de eerste komst van de Messias ; maar de verharding van zijn volk verhinderde dit. Het zal alleen gebeuren aan het einde der tijden. De profeet Zefanja eindigde met een beschrijving van de weldaden waarmee God zijn lankmoedig volk zal troosten. Er zullen geen bannelingen meer zijn die niet kunnen deelnemen aan de plechtige feesten die in Sion worden gevierd.

Met de laatste woorden, hun last is een verwijt, blikte de profeet terug naar de tijd van het schandelijke oordeel dat het volk moest ondergaan, maar waarvan God beloofde de sporen uit te wissen.  De profeet Zefanja besloot met een beschrijving van de weldaden waarmee God zijn lankmoedig volk zal troosten. Er zullen geen bannelingen meer zijn die niet kunnen deelnemen aan de plechtige feesten die in Sion worden gevierd. Met de laatste woorden : hun last is schande, blikte de profeet terug naar de tijd van het schandelijke oordeel dat het volk moest ondergaan, maar waarvan God beloofde de sporen uit te wissen.

Diaken Michel Houyoux

Links naar andere christelijke websites

◊ Preken Online : klik hier om het artikel te lesen →  3e zondag van de advent C – 2021

◊  Herman Andriessen   : klik hier  om het artikel te lesen →  3e Zondag Advent C

♥ Thijs van Reijn : « De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets »

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans fêtes religieuses, La messe du dimanche, Page jeunesse, Religion, Temps de l'Avent | Pas de Commentaire »

Vendredi de la deuxième semaine de l’Avent — année B

Posté par diaconos le 10 décembre 2021

 

Afficher l’image source

Du livre du prophète Isaïe

Ainsi parle le Seigneur, ton rédempteur, Saint d’Israël : Je suis le Seigneur ton Dieu, je te donne un enseignement utile, je te guide sur le chemin où tu marches. Si seulement tu avais prêté attention à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve, ta justice, comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable, comme les grains de sable, ta descendance ; son nom ne serait ni retranché ni effacé devant moi.» (Is 48, 17-19)

C’est moi le Seigneur ton Dieu

Ainsi parle l’Éternel… : C’est moi ton Dieu… Ces mots sont le contenu du message dont Ésaïe fut chargé. « Oh ! Que tu sois attentif à mes commandements ! Et ta paix sera comme un fleuve, ta justice comme les flots de la mer .  » (Is 48, 19)  Oh ! Que… Dans ce soupir s’exprima toute la tendresse de l’Éternel pour son peuple. La  justice ne fut pas un mérite du peuple, mais le fruit de la grâce divine transformant l’Israël rebelle en un peuple fidèle (Is 48, 19), est une allusion aux promesses faites aux patriarches et qui semblaient mises à néant par l’exil.

  » Oh ! Que tu sois attentif à mes commandements ! Et ta paix sera comme un fleuve, ta justice comme les flots de la mer » (Is 48, 18)   Dans ce soupir s’exprime toute la tendresse de l’Éternel pour son peuple. La paix et la justice étant  réunies, la justice ne fut pas un mérite du peuple, mais le fruit de la grâce divine transformant l’Israël rebelle en un peuple fidèle (Is 48, 18)

« Ta postérité sera comme le sable, et le fruit de tes entrailles comme les grains de sable ; son nom ne sera ni retranché ni effacé devant moi. » (48, 19),est une allusion aux promesses faites aux patriarches et qui semblaient mises à néant par l’exil.

Diacre Michel Houyoux

Complément

◊ Diacre Michel Houyoux : cliquez ici pour lire l’article → Ils n’écoutent ni Jean ni le Fils de l’homme

Liens avec d’autres sites  chrétiens

◊ Père Gilbert Adam    : cliquez ici pour lire l’article →  vendredi 10 décembre 2021

◊   Saint jacques du Val Graon et Notre Dame de Lumière   : cliquez ici pour lire l’article →  C’est moi, le Seigneur ton Dieu,écoute ma voix. – St

Yveline : « J’étais si loin de Dieu, alors qu’Il était si près de moi ! – C’est mon histoire -

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Catéchèse, Page jeunesse, Religion, Temps de l'Avent | Pas de Commentaire »

Третье воскресенье Адвента – Год C

Posté par diaconos le 10 décembre 2021

 Afficher l’image source

Господь будет доволен и возрадуется о вас

Gaudete – это первый термин (i латинского интроита для третьего воскресенья Адвента. Это слово, означающее « Радуйтесь » (повелительное наклонение, второе лицо множественного числа), выделяется в связи с особенностью этого воскресенья в Адвенте.f Великий пост имеет то же значение и функцию. x Как пауза в середине Адвента, это воскресенье выделяется своей радостной характеристикой. Это частичное предвкушение Рождества.

По этой причине вместо фиолетовых используются розовые наряды и украшения. Слово соответствует термину Laetare четвертого воскресенья o, исключительно на Рождество Христово. С другой стороны, во время празднования рекомендуется играть на органе радостные произведения. Эти средства будут символизировать и усиливать празднование этого воскресенья.

Со времен Средневековья Gaudete был настолько популярен, что его часто исполняют хором вместо первоначальной монодической версии григорианского интроита. Мелодия григорианского интроита даже была использована в нескольких пародийных мессах. В их числе Жоскен де Пре, который ошибочно приписывается Йоханнесу Оккегему. Но его публикация в Венеции в 1502 году была подтверждена.

Из книги пророка Зефании

Господь будет радоваться и веселиться о вас. Радуйся, дочь Сиона! Овации, Израиль! Радуйся, от всего сердца прыгай от радости, дочь Иерусалима ! Господь возвысил суды, которые были на вас; Он отвратил от вас врагов ваших. Царь Израиля, Господь, в тебе. Тебе больше не нужно бояться невзгод. В тот день они скажут Иерусалиму : « Не бойся, Сион ! Пусть ваши руки не подведут вас! Господь, Бог твой, в тебе; Он – герой, приносящий спасение. Он будет радоваться и веселиться о вас; Он обновит вас любовью Своей ; Он будет радоваться и веселиться о вас, как во дни пира. (Со 3, 14-18а)

Господь будет радоваться о вас и веселиться

 Радуйся, дочь Сиона! Овации, Израиль! Радуйся и прыгай от радости всем сердцем, дочь Иерусалима ! Господь возвысил суды, которые были на вас ; Он отвратил от вас врагов ваших. Царь Израиля, Господь, в тебе. Тебе больше не нужно бояться невзгод. В тот день они скажут Иерусалиму : « Не бойся, Сион ! Пусть ваши руки не подведут вас !

Господь, Бог твой, в тебе ; Он – герой, приносящий спасение. Он будет радоваться и веселиться о вас ; Он обновит вас любовью Своей ; Он будет радоваться и веселиться о вас, как в дни праздника. (Со 3, 14-18а) « Возликуй от радости, дочь Сиона! Радуйся, Израиль! Радуйся и торжествуй от всего сердца, дочь Иерусалима!  » (Итак, 14)

Это было приглашение к радости, которая достигла уровня ликования: крики радости при мысли о том, что больше не нужно бояться опасности. Причина этой радости заключалась в том, что оправдание Иуды сменилось его осуждением, и таким образом он был защищен от всех внешних врагов, которые служили орудием Господа для его наказания : « Бог теперь за него, кто будет против него ?’

Не позволяйте своим рукам слабеть : слабые руки – признак уныния, вызванного страхом и тревогой. « Господь, Бог твой, посреди тебя, храбрый Спаситель ; Он восплачет за тебя, Он умолкнет в любви Своей; Он воспрянет за тебя с воплями радости. (Со 3, 17) Новая причина для радости: присутствие Господа, Его глубокое удовлетворение от созерцания Своего народа, Его горячая любовь к нему. Радость выражалась в криках, глубокая любовь – в молчании.

Радость : эта радость должна была быть от Бога при первом пришествии Мессии ; но ожесточение Его народа помешало этому. Это произойдет только в конце времен. Пророк Сефания заканчивает свое повествование описанием благ, которыми Бог утешит Свой многострадальный народ. Больше не будет изгнанников, лишенных возможности принимать участие в торжественных праздниках, отмечаемых на Сионе.

Господь будет доволен и возрадуется о вас. Не позволяйте своим рукам слабеть : слабость рук – признак уныния, вызванного страхом и тревогой. Господь, Бог твой, посреди тебя, доблестный избавитель; Он восстанет пред тобою, Он умолкнет в любви Своей ; Он восстанет пред тобою с воплями радости ». « Новая причина для радости: присутствие Господа, Его глубокое удовлетворение при виде Своего народа, Его горячая любовь к нему. Радость выражалась в криках; глубокая любовь – в тишине.

Радость : эту радость Бог должен был иметь при первом пришествии Мессии; но ожесточение Его народа помешало этому. Это произойдет только в конце времен. Пророк Сефания заканчивает свое повествование описанием благ, которыми Бог утешит Свой многострадальный народ. Больше не будет изгнанников, лишенных возможности принимать участие в торжественных праздниках, отмечаемых на Сионе.

Последними словами : « Бремя их – поношение » пророк обращает свой взор назад, ко времени позорного суда, который пришлось пережить народу, но следы которого Бог обещал стереть. В заключение пророк Сефания описывает блага, которыми Бог утешит Свой многострадальный народ. Больше не будет изгнанников, лишенных возможности принимать участие в торжественных праздниках, отмечаемых на Сионе. Последними словами : « Бремя их – стыд » пророк обращается к тому времени, когда народ подвергся позорному суду, но Бог обещал стереть его следы.

Дьякон Мichel Houyoux

Ссылки на другие христианские сайты

◊  :  нажмите здесь, чтобы прочитать статью →  «Будете… радоваться вовеки о том, что Я творю» — ОНЛАЙН 

◊ Церковь :  нажмите здесь, чтобы прочитать статью → В ожидании Рождества: что такое Адвент и зачем он нужен

♥ Официальный лекторий свящ. Константина Корепанова

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Catéchèse, fêtes religieuses, La messe du dimanche, Page jeunesse, Religion, Temps de l'Avent | Pas de Commentaire »

Jeudi de la deuxième semaine de l’Avent de l’année C

Posté par diaconos le 9 décembre 2021

Afficher l’image source

Personne ne s’est levé de plus grand que Jean-Baptiste

De l’Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules : « Amen, je vous le dis : Parmi ceux qui sont nés d’une femme, personne ne s’est levé de plus grand que Jean le Baptiste ; et cependant le plus petit dans le royaume des Cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu’à présent, le royaume des Cieux subit la violence, et des violents cherchent à s’en emparer. Tous les Prophètes, ainsi que la Loi, ont prophétisé jusqu’à Jean. Et, si vous voulez bien comprendre, c’est lui, le prophète Élie qui doit venir. Celui qui a des oreilles, qu’il entende ! » (Mt 11, 11-15)

Le royaume des cieux est pris par la violence

Ceux qui sont nés de femme, ce sont tous les hommes exprime l’idée de l’homme faible, mortel, pécheur.  Nul donc, parmi les hommes de l’ancienne alliance, ne fut plus grand que Jean-Baptiste. Telle est la supériorité absolue de ce royaume des cieux établi sur la terre par le Fils de Dieu, que là celui-là même qui est en soi plus petit que Jean-Baptiste est plus grand que lui.

La raison en est que le rapport tout nouveau dans lequel L’homme pécheur entre avec Dieu par sa communion avec Jésus-Christ, par sa réconciliation au moyen du sacrifice de la croix par la régénération qu’opère en lui l’Esprit-Saint, est spécifiquement différent du rapport que les justes ou même les prophètes de l’Ancien Testament soutenaient avec Dieu. Cela ne signifie point que Jean-Baptiste ne dut pas avoir part à la plénitude de ce royaume de Dieu, mais Jésus marque ici d’une manière absolue le caractère divers des deux alliances sur la terre, or Jean appartenait encore à l’ancienne.

« Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu’à maintenant, le royaume des cieux est pris par la violence, et ce sont des violents qui le ravissent.. «  (Mt  11, 12)  Ces paroles appartiennent au discours que Jésus prononça à la louange de Jean. C’est à lui que sa puissante prédication de la repentance qu’il attribua ces besoins religieux si profonds, qui attirèrent à lui les personnes et qui en amenèrent un grand nombre à saisir le royaume des cieux avec une sorte de violence morale.

« Si vous voulez recevoir ceci, il est cet Élie qui doit venir.(Mt 11, 14) Ces paroles expliquent historiquement  celles qui précèdent : Jusqu’à Jean, tous les prophètes et même la loi, qui, dans un sens, était une prophétie, prophétisèrent, annoncèrent l’avenir du règne de Dieu et n’en firent pas davantage. Mais lui, Jean, fut cet Élie qui, selon le prophète Malachie  devait venir et voilà pourquoi son ministère  eut de si grands résultats.  Les auditeurs de Jésus n’avaient pas tous été atteints par la prédication de Jean ; de là cet avertissement en forme de parenthèse, destiné à leur faire sentir leur responsabilité .  

Diacre Michel Houyoux

Liens avec d’autres sites chrétiens

◊ Père Gilbert Adam : cliquez ici pour lire l’article → Jeudi de la 2e semaine de l’Avent

◊    Didier Fontaine :  : cliquez ici pour lire l’article → Matthieu 11.12, ou la violence au Royaume | Didier Fontaine

Franciscains de Marie :  homélie du jour

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Catéchèse, Page jeunesse, Religion, Temps de l'Avent | Pas de Commentaire »

123456...28
 

Salem alikoum |
Eazy Islam |
Josue |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | AEP Gresivaudan 4ieme 2007-08
| Une Paroisse virtuelle en F...
| VIENS ECOUTE ET VOIS